Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2016

Numer 10 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce asfaltowej. Poruszono w nim również m.in. zagadnienia wpływu nawierzchni na opór toczenia, analizy techniczno-ekonomiczne cichych nawierzchni drogowych oraz nawierzchni: betonowej, asfaltowej i mieszanej na przykładzie DK 94 w Dąbrowie Górniczej.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management

W artykule zaprezentowano szczegóły związane ze strukturą organizacyjną PIARC – Światowej Organizacji Drogownictwa. Autor artykułu jest przedstawicielem Niemiec w kadencji 2016-2019 w komitecie technicznym D-1 PIARC – Asset Management i kieruje w nim grupą roboczą Dissemination and Education Asset Management. W 2018 roku Kongres PIARC, najważniejsze i największe wydarzenie branży drogowej na świecie, oraz towarzyszące mu targi branżowe odbędą się w Gdańsku.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Wybrane metody oceny jakości technicznej mostowych pap asfaltowych

W artykule opisano izolacje przeciwwodne wykonywane na drogowych obiektach mostowych, których podstawowym składnikiem jest masa powłokowa z asfaltu modyfikowanego polimerem. Poruszono zagadnienie sposobów oznaczania zawartości wypełniacza i jego roli w masie powłokowej.

Podwójnie modyfi kowana emulsja asfaltowa – innowacje i korzyści

W artykule omówiono innowacyjną technologię wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej i jej wpływ na osiągnięcie korzystnych efektów środowiskowych.

Granulator Destruktu Asfaltowego – skok do przyszłości

W artykule omówiono nowatorskie urządzenie – Granulator Destruktu Asfaltowego, który służy do rozdrabniania destruktu asfaltowego w postaci frezowiny asfaltowej bądź wstępnie skruszonych dużych brył destruktu asfaltowego.

Bezwodny trójchlorek żelazowy jako katalizator w technologii organicznej i asfaltach

W artykule zostanie przybliżona kwestia trójchlorku żelaza jako katalizatora w technologii organicznej i asfaltach. Trójchlorek żelaza wykazuje szczególne predyspozycje do katalizowania wielu reakcji z zakresu chemii organicznej, a tym samym asfaltów.

Asfalty zwykłe czy modyfikowane?

W ostatnich latach stale znacząco wzrasta natężenie ruchu ciężarowego, co bezpośrednio przekłada się na częste zniszczenia starych nawierzchni bitumicznych, które były projektowane na dużo mniejsze naciski. Postęp technologiczny i ekonomiczny jest tak duży, że nie ma możliwości ograniczenia liczby pojazdów na drogach. Należy więc dążyć do projektowania i budowania możliwie najtrwalszych nawierzchni. Z tego powodu coraz częściej mówi się o budowie dróg o konstrukcji sztywnej z betonu cementowego. Fakt, że są one bardzo trwałe, lecz przy odpowiednim doborze materiałów i układu warstw również i konstrukcje podatne skutecznie przeniosą ruch ciężarowy.

Prawo

Praktyczne omówienie zmian w Prawie zamówień publicznych z perspektywy branży drogowej

Od 28 lipca 2016 r. przestrzegane do tej pory porządek i zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia uległy radykalnej zmianie. Znowelizowane Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. przepisy Prawa zamówień publicznych (ustawa PZP) obowiązują już blisko 2 miesiące, warto więc przybliżyć wybrane, a istotne z perspektywy branży drogowej, rozwiązania i ich praktyczne efekty. Niestety, zmiany nie zawsze ułatwiają sprawne przeprowadzenie procedury zakupowej i budzą liczne wątpliwości.

TECHNOLOGIE

Co „siedzi w drodze”? Wykorzystanie danych technologicznych i materiałowych w praktyce zarządzania drogami

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność spojrzenia na drogi na poziomie sieciowym (strategicznym) w ujęciu technologicznym. W zarządach dróg zdarza się, że różne osoby zajmują się utrzymaniem sieci oraz budową i technologiami. Zdarza się również, że przepływ informacji między nimi nie przebiega w sposób sprawny, a przecież to, z czego i jak jest zbudowana droga, ma ogromny wpływ na to, jak potem będzie utrzymywana.

Wpływ nawierzchni i opon na opór toczenia

Artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji, w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.

Analiza ekonomiczna w ujęciu cyklu życia nawierzchni

W artykule zaprezentowano analizę ekonomiczną przebudowy drogi krajowej nr 94 na terenie Dąbrowy Górniczej. Analiza opisuje porównanie kosztów związanych z budową, remontem i utrzymaniem dróg wykonanych w technologii betonowej, bitumicznej i mieszanej w cyklu życia nawierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie 3D cz. III – na ile może być przydatne?

Drogowe oznakowanie 3D, dające złudzenie przestrzenności, mogłoby poszerzyć wachlarz środków pomagających dbać o bezpieczeństwo ruchu na drogach. Dotychczasowe próby tworzenia takiego oznakowania należałoby poddać profesjonalnym działaniom projektowym, badawczym, a także ująć w ramy organizacyjne i prawne.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij