Magazyn Autostrady wydanie nr 1/2014
Magazyn Autostrady wydanie nr 1/2014

Prefabrykaty w budownictwie drogowym: zastosowanie, rozwiązania konstrukcyjne, charakterystyka wybranych elementów prefabrykowanych stosowanych w infrastrukturze. W wydaniu: prognozy dla branży brukowej kostki drogowej, problematyka bezpiecznego wykonania robót drogowych, analiza funkcjonowania obwodnicy śródmiejskiej w Białymstoku oraz zimowe BHP.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Renowacja trasy Armii Krajowej w Warszawie, wpływ transportu na globalne ocieplenie, największa inwestycja drogowa w Nowym Sączu - most na Dunajcu.

PRZEGLĄD

Prefabrykaty w budownictwie drogowym

Prefabrykaty w budownictwie drogowym mają wszechstronne zastosowanie. Można je podzielić według kształtu, stopnia wykończenia, rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego lub materiałowego. W niniejszym przeglądzie dokonaliśmy podziału prefabrykatów ze względu na rozmiar i masę oraz przedstawiliśmy charakterystyki wybranych elementów prefabrykowanych stosowanych w infrastrukturze. Prefabrykaty betonowe wykorzystuje się, między innymi, w: elementach konstrukcyjnych mostów, wiaduktów, przejazdów i przejść, przepustach, płytach drogowych i chodnikowych, krawężnikach i obrzeżach, kostce brukowej, płytach torowiskowych i przejazdach, itd.

NASZ WYWIAD

Pod lupą. Prognozy dla branży brukowej kostki drogowej.

O mijającym roku, podsumowaniach dotychczasowych osiągnięć i nadchodzących wyzwaniach w 2014 roku z Markiem Cichockim, prezesem Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej, rozmawia Izabela Rutkowska-Czapla.

MATERIAŁY

Czym kierować się przy doborze cementu do określonych zastosowań w budownictwie?

Znajomość podstawowych właściwości cementu dla użytkownika cementu jest bardzo ważna. Pozwala bowiem na odpowiedni dobór cementu do określonych zastosowań oraz prowadzenie prac i robót budowlanych na odpowiednim poziomie.

Układanie bruku - ręcznie czy maszynami?

Jest nieodłącznym elementem przestrzeni codziennego życia. Towarzyszy nam dosłownie na każdym kroku – w drodze do pracy, podczas spaceru, oczekiwania na tramwaj czy w czasie zakupów. Jest estetyczna, wytrzymała, łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji oraz odporna na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Mowa o kostce brukowej – popularnym materiale powszechnie wykorzystywanym do budowania nawierzchni przeznaczonych zarówno do ruchu pieszego, jak i kołowego. Tylko prawidłowo dobrany i ułożony bruk będzie latami cieszył oko, dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na jego wykonanie.

Badania losowej dystrybucji włókien stalowych w elementach prefabrykowanych.

W niniejszym artykule zaprezentowano oryginalne metody badania rozmieszczenia włókien stalowych w belkowych konstrukcjach prefabrykowanych. Obejmowały one badania przekrojów elementów belkowych wykonanych z wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się z włóknami stalowymi. Analizę wykonano dwoma metodami, za pomocą autorskiego programu komputerowego (metoda niszcząca) oraz z zastosowaniem tomografii komputerowej (metoda nieniszcząca). W badaniach wykorzystano włókna stalowe KE 20/1.7. oraz SW 35/1.0. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano charakterystyczne rozproszenie badanych włókien stalowych w formowanych elementach betonowych oraz przydatność badawczą zastosowanych metod diagnostycznych.

Problematyka bezpiecznego wykonania robót drogowych.

Warunki realizacji robót drogowych są bardzo trudne i odmienne od innych inwestycji budowlanych. Wynika to z charakteru liniowego inwestycji drogowych, prowadzenia robót przez tereny położone daleko od terenów zamieszkałych oraz zaangażowania w prace dużej ilości ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie trwającego ruchu drogowego. W artykule przedstawiono zagrożenia związane ze specyfiką robót drogowych i przyczyny wysokiej wypadkowości. Jako szczególnie istotne przedstawiono zasady zapewnienia bezpieczeństwa robotników współpracujących z dużymi maszynami budowlanymi. Przedstawiono wyniki kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów i zalecenia w stosunku do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

KRAJ

Zimowe BHP

Odśnieżanie dachów, utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac budowlanych, zapewnienie ciepłej odzieży i posiłków regenerujących osobom pracującym na zewnątrz – o to kilka podstawowych zasad, o których pracodawca nie powinien zapominać zimą. W niniejszym artykule przywołano przepisy i zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kodeksu Pracy obowiązujące pracodawcę w okresie zimowym.

Ponad 2,7 tys. km dróg szybkiego ruchu na koniec 2013 r.

Około 330 km nowych dróg krajowych przybyło na mapie Polski w 2013 roku. To między innymi nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S2, S3, S7, S17, S19 i obwodnic miast, wyremontowano też niektóre drogi krajowe. W sumie możemy korzystać już z ponad 2,7 tys. km dróg szybkiego ruchu, w tym 1,4 tys. km autostrad i 1,2 tys. km tras ekspresowych. Co ważne, w minionym roku drogowcy wystartowali z nowymi projektami przeznaczonymi do realizacji w ramach nowych środków z budżetu UE na lata 2014- 2020. Przetargami objętych zostanie około 800 km dróg ekspresowych i obwodnic.

Analiza funkcjonowania obwodnicy śródmiejskiej w Białymstoku.

Ostatnie 20-lecie w Polsce to okres wzmożonego rozwoju gospodarczego przekładającego się między innymi na wzrost motoryzacji i liczbę samochodów na drogach. Sytuacja taka jest szczególnie odczuwalna w obszarach miejskich, gdzie w okresach szczytów komunikacyjnych często dochodzi do wyczerpania przepustowości istniejących układów drogowo-ulicznych. Jednym ze sposobów poprawy istniejącego stanu rzeczy jest budowa obwodnic miejskich. W artykule przeanalizowano funkcjonowanie obwodnicy śródmiejskiej uwzględniając zmienne natężenia ruchu oraz średnie prędkości chwilowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa, eksploatacja i monitoring dróg ekspresowych i autostrad w woj. łódzkim. Ochrona Środowiska.

Drogi są bez wątpienia krwioobiegiem współczesnej gospodarki, jak to często ujmują inżynierowie, logistycy i politycy, ale są równocześnie tym rodzajem infrastruktury, który bardzo głęboko – daleko bardziej niż widać na pierwszy rzut oka – przekształca środowisko przyrodnicze. W Polsce rozpoczęto budowę ok. 6,5 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu (2600 autostrad i 3900 km dróg szybkiego ruchu). Budowa nowych dróg oraz eksploatacja już istniejących, w szczególności autostrad i dróg szybkiego ruchu, są zjawiskami w wysokim stopniu uciążliwymi dla człowieka i środowiska przyrodniczego.

INŻYNIERIA RUCHU

Prędkość komunikacyjna jako kryterium funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem

W ostatnich kilku dekadach obserwowane jest znaczne pogorszenie warunków ruchu w sieciach drogowych. Niejednokrotnie obraz ruchu drogowego przybiera drastyczne formy, zwłaszcza w centrach dużych miast i aglomeracjach. Stosowane dotychczas formy organizacji i zarządzania ruchem drogowym okazują się niewystarczające.

WYDARZENIA

DYSTEN - 15 - lecie istnienia firmy.

W ubiegłym roku – 5 września – odbyło się uroczyste otwarcie siedziby firmy DYSTEN Sp. z o.o. w Zabrzu. Firma, korzystając z dotacji unijnych i własnych środków, wybudowała nowy biurowiec wraz z przestronną halą produkcyjną. W tym roku mija 15 lat od powstania firmy.

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna.

11-12 grudnia 2013 roku w Żmigrodzie odbyła się kolejna edycja świątecznej konferencji naukowo - technicznej organizowanej przez firmę Infrastruktura Komunikacyjna oraz magazyn "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne".


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij