Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2015

Temat wydania: Beton w budownictwie drogowym W numerze: wywiad z prof. Janem Deją na temat betonowych nawierzchni drogowych, cementy żużlowe w budownictwie drogowo-mostowym, a także przegląd domieszek do betonu.

Polecamy: relacje z wydarzeń branżowych, ciekawe aktualności oraz dodatek tematyczny dotyczący zimowego utrzymania dróg

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Monitory samsunga na ciągnikach siodłowych, porozumienie Orlenu z amerykańską Teslą oraz inne ciekawe informacje z branży drogowej.

NASZ WYWIAD

Najwyższa jakość niezależnie od rodzaju nawierzchni

– Potrzebna jest wspólna walka o jakość sieci drogowej w Polsce. Jeżeli na forum sejmowym pada hasło: budujmy drogi asfaltowe, a nie betonowe, gdyż można je łatwiej naprawić, to we mnie się gotuje. Przecież to sugestia: zgódźmy się na bylejakość, a potem jakoś to naprawimy. Nie mogę się zgodzić na łatanie drogi po kilku latach tylko dlatego, że łatwiej ją naprawić. W programie budowy dróg w Polsce nie może być „dróg na skróty”. Stawiam sprawę otwarcie: najwyższa jakość niezależnie od rodzaju nawierzchni – mówi prof. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, w rozmowie przeprowadzonej z Piotrem Piestrzyńskim dla „Magazynu Autostrady”.

OPINIE

Betonowe nawierzchnie drogowe – najważniejsze rady dla wykonawców

Eksperci z uczelni technicznych oraz firm wykonawczych przedstawiają najważniejsze rady dotyczące betonowych nawierzchni drogowych.

Domieszki chemiczne – perspektywy rynkowe na najbliższe lata

Eksperci z firm branży domieszek chemicznych przedstawiają perspektywy tego rynku w nadchodzących latach.

PRZEGLĄD

Domieszki do betonu Rodzaje, efekty, zakres stosowania

Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w budownictwie. Musi on spełniać wymagania konstrukcyjne oraz wymagania trwałości, czyli mieć odpowiednie, wynikające z jego zastosowania, właściwości mechaniczne przez cały przewidziany okres eksploatacji konstrukcji w określonych warunkach oddziaływania środowiska. Właściwości mechaniczne i trwałość betonu zależą od jego struktury, którą kształtuje się, dobierając przede wszystkim odpowiednio do wymagań rodzaj i proporcje składników betonu. Istotne znaczenie ma także technologia wykonania betonu, a zwłaszcza uzyskanie odpowiedniej urabialności mieszanki betonowej i utrzymanie jej w przewidywanym czasie betonowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków dojrzewania betonu. Stale rosnące wymagania w stosunku do konstrukcji betonowych i zwiększający się zakres ich zastosowania wymuszają konieczność odpowiedniego modyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Kluczową rolę w tym zakresie ma stosowanie domieszek do betonu.

MATERIAŁY

Cementy żużlowe w budowie dróg i mostów

Niepodważalny, potwierdzony licznymi pracami naukowymi oraz obserwacjami obiektów betonowych jest fakt, że współczesne cementy portlandzkie żużlowe CEM II/A, B-S i hutnicze CEM III/A, B mają szereg korzystniejszych właściwości niż cementy portlandzkie CEM I. Wynika to z reaktywności granulowanego żużla wielkopiecowego i jego wpływu na kształtowanie się właściwości stwardniałego betonu. Do istotnych właściwości cementów żużlowych należy zaliczyć: niskie ciepło hydratacji, wysoką odporność na działanie czynników korozyjnych, przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia (powyżej 28 dni), dobrą urabialność mieszanki betonowej i zachowanie właściwości roboczych w długim czasie oraz uzyskiwanie bardzo korzystnych cech wytrzymałościowych po zastosowaniu niskociśnieniowej obróbki cieplnej. Jak dowodzą liczne aplikacje, zarówno w kraju, jak i za granicą, właściwości cementów żużlowych są także bardzo przydatne w budownictwie drogowo-mostowym.

Mrozoodporność betonu z innowacyjnym cementem napowietrzającym w aspekcie zmiennej temperatury mieszanki betonowej

Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze trendy zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. poprzez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniających oraz osiągnięcie odpowiedniej mrozoodporności betonu przez właściwe napowietrzenie. Końcowa jakość napowietrzania betonu jest wypadkową oddziaływania wielu czynników materiałowych, technologicznych. Ważniejszym czynnikiem materiałowym wpływającym na mrozoodporność betonu jest rodzaj cementu. Problem ten jasno formułuje opinia Komitetu 225 (Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements) oraz Komitetu 201 (Guide to Durable Concrete) Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Stwierdzono, że „różne odmiany cementów portlandzkich oraz cementów wieloskładnikowych umożliwiają osiągnięcie takiego samego poziomu mrozoodporności betonu, pod warunkiem prawidłowych proporcji składników oraz poprawnego napowietrzenia mieszanki”.

Zastosowanie fibrobetonu w produkcji prefabrykatów

W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd aplikacji fi brobetonu jako zbrojenia rozproszonego w elementach prefabrykowanych. Zastosowanie optymalnych surowców oraz włókien jako zbrojenia rozproszonego zapewnia wysoką jakość produktu. Nowoczesne procesy produkcyjne i technologia betonu pozwalają spełniać oczekiwania architektów i projektantów w zakresie produkcji prefabrykowanych fibrobetonów. Stosowana technologia produkcji oferuje niespotykaną dotychczas różnorodność kształtów w dziedzinie materiału konstrukcyjnego, jakim jest fibrobeton. Zamiast tradycyjnej stali zbrojeniowej obecnie coraz chętniej wykorzystuje się metaliczne i niemetaliczne, wysokowytrzymałe na rozciąganie materiały zbrojeniowe, które otwierają przed betonem zupełnie nowe możliwości zastosowania. W artykule przedstawiono przegląd zastosowań fibrobetonów w technologii prefabrykacji.

ANALIZY I OBLICZENIA

Gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z objazdów dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekazał zadania związane z przeprowadzeniem regularnych objazdów dróg podmiotom zewnętrznym. Aby zoptymalizować przepływ informacji pomiędzy podmiotem realizującym objazd drogi a Zarządem Dróg Wojewódzkich, jak również zautomatyzować prowadzenie Dziennika Objazdu Dróg, funkcjonujący w Zarządzie system Droga Online został rozszerzony o moduły wspomagające zadania związane z obsługą objazdów dróg. Informacje gromadzone podczas regularnych objazdów dróg są wykorzystywane nie tylko na potrzeby prowadzenia Dziennika Objazdu Dróg, ale – co ważniejsze – także w ramach zadań bieżącego utrzymania dróg, likwidacji nielegalnych zajęć pasa drogowego, jak również analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

INŻYNIERIA RUCHU

Zakręty – cz. II Historia oznakowania zakrętów

Według policyjnych statystyk co ósmy wypadek na polskich drogach ma miejsce na zakręcie i łuku. Nie jest to dużo, ale, zważywszy na liczbę zabitych i rannych w tych wypadkach, są one najcięższe. Czy wynika to z niedoinformowania o przebiegu drogi, a więc z oznakowania? Jeżeli tak, to nasuwa się wiele pytań: na ile stosowane oznakowanie może być współodpowiedzialne, jak powstawało, jak oznakowuje się zakręty i łuki w innych krajach, a jak należałoby je oznakować?

WRONG WAY! – amerykańskie doświadczenia w oznakowaniu dróg szybkiego ruchu

Od kilku lat w Polsce mamy już liczącą się sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu, które bez wątpienia są kluczem do szybkiego i bezpiecznego poruszania się pojazdów samochodowych. W związku z rozwojem sieci drogowej pojawił się jednak nowy problem, który jak dotychczas jest w naszym kraju zupełnie ignorowany – jazda „pod prąd”. Niniejszy artykuł dotyczy tego problemu, gdyż regularnie co kilka tygodni dochodzą do nas informacje o poważnych wypadkach spowodowanych przez kierowców jadących w niewłaściwą stronę.

UTRZYMANIE DRÓG

Środki do zimowego utrzymania dróg

Co roku powraca problem wyboru środków stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg. Najczęściej zarządcy decydują się na rozwiązania tradycyjne w polskich warunkach, czyli piasek lub sól drogową. Metod przeciwdziałania i zwalczania gołoledzi czy zlodowaceń na drogach jest wiele i nie musimy ograniczać się do soli, która niestety ma bardzo negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na samą nawierzchnię. Artykuł ma na celu zaznajomić czytelników z różnymi środkami służącymi do zimowego utrzymania dróg.

Cywilnoprawne i karnoadministracyjne konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z zimowym utrzymaniem dróg

W miesiącach zimowych media wiele uwagi poświęcają kwestii zimowego utrzymania dróg. Podczas mroźnych zim podkreśla się wysokie koszty ponoszone przez zarządców dróg w związku z koniecznością usuwania śniegu i lodu z nawierzchni dróg. Z kolei w przypadku cieplejszych zim pojawiają się dyskusje, w jaki sposób można wykorzystać środki pieniężne zarezerwowane na zimowe utrzymanie dróg, a niewykorzystane z powodu stosunkowo niewielkich opadów śniegu oraz dodatnich temperatur.

Zimowe utrzymanie dróg, czyli oby zima nie zaskoczyła drogowców

Wakacyjne miesiące, nawet pomimo kapryśnego polskiego lata, zdecydowanie nie skłaniają do myślenia o mrozie, śniegu i gołoledzi. Jednak dla samorządów to najlepszy moment na zadbanie o to, by „tradycyjny” telewizyjny bon mot o nieprzewidywalnej zimie zaskakującej drogowców nie miał zastosowania w ich regionie. Skoro czas ku temu odpowiedni, warto poświęcić kilka słów tematyce zawierania umów w przedmiotowej materii.

WYDARZENIA

Relacje z wydarzeń branżowych

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzeń branżowych, których Magazyn Autostrady był patronem medialnym. W tym numerze między innymi: Polska Wizja Zero, Awarie Budowlane oraz Kongres ZDP.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij