Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2016

Pierwszy numer Magazynu Autostrady w 2016 roku został poświęcony tematyce oświetlenia drogowego. Zawiera również podsumowanie polskich realizacji drogowych w 2015 r.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

PRZEGLĄD

Realizacje drogowe 2015

Przedstawiamy inwestycje drogowe zrealizowane w 2015 roku.

NASZ WYWIAD

Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej na przełomie 20 lat

Mgr inż. Marek Cichocki w wywiadzie dla „Magazynu Autostrady” z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej opowiedział zarówno o początkach Stowarzyszenia, jak i o jego aktualnej postaci.

OŚWIETLENIE

Urządzenia świetlne w pasie drogowym i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi

Artykuł porusza zagadnienia oświetlenia dróg w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inżynierii ruchu drogowego. Została również przedstawiona charakterystyka urządzeń świetlnych zlokalizowanych w pasie drogowym

Jaką oprawę wybrać do oświetlenia nowej drogi?

Artykuł przedstawia możliwości techniczne obecnie oferowanych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego oraz kilka podstawowych aspektów, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji, jaką oprawę wybrać do oświetlenia dróg – LED czy oświetlenie sodowe.

Prawo

Wybór dostawcy energii elektrycznej a prawo zamówień publicznych

Artykuł porusza zagadnienia oświetlenia dróg publicznych w Polsce. Omówione zostaną kwestie finansowania oświetleń dróg krajowych oraz właściwe tryby postępowania, które powinny być zastosowane podczas zakupu energii elektrycznej.

Leasing maszyn – aspekty prawne

Umowa leasingu pozwala na zapewnienie dostępu do urządzeń bez konieczności jednorazowej zapłaty całej ceny, jak również w ramach kosztów niższych niż w przypadku standardowego kredytowania. Za wzrastającą popularnością leasingu jako formy zapewniania dostępu do rozmaitych dóbr stoją przy tym między innymi kwestie fiskalne, jak również fakt, że umowa leasingu nie stanowi obciążenia bilansowego dla spółek prawa handlowego.

TECHNOLOGIE

Korzystanie z dobrych praktyk i nowoczesnych technologii – szansa na budowę trwałych nawierzchni asfaltowych w Polsce w nowej perspektywie

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) zakłada dalszą intensywną rozbudowę sieci dróg krajowych i autostrad. Zgodnie z tym planem może powstać nawet do 3900 km nowych odcinków dróg krajowych i autostrad. Terminy realizacji kontraktów są krótkie, a wymagania jakościowe wysokie, co w połączeniu z trudnymi warunkami klimatycznymi w Polsce i ograniczonym sezonem budowlanym stawia ogromne wyzwania przed dzisiejszymi budowniczymi. Sytuacja ta powoduje, że coraz większa odpowiedzialność i presja ciążą na wykonawcach nawierzchni. Jak sprostać tym wymaganiom? Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko związane z wykonawstwem i zapewnić, że droga przetrwa bez usterek założony w projekcie okres eksploatacji? Czasami warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań.

Problemy przy produkcji mas bitumicznych

Ciągły rozwój miast i wsi bezpośrednio wiąże się z koniecznością budowy nowych ciągów komunikacyjnych. W Polsce większość dróg publicznych stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej. Produkcja mas asfaltowych jest skomplikowanym procesem, wymagającym dokładnego projektu, dobrej jakości materiałów oraz staranności w czasie mieszania składników w wytwórni mas bitumicznych.

Innowacyjny wysokosprawny zbiornik retencyjny wód deszczowych

Grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu, która nie została wchłonięta przez glebę, może powodować zwiększenie się strumienia objętości ścieków dopływających do systemów odwodnieniowych. Rozwiązaniem tego problemu może stać się zastosowanie zbiorników retencyjnych, najlepiej o wysokiej efektywności kubaturowej.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Liczniki czasu na sygnalizacji świetlnej – czy to na pewno dobre rozwiązanie?

W wyniku sygnałów spływających do Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu ze strony mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej, którzy wskazywali zasadność dla zastosowania liczników czasu montowanych przy sygnalizatorach świetlnych, zdecydowano się na przeprowadzenie pionierskiego w skali naszego kraju eksperymentu mającego na celu zbadanie wpływu tych urządzeń na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zimowe utrzymanie dróg – cz. II.

Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 11-12/2015. Część pierwsza poruszała zagadnienia dotyczące zakresu działań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i zarządców określonych sieci dróg. W tej części autorzy omówią kwestie materiałów oraz sprzętu stosowanych do zimowego utrzymania dróg.

Trójwymiarowa symulacja procesów ruchu drogowego

W artykule opisano wybrane możliwości wykorzystania trenażerów sportów motorowych do budowy symulatorów przeznaczonych do celów symulacji procesów ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na proste, tanie i powszechnie dostępne na rynku urządzenia umożliwiające realizację symulatorów tego typu. Przedstawiono również ogólnodostępne, specjalizowane oprogramowanie, które umożliwia różnorakie modyfikacje elementów infrastruktury drogowej odwzorowywanej w środowisku 3D (trójwymiarowym). Połączenie tych dwóch rozwiązań (sprzętowych i programowych) umożliwia realizację interesujących badań w zakresie inżynierii i modelowania ruchu drogowego.

Zakręty – cz. IV – jak należałoby je oznakować

Potrzeba zmian w oznakowaniu zakrętów na polskich drogach jest oczywista. Na czym ona powinna polegać, autor zarysowuje ramowo w niniejszym artykule. Jest to punkt wyjścia oparty na analizach oznakowań z różnych krajów oraz analizie potrzeb bycia poinformowanym w rejonach zakrętów. Część dalszych szczegółów wymaga dopracowania w interdyscyplinarnym zespole.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij