Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2015

Temat wydania: Chemia drogowa. W numerze: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu, podastawowe własności kompozytów żużlowych o matrycy cementowej, a także detekcja motocykli przez systemy kierowania ruchem drogowym oraz kolejny z cyklu artykułów na temat znaków drogowych.

Polecamy: relacje z wydarzeń branżowych, ciekawe aktualności oraz artykuł dotyczący wdrażania decyzji o ochronie środowiska naturalnego w SZDW w Kielcach.

AKTUALNOŚCI

Aktualnośći

obwodnica Sanoka, Plan Junckera dla Polski, nowe odcinki autostrady A1 i wiele innych.

MATERIAŁY

Podstawowe własności kompozytów żużlowych o matrycy cementowej modyfikowanej plastyfikatorem

W obecnych warunkach Górnego Śląska, biorąc pod uwagę przede wszystkim szczególnie silne zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie miejscowych materiałów odpadowych wymaga prowadzenia skrupulatnych badań i ustalenia ścisłych kryteriów oceny pod względem przydatności tychże w szeroko pojętym budownictwie.

PRZEGLĄD

Przegląd chemicznych domieszek do betonu

Beton wg normy PN-EN 206:2014 jest definiowany jako materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien – zbrojenia rozproszonego, który uzyskuje swoje właściwości głównie w wyniku hydratacji cementu. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie wybranych chemicznych domieszek do betonu.

OPINIE

Domieszki do betonu - gdzie leży granica pomiędzy jakością, a opłacalnością?

Eksperci wypowiadają się na zadane w tytule pytanie.

MATERIAŁY

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu

Domieszki mają kluczowe znaczenie w technologii betonu. Ich stosowanie pozwala na modyfikowanie właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu; główne korzyści wynikające ze stosowania najpopularniejszych domieszek zestawiono w tab. 1 [1-5]. Dzięki domieszkom możliwe jest projektowanie konstrukcji betonowych o wysokich walorach architektonicznych, wysokiej wytrzymałości, trwałości i jakości wykończenia powierzchni oraz – co szczególnie ważne – ich wykonywanie nawet w przypadku skomplikowanych wymagań i/lub w trudnych warunkach technicznych. Ponadto, stosując domieszki, można uzyskać bardzo istotną poprawę warunków pracy przy betonowaniu. To właśnie dzięki domieszkom i coraz nowszym ich generacjom możliwe są stały rozwój technologii betonu i spełnianie coraz wyższych i bardziej skomplikowanych wymagań projektantów, wykonawców i użytkowników.

Trwałość betonu wałowanego w konstrukcjach drogowych

Technologia betonu wałowanego i wibrowałowanego jest szeroko stosowana w wykonawstwie nawierzchni betonowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale także w krajach Europy Zachodniej. Stosowana jest głównie do budowy dróg lokalnych (low speed roads), placów postojowych i manewrowych, nabrzeży portowych, lotnisk. W wielu krajach (w tym szczególnie w dalekowschodniej Azji) stosowana jest również w wykonawstwie wielkich obiektów hydrotechnicznych. Oprócz wielu publikacji z badań nad betonem RCC (Roller Compacted Concrete) dostępne są też ogólnoamerykańskie wytyczne opracowane przez Portland Cement Association (2004, 2005, 2006), American Concrete Institute (1995, 2000) i US Army Corps of Engineeres (1995).

TECHNOLOGIE

Wpływ chemicznych środków odladzających na nawierzchnię pasów startowych

W zimie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia na nawierzchni dróg oblodzenia w formie lodu lub śniegu. Hamowanie zostaje znacznie upośledzone, a opór kół jest neutralizowany w zależności od ciężaru właściwego śniegu. W przeciwieństwie do kierowców samochodów piloci samolotów nie mogą dostosować prędkości do warunków na drodze. Start i lądowanie są wykonywane przy określonej prędkości, na którą nie mają wpływu pogoda ani pora roku. Załoga samolotu jest więc narażona na znacznie większe ryzyko. Z tego powodu nawierzchnie dróg należy utrzymywać w stanie gwarantującym dobre parametry tarcia kół i oporu toczenia.

Detekcja motocykli przez systemy kierowania ruchem drogowym

Spośród automatycznych sposobów kierowania ruchem drogowym najpopularniejsza jest sygnalizacja świetlna. Jest ona dość powszechna, ale różni się często stopniem skomplikowania – od prostych sygnalizacji stałoczasowych o jednym programie, do skomplikowanych rozwiązań dopasowujących się do natężenia ruchu i uwzględniających również strukturę rodzajową pojazdów. Okazuje się, że użytkownicy pojazdów jednośladowych, głównie motocykli, zgłaszają pewne problemy dotyczące detekcji tych pojazdów przez systemy sygnalizacji świetlnej. Sprawa dotyczy głównie układów rejestrujących zgłoszenia z wykorzystaniem pętli indukcyjnych. Wydaje się, że zagadnienie to wymaga uwagi ze względu na coraz większą liczbę sygnalizacji wykorzystujących urządzenia detekcyjne i rosnącą liczbę motocykli w Polsce. Należy zaznaczyć, że ma ono również wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zabezpieczenia skarp nasypów i przekopów za pomocą geosyntetyków

Wykonywanie nasypów i przekopów wiąże się z niebezpieczeństwem pojawienia się zjawisk osuwiskowych, erozji powierzchniowej czy obrywów skalnych. Im zbocze jest bardziej strome, tym metody przeciwdziałania tym zjawiskom muszą być skuteczniejsze. Przed konsekwencjami ruchów mas ziemnych mogą uchronić odprowadzanie wód powierzchniowych, wypełnienie ubytków powstałych w skarpie czy jej dogęszczenie. Jeżeli potrzebne są bardziej skomplikowane działania, alternatywą do klasycznych metod może być użycie geosyntetyku. Wykorzystuje się albo wyłącznie tworzywa sztuczne, albo uzupełnia nimi znane sposoby zabezpieczeń.

Nawierzchnia drogowa ze wzmocnieniem geosyntetykami (modelowanie i badania poligonowe)

W artykule zostały omówione wybrane problemy nośności warstw nawierzchni i podłoża gruntowego dróg ze wzmocnieniem z wbudowanymi geosyntetycznymi wkładkami płaskimi (geowłókniny i geosiatki) oraz przestrzennymi (mata komórkowa). Artykuł zawiera informacje o zasadach funkcjonowania i założeniach modelowych ośrodka gruntowego wzmocnionego. Omawia również efektywność wzmocnienia podłoża dróg w świetle badań poligonowych.

INŻYNIERIA RUCHU

Komu są potrzebne znaki drogowe?

Pod określeniem „znaki drogowe” zazwyczaj rozumiemy tradycyjne, statyczne, zwłaszcza pionowe, oznakowanie. Mogłoby się wydawać, że jest ono współcześnie wypierane przez nawigację satelitarną, a także przez oznakowanie o zmiennej treści. Takie opinie niejednokrotnie słyszy się nawet z ust drogowców. Nie ulega wątpliwości, że te nowe sposoby informowania kierowców są przydatne i nie można wykluczyć perspektywy ich powszechnego zastosowania. Jednak zmiany te nie powinny odbywać się kosztem zaniedbań w utrzymywaniu oznakowania statycznego, a chyba tak się niestety dzieje.

Obiekty inżynierskie w Będzinie i ich znaczenie w systemie transportowym miasta

W artykule przedstawiono obiekty inżynierskie zlokalizowane w Będzinie w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego [1] obszar tej dzielnicy zajmuje około 200 ha. Obszar planu wyznaczony został od wschodu linią kolejową relacji Katowice – Warszawa, od południa granicą administracyjną z Sosnowcem, od zachodu: ulicami Małobądzką i Świerczewskiego, od północy: ulicą Brzozowicką i rzeką Przemsza. W dzielnicy tej znajdują się: pięć mostów, jeden wiadukt drogowy nad torami kolejowymi i jeden wiadukt kolejowy nad łącznikiem dróg oraz jeden tunel pod torami kolejowymi (poprowadzony w nasypie kolejowym). Wszystkie obiekty są obecnie użytkowane. Cztery mosty znajdują się w ciągach dróg gminnych, jeden most oraz wiadukt – w ciągu drogi wojewódzkiej, droga pod wiaduktem kolejowym i tunel łączą drogę gminną i powiatową. Na omawianym obszarze miasta wybudowane i użytkowane są również trzy kładki przez rzekę przeznaczone dla pieszych oraz trzy przejścia podziemne: pod skrzyżowaniem ul. Małobądzkiej z ul. Józefa Piłsudskiego, pod ul. Małobądzką oraz pod ul. Hugo Kołłątaja, w artykule obiekty te zostały pominięte. W przyszłości zostanie im poświęcony osobny artykuł.

ŚWIAT

Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego na Łotwie – cz. 2: Środki transportu, praca przewozowa oraz potencjał firm transportowych

Kontynuacja artykułu opublikowanego w Magazynie Autostrady numer 4/2015.

KRAJ

Realizacja decyzji w ochronie środowiska naturalnego i w rozwoju budownictwa mostowego w ŚZDW w Kielcach – cz. II

Obecne czasy wymagają skutecznego działania w szeroko pojętej ochronie środowiska, zarówno w sposób czynny, jak i bierny. Budownictwo infrastrukturalne jako mające największą styczność z przyrodą najbardziej powinno dbać o jej ochronę. Ochronie bowiem powinny podlegać zasoby, które budownictwo (w tym drogownictwo) może chronić, stosując materiały z rozbiórki i recyklingu. Ochronie powinny podlegać: wody opadowe i roztopowe z pasów drogowych, powietrze, fauna i flora, zdrowie człowieka itd. Społeczeństwo w XXI wieku nie zadaje pytań „dlaczego”, tylko „w jaki sposób” chronić środowisko przed degradacją, mając na względzie własną przyszłość i przyszłość następnych pokoleń.

WYDARZENIA

Salon Kruszyw 2015

14 maja podczas kieleckich targów AUTOSTRADA-POLSKA w ramach Salonu Kruszyw po raz kolejny odbyła się debata pt. „Pełne wykorzystanie surowców” poświęcona racjonalnej gospodarce złożami kopalin oraz dbałości o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Debatę zorganizowały Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Targi Kielce.

Polski Kongres Drogowy 2015

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z III Śląskiego Forum Drogownictwa w Bielsku-Białej oraz Jubileuszu PKD obchodzonego w ramach targów AUTOSTRADA-POLSKA

Targi AUTOSTRADA POLSKA 2015

Pięć targowych wystaw dedykowanych branży budownictwa drogowego: XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, XVII Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, XI Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL, VII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA, I Międzynarodowy Salon Techniki Parkingowej EUROPARKING, odbyły się 13-15 maja w Targach Kielce. W tegorocznej największej wystawie branży drogowej w Polsce wzięło udział ponad 400 wiodących fi rm z 22 krajów całego świata, które zaprezentowały swoją ofertę na powierzchni niemal 20 000 metrów kwadratowych. Ich ekspozycję obejrzało ponad 15 000 zwiedzających.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij