Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2014

Stabilizacja gruntów – temat wydania. W numerze polecamy: technologie wzmacniania podłoża, możliwości zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania skarp w budownictwie drogowym oraz przy budowie drogowych zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, geowłókniny i ich zastosowanie. Polecamy specjalny dodatek ITS na targi INTERTRAFFIC 2014.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Oszczędności dzięki DTŚ, nowy szef GDDKiA, miasta bez znaków oraz nowe wyzwanie dla inżynierów - ruch zakupowy.

BLIŻEJ BRANŻY

Engineering a Better Solution

Firma MACCAFERRI nie tylko dostarcza gotowy produkt, ale również współpracuje ze swoimi klientami, oferując doradztwo techniczne oraz przedstawiając wszechstronne, oszczędne i bezpieczne dla środowiska rozwiązania. Dąży do zbudowania wzajemnie korzystnych relacji z klientami poprzez wysoką jakość usług i rozwiązań technicznych.

ZDANIEM EKSPERTA

Eksperci o przyszłości geosyntetyków w budownictwie

Jak będzie wyglądać przyszłość geosyntetyków? Te pytanie zadaliśmy naszym ekspertom.

NASZ WYWIAD

Technologie wzmacniania podłoża. Geosyntetyki w służbie nowoczesnych projektów.

Adam Bolt, dr hab. inż. prof. Politechniki Gdańskiej, autor blisko 240 pozycji naukowych, 300 raportów. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Współtwórca projektu posadowienia i prognozy osiadania budynku Sea Towers w Gdyni, zbiorników na produkty naftowe Rafinerii Lotos w Gdańsku, a także posadowienia konstrukcji wsporczej dachu w Operze Leśnej w Sopocie. W specjalnym wywiadzie dla „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania związane ze swoją pracą oraz z wykorzystywaniem geosyntetyków przy realizacji projektów budowlanych w Polsce.

MATERIAŁY

Możliwości zastosowania geosyntetyków do wzmacniania skarp w budownictwie drogowym.

Geosyntetyki mają obecnie szerokie zastosowanie przy realizacji robót ziemnych w drogownictwie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10318:2007 geosyntetyk to wyrób wytworzony z udziałem syntetycznego lub naturalnego polimeru, mający postać arkusza, taśmy lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem i/lub innymi materiałami w geotechnice i inżynierii lądowej. Realizując wykopy i nasypy, wbudowuje się geosyntetyki w celu wzmocnienia skarp. Funkcje tego typu materiałów mogą być bardzo różnorodne. W artykule przedstawiono krótki przegląd geosyntetyków oraz możliwości ich wykorzystania przy kształtowaniu i zabezpieczaniu skarp.

ANALIZY I OBLICZENIA

Laboratoryjne badania parcia bocznego w ośrodku niespoistym wzmocnionym geotekstyliami.

Przedmiotem artykułu jest warstwa niespoistego ośrodka gruntowego zbrojonego geotekstyliami, stanowiąca podłoże w budownictwie komunikacyjnym. Oceniono wpływ poziomo zlokalizowanego dwukierunkowego zbrojenia na zmianę warunków pracy laboratoryjnych fi zycznych modeli warstwy ośrodka gruntowego. Stwierdzono istotne efekty zbrojenia, dotyczące powiększenia nośności modeli.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Lekki nasyp odciążający.

Artykuł porusza kwestię roli, jaką odgrywają nasypy odciążające w budownictwie drogowym.

MATERIAŁY

Geowłókniny - istotne parametry i zastosowania

Geowłókniny to produkty polimerowe mające bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym. Geowłókniny wykonane są z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w procesie igłowania oraz poddanych procesowi termicznego zgrzewania.

Zbiorniki retencyjne jako element systemu odwodnienia dróg

Firma Complex-Projekt z Katowic od lat zajmuje się projektowaniem autostrad i dróg ekspresowych na terenie Polski. W artykule przedstawiono zagadnienie zbiorników retencyjnych, spoglądając na nie jako na integralną część infrastruktury drogowej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Techniki bezwykopowe - alternatywą dla budownictwa drogowego

Każde naruszenie nawierzchni niesie ze sobą nieodwracalne skutki. Nawet ścisłe odtworzenie jezdni pozostawi słaby punkt, który w przyszłości może skutkować uszkodzeniami lub osłabieniem struktury nawierzchni. Alternatywą dla tego typu sytuacji są techniki bezwykopowe. W niniejszym artykule opisano realizację wielkośrednicowego przecisku w nasypie drogi ekspresowej S1 z odśrodkową stabilizacją gruntu.

MATERIAŁY

Wpływ zawilgocenia podłoża na strukturę mieszanki mineralno - asfaltowej - cz. I

Zagęszczanie to proces kształtowania struktury mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na gorąco, a tym samym i ich właściwości funkcjonalnych. Praktyka wykonawcza pokazuje, że uzyskanie wymaganych gęstości objętościowych na spodzie warstw jest niejednokrotnie trudne do osiągnięcia, np. ze względu na zawilgocenie niezwiązanej warstwy podbudowy. Ten problem można jednak eliminować, podejmując pewne kroki, m.in. na etapie projektowania układu warstw.

Zastosowanie geosyntetyków przy budowie drogowych zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych.

Rozwój infrastruktury drogowej związany jest nierozerwalnie ze zwiększaniem powierzchni zurbanizowanych silnie przekształconych. Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie po intensywnych deszczach na powierzchniach utwardzonych bez retencji. Uaktywniają się w ten sposób spływ powierzchniowy i zwiększone przepływy w rowach drogowych i różnego rodzaju ciekach wodnych. Zagospodarowanie tych wód i odpowiednia gospodarka nimi powinny zabezpieczać nie tylko środowisko, ale i same obiekty.

KRAJ

S3 - priorytetowa droga zachodniej Polski

O priorytetowym znaczeniu i budowie północno-południowej arterii zachodniej Polski – drogi ekspresowej S3 – mówi się od kilkunastu lat. W ubiegłym roku oddany został 43-kilometrowy fragment S3 w województwie lubuskim. Zapowiedziano także budowę pozostałych odcinków w kierunku południowej granicy. Szansa na realizację inwestycji pojawiła się bowiem wraz z nową perspektywą dofinansowań unijnych.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wszystko o budownictwie infrastrukturalnym

Sektor budownictwa infrastrukturalnego zyskał nowe wydarzenie targowe, które w świetle nowego budżetu unijnego dla Polski może stać się doskonałą platformą do komunikacji i pozyskania nowych intratnych kontraktów. Od 21 do 24 maja 2014 r. w Poznaniu odbędzie się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ oraz Międzynarodowych Targów Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC.

ANALIZY I OBLICZENIA

Wpływ metody formowania na parametry wytrzymałościowe belkowych elementów prefabrykowanych z fi brobetonu samozagęszczalnego

Jak poprawić parametry techniczne betonu z dodatkiem włókien stalowych przy wykorzystaniu optymalnych czynników składu WSBSZ oraz metod formowania? Artykuł przedstawia odpowiedź na to pytanie.

KRAJ

A1 - budowa odcinka Pyrzowice - Czętochowa

Jeszcze w tym kwartale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na budowę autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Częstochowa, wraz z obwodnicą Częstochowy.

WYDARZENIA

II Sympozjum "Tunel drogowy pod Martwą Wisłą"

Tunel drogowy pod Martwą Wisłą to 1070 metrów długości, 35 metrów pod powierzchnią lustra wody (w najgłębszym miejscu) i blisko 1,5 mld zł przeznaczonych na inwestycję. Prezentujemy relację z konferencji dotyczącej jednej z największych inwestycji drogowych w Polsce.

X Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie i Snowboardzie

22 lutego 2014 roku w Zakopanem na stoku Polana Szymoszkowa odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Pomimo obaw związanych z pogodą śnieg dopisał, w powietrzu czuć było emocje, a na samym stoku widać było sportową rywalizację.

dobre, bo polskie

Pozytywnie patrzymy w przyszłość

MSR TRAFFIC - Ponad 20 lat doświadczenia, młoda i ambitna kadra, ustabilizowana pozycja na rynku – to cechy, dzięki którym każda firma mogłaby pozytywnie patrzeć na swoją przyszłość.

Intertraffic Amsterdam 2014

O nas. O naszej pracy.

O naszej redakcji, o naszej pracy w niej. Wstęp do specjalnego dodatku z okazji targów Intertraffic 2014.

Ostatnie lata polskich dróg w liczbach

Artykuł odpowiada na pytanie ile mamy dróg ekspresowych w Polsce, ile autostrad, a także ile takich dróg przybędzie w najbliższych latach.

Zintegrowany System Detekcji Ruchu Pieszych i Pojazdów

Artykuł przedstawia pierwszy w Polsce i innowacyjny w skali światowej system łączący pomiar ruchu na skrzyżowaniach obejmujący zarówno pieszych, jak i pojazdy. Firma Jumarpol część swojej działalności badawczo-rozwojowej poświęciła na stworzenie zintegrowanego systemu, który usprawni ruch uliczny w aglomeracjach miejskich, wydzielając do tego spółkę KSK Developments.

Systemy ITS w Polsce

Systemy ITS z powodzeniem są wprowadzane we wszystkich dynamicznie rozwijających się krajach. Inteligentne sygnalizacje świetlne, znaki o zmiennej treści, systemy ostrzegania o wypadkach, centra sterowania ruchem, systemy poboru opłat –to wszystko nowoczesność, w której Polska ma już swój udział. A udział ten jest stale zwiększany.

Wpływ systemów ITS na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Nieustanny i szybki rozwój informatyki oraz telekomunikacji pozwolił w wielu rozwiniętych krajach na zastosowanie w systemach monitoringu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, które właśnie umożliwiły pozyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji z dróg, a w konsekwencji podejmowanie działań będących reakcją na spływające dane. Jak pokazują doświadczenia państw zachodnich, systemy te znacznie zwiększają przepustowość dróg, zmniejszają emisję spalin, obniżają koszty administrowania dróg oraz pozwalają na efektywne planowanie przyszłych inwestycji. Wszystkie te elementy w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do jednej wspólnej kwestii, jaką jest niewątpliwe zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarach objętych oddziaływaniem Inteligentnych Systemów Transportu.

Zamówienia publiczne na Inteligentne Systemy Transportowe w Polsce

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) to skomplikowane produkty, które stanowią zbiór różnorodnych technologii, głównie telekomunikacyjnych, informatycznych, pomiarowych oraz technik zarządzania. W Polsce systemy ITS znajdują się na wczesnym etapie rozwoju i większość działa jedynie lokalnie. Dodatkową, znaczącą wadą krajowych systemów tego rodzaju jest brak interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami ITS, który powoduje, że są one nieefektywne i często nie spełniają wszystkich oczekiwań zamawiających.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij