Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2015
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2015

Temat wydania: Maszyny - budowa i remonty dróg. W numerze: przegląd maszyn budowlanych, model dynamiczny przekładni zębatej, opinie ekspertów, relacje z wydarzeń branżowych. 

Polecamy: dodatek tematyczny dotyczący systemów ITS w kraju oraz ciekawe aktualności.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Pogromcy mitów, nowe możliwości fotoradarów, test tras alternatywnych wobec autostrady A4, a także perspektywy rozwoju branży drogowej.

PRZEGLĄD

Przegląd maszyn roboczych

W przeglądzie, po krótkim przedstawieniu skali inwestycji prowadzonych na polskiej sieci drogowej, zaprezentowano maszyny robocze stosowane podczas prac budowlanych oraz drogowych.

OPINIE

Maszyny do robót ziemnych - jak mądrze wybrać?

Eksperci na temat wyboru maszyn budowlanych.

ANALIZY I OBLICZENIA

Minimalizacja drgań działających na operatorów maszyn do robót ziemnych

Istotnym problemem w maszynach do robót ziemnych jest podwyższona wibroaktywność sprowadzająca się do częstych przypadków przekraczania dopuszczalnych poziomów drgań i hałasu, zarówno w polu zewnętrznym, jak i na stanowisku operatora. Ponieważ maszyny takie eksploatowane są przez długi okres, oddziaływania wibroakustyczne ulegają istotnym zmianom w trakcie „życia” maszyny i tym samym spełnianie wymogów normowych dla nowej maszyny nie gwarantuje właściwego komfortu po kilku lub kilkunastu latach eksploatacji.

TECHNOLOGIE

Model dynamiczny przekładni zębatej

W artykule przedstawiono nowoczesne podejście do konstruowania przekładni zębatych, które stanowią jeden z głównych elementów układów napędowych różnych maszyn i pojazdów. To nowoczesne podejście charakteryzuje się wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego działającego w oparciu o model dynamiczny i umożliwia prowadzenie obliczeń zjawisk dynamicznych zachodzących podczas pracy przekładni w różnych warunkach jej eksploatacji. Uzyskane wyniki mogą stanowić wytyczne do optymalizacji jej konstrukcji, jak również – w przypadku symulacji niesprawności – do opracowania wytycznych do budowania systemu monitoringu.

Modernizacja wiertnicy małośrednicowej do pracy w technologii iniekcji strumieniowej jet grouting

Jedną z metod stabilizacji gruntów pod budowę dróg i autostrad jest metoda iniekcji wysokociśnieniowych jet grouting. W metodzie tej wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia, między innymi wiertnice. Parametry robocze wiertnicy bardzo istotnie wpływają na efektywność metody. Na podstawie dedukcji heurystycznej opracowano wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać wiertnica. Jako rzeczywisty obiekt badawczy wykorzystano wiertnice MDR. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metody jet grouting oraz wymagania techniczne procesu. Przeprowadzono szereg eksperymentów, których celem było zbadanie możliwości zastosowania wiertnicy małośrednicowej. Przedstawiono wnioski wynikające z eksperymentów oraz propozycje modernizacji urządzenia.

ANALIZY I OBLICZENIA

Diagnostyka wibroakustyczna urządzeń

Proces diagnozowania urządzeń może odbywać się różnymi metodami. Wiele z nich wymaga zatrzymania pracy diagnozowanego urządzenia, co w przypadku urządzeń przemysłowych wiąże się zazwyczaj z pewnymi stratami finansowymi wynikającymi z przestoju. Z tego powodu coraz częściej do określania stanu technicznego obiektów wykorzystywane są metody pomiaru drgań i hałasu w połączeniu z coraz bardziej niezawodnymi algorytmami przetwarzania rejestrowanych sygnałów. W artykule przedstawiono proste metody oceny stanu, które jednak często są skuteczne tylko w przypadku diagnozowania prostych urządzeń, a także zaawansowane metody czasowo-częstotliwościowe. Na przykładzie diagnostyki wibroakustycznej silnika spalinowego zilustrowano wybrane metody analizy zarejestrowanych sygnałów.

Problematyka stateczności skarp głębokich wykopów i wysokich nasypów

Stateczność zboczy lub skarp wykopów i nasypów każdorazowo jest uzależniona od pewnej nadwyżki wytrzymałości gruntu na ścinanie nad siłami ścinającymi. Niejednorodność ośrodków gruntowych, niekorzystne pochylenia warstw, układ zwierciadła wody gruntowej i siły hydrodynamiczne z tym związane, zmienny udział facji litologicznych, olbrzymi rozrzut parametrów fizykomechanicznych nawet w poszczególnych warstwach w podłożu oraz dysypacja ciśnienia wody w porach gruntu sprawiają, że problemy stateczności skarp są interdyscyplinarne i z reguły wykraczają poza ogólnie przyjęte schematy.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zabezpieczenie warstwy sczepnej podczas wymiany warstwy ścieralnej na autostradzie A4

Kilka słów przypomnienia Technologia zabezpieczania warstwy sczepnej została opracowana specjalnie na potrzeby rynku drogowego. Inżynierowie Lhoist opracowali preparat Asphacal TC®, produkt na bazie mleka wapiennego zawierający w swoim składzie specjalne dodatki polimerowe, które w znaczącym stopniu ograniczają sedymentację w roztworze wodnym, tworząc homogeniczną zawiesinę.

ANALIZY I OBLICZENIA

Ocena nośności nawierzchni dróg o niewielkim obciążeniu ruchem belką Benkelmana

W artykule przedstawiono problem oceny nośności nawierzchni dróg o niewielkim obciążeniu ruchem pojazdów ciężkich. Do tych dróg w ramach niniejszej publikacji zaliczono drogi obciążone ruchem kategorii KR1-KR3. Podstawową metodą oceny nośności istniejących konstrukcji nawierzchni w dalszym ciągu pozostaje badanie ugięć sprężystych belką Benkelmana. Jest to szybkie i łatwe badanie, a przede wszystkim łatwo dostępne i tanie, gdyż belka Benkelmana jest podstawowym wyposażeniem laboratoriów związanych z budową dróg.

INŻYNIERIA RUCHU

Znaki drogowe – czym są i co pokazują?

Znaki drogowe widzimy na co dzień na drogach i nie zastanawiamy się, na ile są zasadne, a w praktyce nie uwzględniamy ich wpływu na wypadkowe statystyki. W rezultacie w staraniach o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie docenia się potrzeby przeobrażania samych znaków, które są ważnym elementem, wręcz „nie nadążającym” za zmianami we współczesnej motoryzacji.

ŚWIAT

Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego na Łotwie – cz. 1

W Polsce Łotwa nie jest znana, ustępuje pierwszeństwa, jeśli chodzi o zainteresowanie, Litwie, Ukrainie, Białorusi, a przecież również była częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wchodziła w skład Inflantów, o które niejeden król polski toczył zacięte boje ze Szwecją i z Rosją. Leżąc w Europie Wschodniej, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, i mając mocarstwa za sąsiadów, Łotyszom nie było łatwo zachować tożsamość narodową. Niepodległość wywalczyli w 1918 roku, a już w 1940 roku zostali włączeni jako republika do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Łotwa ponownie stała się suwerenna w 1990 roku. Od 2004 roku jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Artykuł prezentuje rozwój transportu drogowego w tym kraju.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Smart transport: Centrum Zarządzania Ruchem

Artykuł przedstawia miejsce Centrów Zarządzania Ruchem w systemach zarządzania ruchem, przede wszystkim w organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem. W tekście wskazano podstawowe regulacje prawne dotyczące inteligentnych systemów transportowych, a także omówiono pojawiający się w związku z budową systemów zarządzania ruchem problem podatkowy.

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE

Krajowe działania w zakresie ITS

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie sprawozdawczości państw członkowskich informacje o działaniach w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS) planowanych na kolejne pięć lat, o których mowa w art. 17 ust. 2 dyrektywy 2010/40/UE, powinny obejmować ogólne sprawozdanie na temat działań planowanych w tym czasie i dotyczących wdrażania ITS w państwie członkowskim. Od momentu przedstawienia planu działania przez Polskę minęły ponad 2 lata, w ciągu których w polskich miastach wiele się zmieniło.

NASZ WYWIAD

Gliwickie Centrum Sterowania Ruchem na europejskim poziomie

Z Dawidem Ochódem, kierownikiem Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach, rozmawia Janusz Mincewicz.

WYDARZENIA

Małopolskie Forum Drogowe

11-13 marca 2015 r. w Racławicach k. Miechowa odbyło się „Małopolskie Forum Drogowe”, które zostało zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy w ramach obchodu Jubileuszu X-lecia PKD. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

XI Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi

Zawody odbyły się 21 lutego na stoku Szymoszkowa w Zakopanem. Honorowy patronat nad zawodami objął poseł Stanisław Żmijan – przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Fundamenty Palowe 2015

5 marca 2015 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się seminarium geotechniczne poświęcone tematyce fundamentów palowych, organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Niezmiennie impreza zgromadziła dużą liczbę zainteresowanych uczestników, których w tej edycji było 230. W rolę prowadzących seminarium wcielili się Piotr Rychlewski z IBDiM – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – oraz Przemysław Nowak z PZWFS.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij