Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2014

Chemia stosowana w budownictwie drogowym – domieszki do betonu. W wydaniu również: dodatki powierzchniowo aktywnych substancji w technologii drogowej, poziome oznakowanie dróg i materiały stosowane do tego celu, wpływ wybranych czynników biotycznych na trwałość kompozytów o matrycy cementowej. W wydaniu przedstawiamy innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Największe ćwiczenia służb ratowniczych w Polsce, donosy na piratów drogowych oraz 10 lat Polski w Unii Europejskiej

BLIŻEJ BRANŻY

BASF - Chemia XXI wieku

BASF Polska powstał w 1992 roku, jednak już w latach 50. XX wieku BASF był obecny na polskim rynku poprzez jedną z central handlu zagranicznego. Po przełomie 1989 roku BASF był jedną z pierwszych niemieckich firm, które zdecydowały się na inwestycje w naszym kraju. Obecnie firma zatrudnia w Polsce ok. 370 pracowników, a obroty w 2013 roku wyniosły 722 miliony euro.

NASZ WYWIAD

Konkretne rozwiązania konkretnych problemów

Na temat sytuacji w branży oraz o perspektywach na kolejne lata rozmawiamy z dyrektorem ds. sprzedaży produktów RETHMEIER Sławomirem Nicewiczem.

MATERIAŁY

Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w technologii drogowej

W Polsce do połowy lat 70. XX w. problematyka środków powierzchniowo aktywnych otrzymywanych syntetycznie była praktycznie nieporuszana. Było to następstwem ograniczeń w stosowaniu przy budowie dróg o konstrukcji podatnej innych technologii niż technologia na gorąco. Poprawę adhezji asfaltu do ziaren kruszywa uzyskiwano przede wszystkim dzięki stosowaniu materiałów odpadowych, głównie z przemysłu tłuszczowego oraz petro- i koksochemicznego.

Poziome oznakowanie dróg i materiały stosowane do tego celu

Ze wszystkich urządzeń poprawiających standard bezpieczeństwa jazdy, jak pasy dla pasażerów, zewnętrzne bagażniki, antyblokady hamulców, istnieje jeden wyróżniający się sposób – oznakowanie drogi – który pomaga prowadzić samochód w określonej odległości od innych pojazdów na jezdni prostej i wąskiej, jak też krętej i niebezpiecznej.

PRZEGLĄD

Chemia stosowana w budownictwie drogowym – domieszki do betonu

Współczesny plac budowy wymaga od projektantów stosowania wielu różnych technologii w celu zapewnienia odpowiednich właściwości technologicznych budowanego obiektu. Jedną z takich technologii jest produkcja odpowiedniego betonu, a to staje się możliwe za sprawą domieszek chemicznym w nim zastosowanych. Z normy PN-EN 944-2 dowiemy się, że domieszka to nic innego jak substancja modyfikująca mieszankę betonową, której ilość nie przekroczy 5% masy cementu w betonie.

ANALIZY I OBLICZENIA

Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie paliw w warunkach laboratoryjnych

Przedmiotem badań prezentowanych w pracy były mieszanka SMA i beton asfaltowy, które najczęściej stosuje się do warstw ścieralnych nawierzchni asfaltowych. Warstwy ścieralne powinny być odporne nie tylko na niszczące działanie wody, ujemnych temperatur czy środków stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg, ale również odporne na działanie paliw. Celem przeprowadzonych badań była ocena odporności mieszanek na działanie paliw w warunkach laboratoryjnych. Mieszanki mineralno-asfaltowe poddano działaniu trzech różnych paliw: oleju napędowego, benzyny i paliwa lotniczego.

INNOWACJE

Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego

Ostatnie lata dla branży betonowej i cementowej to gigantyczny skok technologiczny i jakościowy. Firmy oraz placówki naukowe prześcigały się we wprowadzaniu na rynek coraz to nowszych, bardziej efektywnych technologicznie i kosztowo mieszanek, które stanowiły betony nowej generacji. W tym wyścigu wzięła udział również Politechnika Śląska, która zaproponowała innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego.

ANALIZY I OBLICZENIA

Wpływ ilości plastyfikatora na wybrane właściwości betonów drobnokruszywowych żużlowych

Betony kruszywowe o matrycy cementowej kształtuje się z kruszywa grubego i/lub kruszywa drobnego, spoiwa oraz wody, a także ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie wpływu ilości wybranego plastyfikatora na podstawowe cechy techniczne mieszanek oraz kompozytów betonowych, w których frakcję piaskową stanowił żużel ISP z Huty Cynku. Zaprezentowano m.in. wartości następujących oznaczeń: konsystencji oraz zawartości powietrza w mieszance betonowej, a także gęstości objętościowej, nasiąkliwości masowej oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytu betonowego.

Wpływ domieszek na wybrane właściwości betonów SCC

W dzisiejszych czasach technologia betonu wspomagana jest za pomocą produktów chemii budowlanej. Nowe generacje domieszek pozwoliły na wytworzenie betonów samozagęszczalnych (SCC), dzięki czemu wyeliminowano szkodliwe dla zdrowia i energochłonne mechaniczne zagęszczenie mieszanki betonowej. Beton SCC charakteryzuje się pod względem technologicznym zdolnością do samoczynnego szczelnego wypełnienia formy, odpowietrzenia i zagęszczenia pod własnym ciężarem oraz ułożenia się w sposób jednorodny bez segregacji składników i bez wydzielania wody. Wiąże się to ze specyficznymi właściwościami reologicznymi mieszanki betonowej, które odróżniają ją od zwykłych mieszanek dzięki niskiej granicy płynięcia oraz lepkości plastycznej, na tyle dużej, by zatrzymać segregację składników, a zarazem na tyle małej, by umożliwić jej swobodny rozpływ.

NASZ WYWIAD

Drogowa Trasa Średnicowa - czy możemy liczyć na wschodni odcinek?

Jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych aglomeracji śląskiej – Drogowa Trasa Średnicowa – już w 2015 r. połączy węzeł Sośnica wraz z centrum Katowic, tym samym zamykając najważniejszy rozdział tej inwestycji. Jednak czy ostatni? O tym i o innych sprawach z Marianem Hacusiem, prezesem Zarządu Drogowa Trasa Średnicowa, rozmawia Janusz Mincewicz.

KRAJ

Historia budowy obiektu GM 1-5 w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej Problemy wykonawcze i rozwiązania technologiczne

Drogowa Trasa Średnicowa łącząca centra Katowic i Gliwic jest inwestycją o ogromnym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przebiega niemal równolegle do autostrady A4, w odległości kilku kilometrów na północ od niej. Istotną różnicą jest to, że w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej znajduje się aż 26 węzłów, podczas gdy A4 ma tylko 6 węzłów na odcinku o porównywalnej długości, ponadto A4 w znacznej części omija miasta Górnego Śląska. DTŚ na całej długości jest bezkolizyjna, dwujezdniowa o minimum trzech pasach ruchu dla każdego kierunku. Obecnie do użytku oddana jest część Drogowej Trasy Średnicowej usytuowana na terenie Katowic, Świętochłowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Zabrza. W trakcie realizacji jest pięć odcinków (Z3, Z4, G1, G2/4, G2) przebiegających przez tereny Gliwic i Zabrza.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Postęp prac na budowie II etapu obwodnicy Leżajska

Na budowie II etapu obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl zaawansowanie wszystkich robót wynosi ponad 70%. Wykonawca korzysta ze sprzyjającej aury i prowadzi intensywne prace przy budowie tego prawie 4-kilometrowego odcinka obwodnicy. Według szacunków wykonawcy prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. I etap obwodnicy został oddany do ruchu we wrześniu 2013 roku.

PREZENTACJE

Beton materiałem przyszłości

O tym, jak w segmencie budownictwa drogowego odnajduje się beton, w rozmowie z Maciejem Marciniakiem, prezesem zarządu Górażdże Beton.

MATERIAŁY

Wpływ wybranych czynników biotycznych na trwałość kompozytów o matrycy cementowej

Korozja definiowana jest jako proces stopniowej degradacji materiałów, np. budowlanych, który zachodzi pomiędzy ich powierzchnią a otaczającym je środowiskiem. W zależności od rodzaju materiału dominujące zjawiska mają charakter np. reakcji chemicznych oraz procesów elektrochemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Tak rozumiane pojęcie korozji jest stosowane w odniesieniu do procesów niszczenia struktury m.in. materiałów niemetalicznych (np. betonu i żelbetu – fizykochemiczne, a także chemiczne niszczenie matrycy cementowej i kruszywa oraz elektrochemiczna korozja zbrojenia), materiałów metalicznych (mechanizm elektrochemiczny lub chemiczny) czy materiałów pochodzenia organicznego (np. zgnilizna korozyjna drewna budowlanego).

WYDARZENIA

Salon Kruszyw 2014

W trakcie trwania targów AUTOSTRADA POLSKA odbyła się debata „Ustawa o odpadach wydobywczych w praktyce” w ramach Salonu Kruszyw 2014, poruszająca tematykę związaną z szeroko rozumianymi odpadami wydobywczymi, którą poprowadziła Elżbieta Uzunow. Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca odpadów wydobywczych wymusza na właścicielach firm przestrzeganie wielu zasad z nimi związanych. Wszystkie firmy, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady wydobywcze, zobowiązane są do wdrażania skutecznych sposobów ich ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania.

Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii

15 maja 2014 r. odbyło się kolejne, 17. już seminarium z cyklu spotkań inżynierskich organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Współorganizatorami spotkania były firma Titan Polska i Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Seminarium połączone było z jubileuszem 55-lecia pracy zawodowej inżyniera Janusza Wiśniewskiego, wybitnego mostowca praktyka, „ojca chrzestnego” Oddziału Warszawskiego ZMRP. Okazją do zorganizowania seminarium był ustanowiony 18 maja Dzień Mostowca. Seminarium zgromadziło liczną (190 osób) grupę uczestników, którzy w anonimowych ankietach wysoko ocenili seminarium (ocena 4,89 w szkolnej skali ocen). Ocena ta w kolejnych odsłonach ciągle rośnie.

Finał II edycji Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże

Uroczysta gala i rozstrzygnięcie międzyuczelnianego konkursu na najlepszą mieszankę betonową zakończyły drugą edycję Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże. Finał tego największego w Polsce projektu edukacyjnego adresowanego do studentów budownictwa odbył się 8 maja br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

81. Seminarium KLIR w Tuchowie

8-10 maja 2014 r. odbyło się kolejne 81. Seminarium Szkoleniowe KLIR – Klubu Inżynierów Ruchu. Gospodarzem spotkania była firma Wimed z Tuchowa, a tematem przewodnim były wybrane systemy parkingowe oraz urządzenia BRD.

Odwilż w branży budownictwa drogowego – blisko 500 fi rm na Targach Kielce

Cztery targowe wystawy dedykowane branży budownictwa drogowego, które od 14 do 17 maja odbyły się w Targach Kielce – XX Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, XVI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, X Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL i VI Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA – skupiły w tym roku 485 firm z 21 krajów całego świata. Wystawcy jubileuszowych targów AUTOSTRADA-POLSKA 2014 podkreślali ożywienie na rynku i dobrze sprecyzowany profil zwiedzającego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij