Magazyn Autostrady wydanie nr 12/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 12/2013

Leasing maszyn budowlanych – temat wiodący wydania. W numerze: leasing – hybryda pomiędzy umową najmu a umową sprzedaży, projektowanie skrzyżowań, wymogi formalnoprawne oraz możliwości stosowania popiołów lotnych w drogownictwie. Polecamy: bezpieczeństwo budowy tunelu pod stokiem narciarskim, pomiary i ocena parametrów stanu nawierzchni drogowej oraz rok 2014 – ciąg dalszy kryzysu czy odbicie się od dna.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

ITS, remonty dróg, nowy minister transportu,ekologia.

ZDANIEM EKSPERTA

Rok 2014 - ciąg dalszy kryzysu czy odbicie się od dna?

PRZEGLĄD

Leasing maszyn budowlanych

NASZ WYWIAD

Leasing – hybryda pomiędzy umową najmu a umową sprzedaży

Stale rosnąca konkurencja wśród firm leasingowych, a także coraz wyższa jakość oferowanych produktów i usług wymagają stałego unowocześniania ofert handlowych. Niejednokrotnie jednak pewne zagadnienia i sformułowania są dla potencjalnych klientów niezrozumiałe. O tym, czym z prawnego i praktycznego punktu widzenia jest leasing oraz na jakie aspekty w umowie należy zwrócić uwagę, mówi Piotr Trybała w rozmowie z Izabelą Rutkowską-Czaplą.

Nie planujemy wzrostu opłat

Grupa Stalexport Autostrady zarządza koncesyjnym odcinkiem A4 Katowice – Kraków. O modernizacji, bezpieczeństwie oraz opłatach za przejazd autostradą A4 z Emilem Wąsaczem, prezesem Stalexport Autostrada Małopolska, rozmawia Janusz Mincewicz.

KRAJ

Przepisy drogowe Projektowanie skrzyżowań

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), skrzyżowanie jest to przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Ponieważ warunki techniczne są aktem wykonawczym Prawa budowlanego, powyższą definicję należy łączyć z przepisami techniczno-budowlanymi. W myśl tych przepisów zarówno węzeł, zjazd, jak i przecięcie lub połączenie drogi publicznej z drogą wewnętrzną (niepubliczną) nie jest skrzyżowaniem.

Ochrona przed hałasem sąsiedztwa autostrady

Projekty dotyczące polskiej autostrady A1 obejmowały wszechstronne analizy wpływu autostrady na środowisko. Zrealizowano wiele ciągów ekranów akustycznych, które pozwoliły na zmniejszenie poziomu hałasu. Artykuł wskazuje również europejskie rozwiązania tego problemu. Modernizacja niemieckiej autostrady A1 wymusiła realizację tuneli akustycznych. W ciągu autostrady A1 w Austrii powstały oryginalne, kolorowe ekrany.

MATERIAŁY

Popioły lotne w drogownictwie Wymogi formalnoprawne oraz możliwości stosowania

W Polsce od lat podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny. W wyniku spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają odpady paleniskowe składające się głównie z popiołów lotnych i żużlu. Popioły lotne są efektem spalania zmielonego węgla w wysokich temperaturach. Są one wychwytywane ze strumienia spalin w drodze z paleniska do komina. Popiołami lotnymi nazywa się tę część odpadów, w których zgodnie z normą BN-79/6732.09 zawartość ziaren mineralnych mniejszych od 0,075 mm jest w przewadze, tzn. powyżej 50%. W artykule przybliżono właściwości popiołów lotnych, przedstawiono możliwości stosowania popiołów w budownictwie i drogownictwie z uwzględnieniem przepisów krajowych oraz obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Modelowanie dybli w betonowych nawierzchniach metodą MES

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania za pomocą MES (metody elementów skończonych) połączeń dyblowych betonowych nawierzchni spoczywających na sprężystym podłożu. Podano podstawy obliczeń analitycznych połączeń dyblowych. Zaprezentowano przykład ilustrujący nowe możliwości modelowania z wykorzystaniem objętościowych elementów skończonych 3D oraz elementów o własnościach kontaktowych. Dokonano krytycznej oceny uzyskanych rezultatów oraz podano wnioski mogące mieć wpływ na wykorzystanie prezentowanych aspektów modelowania w praktyce inżynierskiej.

Bezpieczeństwo budowy tunelu pod stokiem narciarskim

W pracy analizuje się obiekt o konstrukcji gruntowo-powłokowej wybudowany jako tunel drogowy pod trasą narciarską w Karpaczu na Dolnym Śląsku (7). Wykonano go w wykopie otwartym, o zabezpieczonych ścianach z użyciem sprężonych kotew gruntowych.

UTRZYMANIE DRÓG

Parametry stanu nawierzchni drogowej – pomiary i ocena

Do efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową niezbędna jest aktualna informacja o stanie sieci drogowej. Sposoby jej pozyskiwania ulegają ciągłemu doskonaleniu, a nowoczesne metody są coraz częściej stosowane również w Polsce. Diagnostyka cech powierzchniowych nawierzchni była tematem poprzedniego artykułu (7). Ten artykuł przedstawia kolejne parametry opisujące stan nawierzchni, określone w systemie Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN).

PRAWO I ADMINISTRACJA

Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia

W artykule omówiono sposób działania i powstawania spółek specjalnego przeznaczenia. Przywołano akty prawne i ustawowe, pozwalające na funkcjonowanie tego typu podmiotów. Autor wskazuje na potencjalne kierunki rozwoju i pola funkcjonowania spółek specjalnego przeznaczenia.

WYDARZENIA

XXIX Seminarium Techniczne PSWNA „Nowa perspektywa budowy dróg w Polsce do roku 2020 – wyzwania”

W dniach 28-30 października 2013 r. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zorganizowało kolejną edycję Seminarium Technicznego PSWNA, które odbyło się w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance k. Warszawy.

„Infrastruktura kolejowa w XXI wieku” VII Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

W dniach 7-8.11.2013 r. w ramach VII Podkarpackiego Spotkania Dyskusyjnego odbyła się konferencja „Infrastruktura kolejowa w XXI wieku”. Podczas wydarzenia poruszono kwestię inwestycji w polską sieć kolejową i związanych z nimi problemów.

XV Konferencja „Reologia w technologii betonu”

W dniach 12-13 listopada w Bronisławowie odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej szeroko pojętej tematyce betonu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Politechnikę Śląską (Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych) oraz Grupę Górażdże. Patronat nad spotkaniem sprawowała Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

LVI Techniczne Dni Drogowe

13-15 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Falenty w Raszynie k. Warszawy odbyła się kolejna edycja Technicznych Dni Drogowych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajową Sekcję Drogową oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

XXXVII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej

18-20 listopada br. w Płocku odbyło się XXXVII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej, organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. W tegorocznej edycji tematem Sympozjum było założenie: „Inwestycje technologiczne i procesowe receptą na wzrost konkurencyjności”.

„Cement w praktycznym zastosowaniu” XIV warsztaty Grupy Górażdże

W dniach 20-22 listopada br. Grupa Górażdże zorganizowała po raz czternasty warsztaty, których tematem było praktyczne zastosowanie cementu. Trzydniowe spotkanie ludzi nauki i praktyków odbyło się w hotelu Villa Verde Congress & Spa w Zawierciu oraz w Przemiałowni Ekocem w Dąbrowie Górniczej. Impreza podzielona była na dwie części, podczas których można było zarówno posłuchać referatów i przedyskutować sporne kwestie, jak i czynnie uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych w dąbrowskiej przemiałowni.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij