Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2014

Maszyny budowlane, pojazdy i sprzęt specjalistyczny – temat wydania. Polecamy: rynek maszyn budowlanych w Polsce, systemy sterowania maszyn budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym, monitorowanie maszyn budowlanych poprzez satelitarny system kontroli, asfalty drogowe modyfikowane gumą oraz elementy architektoniczne mostowych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Nowy program na Discovery Chanel, 25 metrowe ciężarówki na polskich drogach, koszty stania w korkach oraz wiele innych.

BLIŻEJ BRANŻY

Solidny partner w branży budowlanej

Komatsu – globalny koncern dostarczający kompleksowe rozwiązania dla budownictwa i przemysłu wydobywczego z historią liczącą już 90 lat. Od ponad 8 lat wiodąca marka maszyn budowlanych, także w naszym kraju.

ZDANIEM EKSPERTA

Rynek maszyn budowlanych w Polsce. Perspektywy finansowe i kierunki rozwoju.

Eksperci odpowiadają na tytułowe pytanie związane z przyszłością branży maszyn budowlanych w Polsce. Jakie są ich prognozy? Mogą to Państwo sprawdzić sami.

NASZ WYWIAD

Targi AUTOSTRADA-POLSKA - czego możemy się spodziewać w tym roku?

Dariusz Michalak, dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce, stojący na czele zespołu tworzącego targi w najdynamiczniej rozwijającym się ośrodku targowo-kongresowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 18 lat związany z branżą wystawienniczą, nadzoruje realizację wszystkich wydarzeń targowych odbywających się w kieleckim ośrodku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył także podyplomowe studia z zakresu marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. W wywiadzie dla „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania związane z targami oraz rynkiem maszyn budowalnych w Polsce.

KRAJ

Coraz lepszy sprzęt na budowach polskich dróg. Dominacja zagranicznych maszyn.

W ostatnich latach polski rynek drogowych maszyn budowlanych rozwinął się bardzo dynamicznie. W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi ub.w. nastąpił wielki skok techniczny i technologiczny. Teraz sprzęt jest bardzo nowoczesny i energooszczędny oraz dużo lepszy do obsługi – podkreśla Tomasz Tokarz, operator koparki marki Caterpillar z katowickiej firmy Fil-Bud, którego spotkaliśmy na przebudowie dróg w centrum Katowic.

TECHNOLOGIE

Systemy sterowania maszyn budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne to z reguły istotna część inwestycji drogowych. Od prawidłowego i sprawnego ich wykonania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Do wykonania tych robót stosowane są maszyny i urządzenia pozwalające na mechanizację i przyspieszenie prac. Aby w pełni wykorzystać wspomniane maszyny, stosuje się systemy sterowania poprawiające przede wszystkim dokładność wykonywanych prac, ułatwiające pracę operatorom oraz wspomagające obróbkę danych. W artykule przedstawiono stosowane w Polsce systemy automatyczne i laserowe.

Centralne systemy smarowania w maszynach budowlanych.

Układy centralnego smarowania w branży budowlanej znane są od wielu lat. Aktualnie większość wiodących producentów oferuje swoim klientom maszyny wyposażone w standardzie w układ centralnego smarowania. Dzięki wzrastającemu zainteresowaniu ze strony odbiorców producenci układów smarowania stale udoskonalają swoje produkty. Ich doskonalenie w miarę rozwoju techniki odpowiada dążeniu do maksymalnego zmniejszenia czasu potrzebnego do codziennej obsługi maszyny, zakresu czynności obsługowych oraz ograniczenia kosztów części zamiennych i środków smarnych. Maszyny budowlane i pojazdy użytkowe wykorzystywane na placach budowy pracują często w ekstremalnie trudnych warunkach: duże obciążenia, bezdroża, duże stężenie pyłów w powietrzu, wilgoć. Warunki te sprzyjają wymywaniu i zanieczyszczaniu środka smarnego w węzłach tarcia, a co za tym idzie – wymagają częstego smarowania. To z kolei wymaga dużo czasu, który – jak wiadomo – na budowie jest bardzo cenny.

NOWOŚCI PRODUKTOWE

Nowości produktowe. Maszyny budowlane, pojazdy i sprzęt specjalistyczny.

Najnowsze produkty branży drogowe. Maszyny, pojazdy, sprzęt specjalistyczny.

TECHNOLOGIE

Monitorowanie maszyn budowlanych poprzez satelitarny system kontroli

Układy centralnego smarowania w branży budowlanej znane są od wielu lat. Aktualnie większość wiodących producentów oferuje swoim klientom maszyny wyposażone w standardzie w układ centralnego smarowania. Dzięki wzrastającemu zainteresowaniu ze strony odbiorców producenci układów smarowania stale udoskonalają swoje produkty. Ich doskonalenie w miarę rozwoju techniki odpowiada dążeniu do maksymalnego zmniejszenia czasu potrzebnego do codziennej obsługi maszyny, zakresu czynności obsługowych oraz ograniczenia kosztów części zamiennych i środków smarnych. Maszyny budowlane i pojazdy użytkowe wykorzystywane na placach budowy pracują często w ekstremalnie trudnych warunkach: duże obciążenia, bezdroża, duże stężenie pyłów w powietrzu, wilgoć. Warunki te sprzyjają wymywaniu i zanieczyszczaniu środka smarnego w węzłach tarcia, a co za tym idzie – wymagają częstego smarowania. To z kolei wymaga dużo czasu, który – jak wiadomo – na budowie jest bardzo cenny.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Prawo zamówień publicznych - nowelizacja

8 listopada 2013 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Choć obecna nowelizacja nie należy do największych, wprowadza jednak istotne zmiany do systemu zamówień publicznych.

MATERIAŁY

Asfalty drogowe modyfi kowane gumą – doświadczenia i perspektywy stosowania. Cz. I

Asfalt drogowy jest materiałem wiążącym, powszechnie stosowanym do budowy dróg na całym świecie. Szacuje się, że drogi o nawierzchni asfaltowej stanowią ok. 95% wszystkich dróg o nawierzchni utwardzonej. Wzrost natężenia ruchu samochodowego oraz znaczny nacisk osi samochodów na nawierzchnię wymagają ciągłego poszukiwania rozwiązań materiałowo- technologicznych zwiększających trwałość nawierzchni drogowych. Jednym z takich rozwiązań jest modyfikacja asfaltów gumą pochodzącą z recyklingu opon samochodowych.

Wpływ zawilgocenia podłoża na strukturę mieszanki mineralno-asfaltowej – cz. II

Kontynuacja artykułu, który porusza tematykę zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej. Autor odpowiada na pytanie, jak radzić sobie z negatywnym wpływem wilgotnego podłoża, tak aby dolne warstwy mieszanki uzyskiwały wymagane gęstości objętościowe.

ANALIZY I OBLICZENIA

Nośność nawierchni - pomiary i ocena

W poprzednich artykułach z cyklu poświęconego nowoczesnym technikom zarządzania infrastrukturą drogową zostały omówione metody pomiarów oraz oceny uszkodzeń powierzchniowych, równości podłużnej i poprzecznej oraz współczynnika tarcia i makrotekstury. Niniejszy artykuł skupia się na nośności nawierzchni – niezwykle ważnym i równocześnie najbardziej kłopotliwym do uzyskania parametrze stanu nawierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Przejścia i przepusty dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym.

W ostatnich latach w naszym kraju obserwuje się bardzo intensywny rozwój infrastruktury drogowej, który jest efektem dopływu znacznych środków finansowych pozyskiwanych ze źródeł Unii Europejskiej. W tej sytuacji nasila się problem pogodzenia często sprzecznych interesów występujących pomiędzy potrzebami konserwacji środowiska przyrodniczego a rozwojem i modernizacją liniowych obiektów komunikacyjnych. Dodatkowo w Polsce problematyka ochrony zwierząt w realizacji inwestycji drogowych jest stosunkowa nowa, stąd uzasadniona potrzeba korzystania z dobrych wzorców i przykładów pochodzących z innych krajów mających zdecydowanie większe doświadczenie.

PRZEGLĄD

Przejścia dla zwierząt - typy konstrukcyjne.

Przejścia dla zwierząt w chwili obecnej stanowią stały element większości inwestycji drogowych w Polsce. Celem ich istnienia jest zmniejszanie negatywnego wpływu budowy dróg na środowisko naturalne poprzez stworzenie dziko żyjącym zwierzętom miejsc, w których mogą bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy siedliskami po obu stronach drogi.

MATERIAŁY

Elementy architektoniczne mostowych obiektów gruntowo- -powłokowych z blach falistych.

W obiektach gruntowo-powłokowych elementami konstrukcji są powłoka z blachy falistej oraz zasypka gruntowa. Nawierzchnia jezdni jest wyposażeniem niezależnym od rodzaju konstrukcji mostu. Natomiast elewacje obiektów gruntowo-powłokowych i zabezpieczenia skarp nasypów są elementami, które można dowolnie kształtować pod kątem odbioru estetycznego. Istnieje zatem pole inwencji artystycznej dla architekta krajobrazu. Może on nadać własną wizję przestrzeni, w którym obiekt mostowy będzie dostosowany do jego otoczenia. W pracy podano wybrane przykłady architektury mostowych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych.

Konstrukcje z blach falistych Eco-Plate – poznaj ekonomiczną alternatywę

Konstrukcje obiektów inżynierskich z blach falistych zyskały w ostatnich latach ogromną popularność w Polsce. Łatwa i szybka instalacja w połączeniu z wyraźnymi oszczędnościami finansowymi w porównaniu z konstrukcjami tradycyjnymi sprawiły, że rozwiązania tego typu są chętnie stosowane przez projektantów, inwestorów i wykonawców.

Trwałość konstrukcji podatnych z blach falistych Zasady oceny stanu technicznego.

Wszystkie obiekty budowlane podlegają ocenie stanu technicznego. Ocena ta ma na celu ustalenie, czy obiekt spełnia wymagania odnośnie ogólnie zdefiniowanych warunków związanych z eksploatacją: nośnością, bezpieczeństwem ruchu, wymaganiami estetycznymi, zagrożeniem obniżeniem nośności, koniecznością wykonywania prac konserwacyjnych, przebudową lub remontem. Tak zdefiniowane postulaty są wymaganiami stawianymi ogólnie wszystkim obiektom budowlanym: budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej, obiektom sportowym, obiektom inżynieryjnym.

dobre, bo polskie

Ciągły rozwój naszą przewagą konkurencyjną.

W skład Grupy Pietrucha wchodzą jedna firma handlowa oraz trzy zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zakłady znajdują się w trzech lokalizacjach i zatrudniają ponad 300 pracowników. Mimo swoich rozmiarów firma nadal pozostaje firmą rodzinną, której zarządzaniem zajmuje się już trzecie pokolenie.

WYDARZENIA

Seminarium Stowarzysznia KLIR, Rzeszów, 2014 r.

26.02 – 1.03.2014 r. – to właśnie w tych dniach w hotelu Bristol w Rzeszowie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca odbyło się kolejne seminarium Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu. Tematem przewodnim było „Efektywne wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju infrastruktury drogowej”. O czym mówili prelegenci? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tekście poniżej.

UTEX + Renevis. Razem możemy więcej.

20-21 marca 2014 r. w hotelu STOK w Wiśle odbyła się konferencja „Energetyka a drogownictwo”, którą wspólnie zorganizowały firmy Renevis i Utex. Podczas spotkania poruszona została problematyka związana z inżynierią drogową, a gospodarze przekazali uczestnikom ważne informacje dla całej branży związane z perspektywami i inwestycjami rynku drogowego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij