Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2016

Siódmy numer „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce hałasu drogowego i ekranów akustycznych. Porusza m.in. zagadnienia dotyczących szkła akrylowego i mineralnego jako wypełnienia ekranów akustycznych, innowacyjnych metod pomiaru hałaśliwości nawierzchni OBSIe, przedstawiono również temat przyszłości ekranów akustycznych w Polsce. Ponadto zostały omówione m.in. oznakowanie 3D oraz wyroby syntetyczne w nawierzchniach bitumicznych.

Hałas drogowy

Szkło akrylowe i mineralne jako wypełnienie paneli mostowych ekranów akustycznych

Walka z hałasem powinna się odbywać w standardzie ochrony kompleksowej: ekrany przy drogach, transparentne ekrany na wiaduktach i mostach, ale też zastosowanie odpowiednich przeszkleń budynków. W artykule zostanie przedstawiona specyfika ekranów mocowanych do budowli mostowych oraz wszechstronne zastosowanie szkła akrylowego i mineralnego w ochronie przeciwhałasowej.

Roślinność przydrożna jako naturalna bariera dźwiękochłonna

Autorzy podejmują ważne kwestie dotyczące obniżenia poziomu hałasu komunikacyjnego, który niewątpliwie oddziałuje negatywnie zarówno na środowisko naturalne, jak i na ludzi. W artykule omówiono występujące naturalnie bariery ochronne w postaci drzewostanów wpływających na zmniejszenie hałasu, co udowodniono podczas wykonanych badań.

Przyszłość ekranów akustycznych w Polsce

Wypowiedź Jarosława Gorzelańczyka, prezesa zarządu Via Polonia SA, który przedstawił sytuację rynku ekranów dźwiękochłonnych w Polsce.

Innowacyjna metoda pomiaru hałaśliwości nawierzchni OBSIe

W artykule opisano innowacyjną metodę pomiaru hałaśliwości nawierzchni OBSIe wykorzystującą potencjał nowoczesnych pojazdów elektrycznych (EV) lub hybrydowych (HEV). Opracowana i rozwijana w IBDiM metoda OBSIe jest odpowiedzią na potrzeby badawcze. Jednocześnie metoda zapewnia wysoką elastyczność w kontekście różnorodności wyboru pojazdu pomiarowego, łatwości przystosowania go do pomiarów oraz przeprowadzenia samych pomiarów.

Ekrany akustyczne ze stali COR-TEN – czy to ma sens?

Piętą achillesową ekranów są ich wytrzymałość na trudne środowisko drogowe i pojawiająca się co chwila korozja. Tym bardziej należałoby się przyjrzeć nowemu pomysłowi, aby ekrany metalowe produkowane do tej pory ze stali ocynkowanej lub z aluminium wykonać z tzw. stali COR-TEN.

Badania parametrów dźwiękochłonnych paneli ekranów drogowych z krawędziowym reduktorem dźwięku

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obecności krawędziowego reduktora dźwięku na parametry dźwiękochłonne ekranu drogowego. Badania obejmowały pomiary pochłaniania dźwięku w symulowanych warunkach pola dyfuzyjnego w komorze pogłosowej. Właściwości akustyczne zbadano dla dwóch paneli akustycznych typu zielona ściana i opisano je wskaźnikiem pochłaniania dźwięku i wskaźnikiem oceny pochłaniania dźwięku .

Prawo

Realizacja zamówienia publicznego przez konsorcjum budowlane

Autor szczegółowo przedstawił zagadnienie realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum budowlane. Omówił m.in. stosunki wewnątrz konsorcjum przy zawieraniu umowy oraz odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń wobec osób trzecich przez konsorcjum.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie 3D – cz. I – w czym rzecz?

W ostatnich latach temat drogowych znaków stwarzających trójwymiarową iluzję, najczęściej zwanych „oznakowaniem 3D”, powraca z różną siłą. Czy słusznie? Na ogół wiąże się z nim nadzieje na znalezienie oznakowania, które zmniejszyłoby znacznie liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem pieszych. Nasuwa się pytanie, jaka byłaby przydatność takiego oznakowania dla różnych sytuacji i czy byłoby również wskazane używanie go przed przejściami dla pieszych.

Zasady funkcjonowania i analiza wydawanych abonamentów do stref płatnego parkowania w Krakowie

W Krakowie na drogach publicznych istnieje siedem stref płatnego parkowania i pięć podstref. W artykule przedstawiono zasady ich funkcjonowania oraz kwestie związane z wydawaniem abonamentów parkingowych.

TECHNOLOGIE

FullSMA z LOTOSU – długowieczna nawierzchnia w Projekcie EFRA

LOTOS Asfalt wraz z firmą STRABAG zbuduje nowatorską nawierzchnię drogową w technologii fullSMA, która będzie realizowana w Projekcie EFRA w rafinerii LOTOS w Gdańsku. Nawierzchnia powstanie w całości z asfaltu wysokomodyfikowanego MODBIT wyprodukowanego przez LOTOS Asfalt. Podobne nawierzchnie buduje się w Stanach Zjednoczonych, a ich żywotność jest planowana na co najmniej 50 lat. Nawierzchnie długowieczne zmniejszają koszty utrzymania dróg oraz skracają czas oddania ich do ruchu.

Tunel drogowy dla ulicy Wawelskiej w Warszawie

Artykuł przedstawia historię projektu społecznego budowy tunelu drogowego dla ul.Wawelskiej w Warszawie. Omawia także korzyści dla mieszkańców miasta, jakie przyniesie ze sobą realizacja tej inwestycji oraz możliwości finansowania dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych przez duże miasta.

Wyroby syntetyczne w nawierzchniach bitumicznych

W artykule omówiono produkty syntetyczne (siatki, włókniny, kompozyty) stosowane w zarówno przy budowie nowych dróg, jak również przy wielu pracach remontowych czy branżowych (budowa przyłączy w drodze, kanalizacji itp.). Rozwój technologii produkcji tych materiałów jest bardzo dynamiczny tak w Polsce, jak i na świecie, ale niestety nie zawsze projektanci i wykonawcy prawidłowo stosują syntetyki w warstwach bitumicznych.

ŚWIAT

Towarowy transport samochodowy na Ukrainie w latach 2004-2013 Cz. II – wyniki działalności

Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 6/2016 „MAU”. W tej części artykułu opisane zostaną współczynniki demograficzne i infrastrukturalne transportu samochodowego oraz średnia odległość przewozów na Ukrainie. Zostanie również poruszone zagadnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij