Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 10/2015

 

Aktualny numer „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce asfaltowej ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań w budownictwie drogowym. Ponadto zawiera dodatek prawny, którego przedmiotem uwagi są zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji drogowych w Polsce.

 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Nowe zastosowanie grafenu, Program Budowy Dróg, bezinwazyjna diagnostyka betonu oraz inne ciekawe informacje z branży drogowej.

NASZ WYWIAD

Europejska Federacja Drogowa a bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Wywiadu dla „Magazynu Autostrady” udzielił Konstandinos Diamandouros, szef Biura Europejskiej Federacji Drogowej. W wywiadzie udziela on odpowiedzi na pytania dotyczące roli ERF w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Unii Europejskiej, współpracy z polskimi firmami, a także mówi o zaangażowaniu w Polską Wizję Zero.

Nawierzchnie asfaltowe to lepszy wybór z punktu widzenia kosztów ekonomicznych i społecznych Sięgajmy po sprawdzone, trwałe i rentowne rozwiązania

Z niezależnej analizy rynkowej firmy ABAKK zleconej przez PSWNA jednoznacznie wynika, że drogi asfaltowe są tańsze od betonowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uzasadniając swoje plany budowy ponad 800 km dróg ekspresowych i autostrad w technologii betonowej, stwierdziła, że pozwoli to zaoszczędzić w polskim budżecie aż 635 mln zł. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, gdyby te odcinki (o łącznej długości 809 km) wybudować w technologii asfaltowej, wygenerowałoby to na przestrzeni 30 lat oszczędności (związane z budową oraz eksploatacją) sięgające 1,2 mld zł. O tych i innych kwestiach w wywiadzie dla „Magazynu Autostrady” opowiada Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

OPINIE

Nawierzchnie asfaltowe

najważniejsze rady dla wykonawców

MATERIAŁY

Ocena efektywności modyfi kacji lepiszczy asfaltowych polimerem SBS na podstawie zmian energii odkształcenia w badaniu ciągliwości – cz. I

Artykuł przybliża temat oceny efektywności modyfikacji lepiszczy asfaltowych polimerem SBS na podstawie zmian energii odkształcenia w badaniu ciągliwości. Autor przedstawia uzyskane wyniki badań świadczących o stabilności układu asfalt – modyfikator.

ANALIZY I OBLICZENIA

Praktyczne aspekty w określaniu stateczności skarp wykopów i nasypów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

Przedstawione są wyniki badań z udziałem geosyntetyków wbudowanych w skarpy w postaci poziomo ułożonych poduszek geotkaninowych lub warstw geokomórek. Zostały również omówione ogólne czynniki wpływające na stateczność zboczy.

PRZEGLĄD

Przegląd lepiszczy asfaltowych

Przegląd lepiszczy asfaltowych przeznaczonych do zadań specjalnych

TECHNOLOGIE

Doświadczenia w zakresie utrzymania nawierzchni asfaltowych

Artykuł zawiera opis cennych doświadczeń nabytych przy remontach konkretnych asfaltowych dróg krajowych. Poruszane są m.in. problemy z sczepnością w czasie remontu drogi krajowej nr 22 oraz z konsystencją mieszanki mineralno-emulsyjnej w trakcie zabiegu utrzymaniowego na drodze krajowej nr 11.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – co nowego na świecie i dlaczego (jeszcze) nie u nas?

Autor przedstawia zagraniczne nowości technologiczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Porusza kwestię urządzeń pokładowych, urządzeń zewnętrznych oraz system ISA Intelligent Speed Adaptation.

INŻYNIERIA RUCHU

Zakręty – cz. III. Oznakowanie w innych krajach

Artykuł jest refleksją nad skutecznością oznakowania dróg. Zmusza do niej wzrost ruchu międzynarodowego. Przyglądanie się, jak dane sytuacje drogowe są oznakowane w innych krajach – w tym i zakręty – jest dość ważnym elementem analizy pod kątem tego, co można by, a co należałoby usprawnić.

TECHNOLOGIE

Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych

W artykule zostały opisane typowe rozwiązania techniczne stosowane w procesie realizacji obiektów drogowych. Została również omówiona problematyka związana z projektowaniem rusztowań. Nietypowe, wielkogabarytowe obiekty drogowe wymagają szczegółowego podejścia do problemu ich wznoszenia.

Naprawa nawierzchni drogowych

W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki projektowania remontów i przebudów nawierzchni. Prawidłowe zaprojektowanie remontów i przebudów dróg jest znacznie trudniejsze od projektowania całkowicie nowych konstrukcji nawierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Polska Wizja Zero 2015 Certyfi kacja urządzeń BRD

Opis obrad konferencji przeplatanej pokazowymi crash testami urządzeń infrastruktury BRD stosowanymi na drogach w Polsce i Europie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij