Magazyn Autostrady wydanie nr 11/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 11/2013

Geoinżynieria, geotechnika oraz geosyntetyki - tematy wiodące wydania. Polecamy: wykonywanie robót ziemnych w świetle zagadnień ekologicznych, Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, zastosowanie popiołów lotnych z nowych technik spalania w drogownictwie oraz nośność podłoża z gruntów spoistych w warunkach bez odpływu. W wydaniu również przegląd metod palowania dla inwestycji drogowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

BLIŻEJ BRANŻY

Rozwiązania geotechniczne na najwyższym poziomie

Keller Polska Sp. z o.o. należy do Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie, która jest wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej. W roku 2012 Firma Keller Group zatrudniała ponad 7000 pracowników, a obroty wyniosły 2,1 mld USD. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii – łącznie w 40 krajach świata. Jako Keller Polska Sp. z o.o. jesteśmy obecni na rynku polskim od 1994 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 1700 projektów. Oferta firmy obejmuje pełną paletę technik geotechnicznych.

PRZEGLĄD

GEOSYNTETYKI – przegląd materiałów

Temat geosyntetyków był już na łamach „Magazynu Autostrady” niejednokrotnie poruszany. Zazwyczaj jednak opisywaliśmy tylko wybrane produkty i technologie. W tym numerze chcielibyśmy Państwu zaprezentować podstawowe informacje o materiałach geosyntetycznych – w oparciu o normę PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki. Terminy i defi nicje. Należy zaznaczyć, że geosyntetyki są obecnie najszybciej rozwijającą się grupą materiałów stosowanych w budownictwie i inżynierii środowiska, dlatego też warto śledzić wszelkie innowacyjne rozwiązania z tego zakresu.

NASZ WYWIAD

Geotechnika na europejskim poziomie Zrozumieć Eurokody…

Przed środowiskiem geotechnicznym stoją w chwili obecnej poważne zadania, polegające na zapoznaniu się z Eurokodami i praktycznym wykorzystaniu ich w codziennej pracy. O tym, jak trudne są to zagadnienia i na co szczególnie należy zwrócić uwagę, dr inż. Włodzimierz Cichy rozmawia z Magdaleną Palion, prezentując przy tym najciekawsze, ale i najtrudniejsze założenia Eurokodów.

GEOTECHNIKA

Wykonywanie robót ziemnych w świetle zagadnień ekologicznych

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu robót ziemnych oraz prac związanych ze wzmocnieniem podłoża na środowisko naturalne. Rozważano dobór technologii oraz wykorzystywanych materiałów i sprzętu w kontekście minimalizacji kosztów, w tym społecznych oraz ekologicznych. Artykuł odnosi się również do zagadnień planowania inwestycji geoinżynieryjnych z uwzględnieniem możliwie wielu aspektów współczesnych wymagań.

Przegląd metod palowania dla inwestycji drogowych

Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie napotykamy trudne warunki gruntowe. Często z braku innej możliwości wytyczenia trasy występuje konieczność prowadzenia inwestycji przez bardzo słabe grunty. Szczególne utrudnienie stanowią te o dużej miąższości. Jednym z ważniejszych zagadnień staje się odpowiedni dobór geotechnicznych metod wzmocnienia podłoża. Wśród metod ogólnie znanych na szczególną uwagę zasługują pale, które znalazły szerokie zastosowanie w drogownictwie. W artykule przedstawiono krótki przegląd pali oraz możliwości ich wykonania jako wzmocnienia podłoża pod drogi oraz miejscowo pod obiekty inżynierskie, takie jak mosty, wiadukty czy estakady, wraz z technologią ich wykonania.

Nośność podłoża z gruntów spoistych w warunkach bez odpływu

Popularna metoda, często stosowana w Wielkiej Brytanii, opiera się na obliczeniach nośności gruntów bez drenażu. Jest ona rzadko praktykowana w naszym kraju – mimo sprzyjających warunków i możliwości jej zastosowania. W artykule opisano metody wyznaczania nośności podłoża w warunkach bez odpływu, zgodnie z europejskimi normami.

KRAJ

Nowy, szerszy plan na drogi

Od czerwca drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszają przetargi na nowe kilometry dróg ekspresowych. Od października ruszyły także przetargi na budowę nowych obwodnic miast. Rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji jest możliwe dzięki decyzjom Rady Ministrów, która na wniosek ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zatwierdziła do realizacji załączniki nr 5 i 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Otworzyły one możliwość ogłoszenia przetargów na budowę ponad 700 km dróg ekspresowych o wartości przekraczającej 35 mld złotych oraz 12 obwodnic, na które zarezerwowano środki w wysokości około 4,7 mld zł.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Na posiedzeniu 8 stycznia 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i zadecydowała o przekazaniu go do konsultacji społecznych. Po konsultacjach społecznych i rozważeniu wszystkich nadesłanych opinii powstanie ostateczna wersja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

UTRZYMANIE DRÓG

Cechy powierzchniowe nawierzchni – diagnostyka i zastosowanie

W artykule przytoczono najczęstsze przyczyny degradacji nawierzchni drogowej oraz omówiono metody identyfikacji i oceny cech powierzchniowych. Wskazano także cele diagnostyki, zwracając szczególną uwagę na stosowanie materiału zdjęciowego dającego szerokie spektrum zastosowań.

MATERIAŁY

Wrażliwość lepiszczy asfaltowych na starzenie

Starzenie mieszanek mineralno-asfaltowych jest ściśle związane ze starzeniem asfaltu. Wzrasta wówczas sztywność asfaltu, a więc także mieszanki mineralno-asfaltowej, co jest bardzo niebezpieczne w niskich temperaturach. Często prowadzi to do szybkiej degradacji nawierzchni, która objawia się powstawaniem uszkodzeń w postaci spękań, ubytków i wybojów.

TECHNOLOGIE

Zastosowanie popiołów lotnych z nowych technik spalania w drogownictwie

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe sprawiły, że w ostatnim czasie nastąpiły istotne zmiany w technikach spalania paliw stałych w elektrowniach. Zmiany te sprawiły, że baza odpadów energetycznych uległa mocnemu zróżnicowaniu. Za tymi zmianami nie poszły odpowiednie instrumenty normalizacyjne, które ułatwiłyby zagospodarowanie tych odpadów. W artykule opisano główne kierunki zmian technik spalania oraz stan i możliwości wykorzystania nowego typu popiołów lotnych w budownictwie drogowym.

WYDARZENIA

Międzynarodowy Kongres BRD

2-4 października w Warszawie w ramach programu Drogi Zaufania odbył się Międzynarodowy Kongres BRD, zorganizowany przez GDDKiA przy współpracy z Bankiem Światowym i organizacją PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe). W ramach 3-dniowej konferencji dyskutowano na temat zarządzania bezpieczeństwem.

Wystrzałowe zawody, czyli IX Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców

Po raz kolejny spotkaliśmy się na Strzelnicy „Lizawka” Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu na IX Strzeleckich Mistrzostwach Polski Drogowców. W dniu 21 września br. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zorganizowała zawody, w których uczestniczyło łącznie 118 zawodników reprezentujących 38 drużyn oraz 8 zawodników startujących indywidualnie. Na wszystkich chętnych czekały konkurencje indywidualne oraz drużynowe kobiet i mężczyzn. Łącznie z gośćmi, rodzinami i kibicami w imprezie wzięło udział około 150 osób.

I seminarium „Ochrona środowiska przed hałasem” Ekrany w ochronie akustycznej środowiska

7-8 października 2013 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się I seminarium z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, w ramach którego omówiono zagadnienia z zakresu modelowania skuteczności ekranowań akustycznych, ich projektowania, wytwarzania i zabudowy środowiskowej, a także oceny ich uwarunkowań eksploatacyjnych.

Targi GMINA i KOMTECHNIKA 2013

Kongres Samorządów GMINA 2013, zorganizowany 8-9 października 2013 r. podczas Targów GMINA, był wyjątkowym wydarzeniem, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jego celem było wywołanie konstruktywnej debaty nad wyzwaniami władz lokalnych. W tym samym czasie odbyły się także: Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO oraz Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.

I Kongres Infrastruktury Polskiej

17 października 2013 roku w Warszawie, w hotelu Radisson Blu, odbył się Kongres Infrastruktury Polskiej. Organizatorami wydarzenia byli Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz wydawca portalu Rynek - Infrastruktury.pl. Podczas spotkania omówiono problemy sektora budownictwa infrastrukturalnego.

XI Targi „Infrastruktura” 2013

W Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyły się XI Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2013. Od 22 do 24 października można było odwiedzić wystawców z całego kraju, którzy prezentowali swoje produkty, usługi i rozwiązania dla sektora infrastruktury drogowej, kolejowej oraz zarządzania ruchem. Ważnym punktem programu „Infrastruktury” były liczne seminaria i debaty prowadzone przez ekspertów.

Popioły z energetyki - Jubileuszowa międzynarodowa konferencja organizowana przez UPS

Od 23 do 25 października w warszawskim hotelu InterContinental odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, poświęcona szeroko pojętej tematyce wykorzystywania ubocznych produktów spalania. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Ministerstwo Gospodarki oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij