Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2013

Proekologiczny beton tworzywem przyszłości – beton monolityczny jest najbardziej rozpowszechnionym materiałem, z którego wykonuje się konstrukcje budowlane. Polskie autostrady plasują się w czołówce dróg najlepiej zabezpieczonych pod względem środowiskowym. Gościem wydania jest Rafał T. Kurek z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, który opowiada o świadomości ekologicznej wśród wykonawców i projektantów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

NASZ WYWIAD

Wielofunkcyjne maszyny komunalne

Jarosław Kacprzak, zastępca dyrektora Rybnickich Służb Komunalnych, w rozmowie z Klaudią Latosik opowiada, jakie stosuje się kryteria podczas zakupu maszyn do utrzymania dróg oraz o różnicach między letnimi a zimowymi pracami utrzymaniowymi na drodze.

Jesteśmy w światowej czołówce

W rozmowie z Klaudią Latosik Rafał T. Kurek z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot opowiada o świadomości ekologicznej wśród wykonawców i projektantów oraz o tym, jak ważny dla ochrony środowiska jest skutecznie działający nadzór przyrodniczy.

Uczciwość jest fundamentem

Via Polonia Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność na przełomie 2004 i 2005 roku. Od początku celem działania firmy jest realizacja zadań związanych z wykonywaniem specjalistycznej infrastruktury wykorzystywanej w ramach budownictwa komunikacyjnego, a w szczególności budowa ekranów akustycznych chroniących środowisko przed obciążeniami wynikającymi z hałasu komunikacyjnego. O bieżących działaniach i planach na przyszłość rozmawiamy z Jarosławem Gorzelańczykiem – prezesem firmy.

KRAJ

Łódź w sieci dróg

Za kilka lat w okolicach Łodzi będą krzyżować się najważniejsze drogi w Polsce stanowiące zarazem korytarze transportowe Europy. Autostrady A1 i A2 oraz drogi ekspresowe S8 i S14 utworzą obwodnicę wokół Łodzi oraz miast i powiatów sąsiadujących z Łodzią, czyli: Zgierza, Pabianic i Rzgowa. Dzięki temu Łódź będzie najlepiej skomunikowanym miastem w Polsce.

Wszystkie drogi prowadzą na Górny Śląsk

Górny Śląsk ma dwukrotnie gęściejszą sieć dróg niż wynosi średnia dla Polski. To tu przecinają się najważniejsze korytarze transportowe (III i IV, czyli autostrada A1 z autostradą A4), a miasta otoczone są ekspresowymi i krajowymi odcinkami dróg o bardzo dużym natężeniu ruchu. To właśnie na Górnym Śląsku kończy się budowa Drogowej Trasy Średnicowej – głównej arterii spinającej miasta aglomeracji śląskiej. Gęsta sieć dróg w regionie powoduje, że jest to najbardziej „zakorkowany” obszar kraju. Stąd działania na przyszłość powinny być dedykowane rozwojowi i udrożnieniu sieci drogowej, w tym pilnemu uzupełnieniu sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Drogi a ekologia

W naszym kraju istnieje wiele obszarów cennych przyrodniczo. Aby zachować je (przynajmniej częściowo) w nienaruszonym stanie, stworzono szereg przepisów mających na celu ich ochronę. Wiele z nich dotyczy działalności budowlanej. Obiekty budowlane, a szczególnie drogi łączące różne rejony kraju, mogą naruszyć równowagę ekologiczną obszarów chronionych. Realizując obiekty drogowe, zarówno inwestorzy, projektanci, jak i wykonawcy muszą spełnić szereg wymogów dotyczących ochrony środowiska. Muszą zwrócić uwagę na zastosowanie takich rozwiązań, które w jak najmniejszym stopniu szkodzą otaczającemu środowisku. W artykule przedstawiono interpretację pojęcia „ekologiczny”, wpływ dróg na środowisko na różnych etapach cyklu życia inwestycji oraz możliwości redukcji tych oddziaływań. Istotnym aspektem przygotowania inwestycji drogowych z ekologicznego punktu widzenia jest analiza wariantów projektowanych dróg. Przedstawione zostały kryteria, jakimi projektanci i inwestorzy powinni się kierować, realizując inwestycje drogowe.

UTRZYMANIE DRÓG

Zarządzanie infrastrukturą drogową - wyzwania i szanse

Sprawna infrastruktura drogowa jest wyznacznikiem postępu i rozwoju cywilizacyjnego. Mobilność osób i towarów to wciąż jedno z głównych wyzwań, przed jakimi staje każde nowoczesne państwo. To, w jakim stopniu potrzeby te są zaspokajane, a wyzwania pokonywane, jest jednym z głównych kryteriów oceny systemów gospodarczych oraz władzy.

NAWIERZCHNIE

Pęknięcia w nawierzchniach z betonu asfaltowego i metody naprawy

W niniejszym artykule przedstawiono metody napraw pęknięć w nawierzchniach z betonu asfaltowego oraz wyniki badań pęknięć w procesie tworzenia mieszanek mineralno-asfaltowych na nawierzchniach, spowodowanych przez ruch pojazdów i zmiany temperatury. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Zgodnie z otrzymanymi wynikami modelowania można przewidzieć wygląd odzwierciedlający pęknięcia spowodowane obciążeniem ruchem i pęknięcia, które miały miejsce pod wpływem temperatury. W artykule zawarto zalecenia odnośnie prawidłowego wyboru struktury nawierzchni drogowej.

GEOTECHNIKA

Geosyntetyki wspierają zrównoważony rozwój

Coraz powszechniejsza jest wśród inżynierów wiedza o korzyściach, wynikających z zastosowania geosyntetyków w budownictwie, a zwłaszcza w budownictwie drogowym. W porównaniu do tradycyjnych technologii, geosyntetyki bardzo często pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych oraz skrócenie czasu wykonania robót. Wydaje się jednak, że wciąż stosunkowo niewielka jest świadomość tego, że oprócz korzyści ekonomicznych, zastosowanie geosyntetyków w budownictwie ma bardzo duży – i bardzo korzystny – wpływ na ochronę środowiska. Dzięki geosyntetykom można nie tylko oszczędzić czas i pieniądze, ale również zmniejszyć zużycie energii i związane z nim zanieczyszczenie atmosfery. Co więcej, wielkość redukcji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń da się dosyć precyzyjnie obliczyć.

Monitorowanie stanu budowli ziemnych przy obiektach inżynierskich na drodze ekspresowej S5/S10 - cz. I

Wykonywanie robót ziemnych oraz monitorowanie stanu w czasie eksploatacji budowli ziemnych zależą od wielu czynników występujących lokalnie przy robotach liniowych. W artykule przedstawiono trudne warunki gruntowe realizacji drogi ekspresowej i związane z tymi warunkami zasady eksploatacji budowli ziemnych oraz obiektów inżynierskich w pierwszym okresie eksploatacji zbudowanej drogi. Szczególną uwagę zwrócono na stan nasypów przy obiektach inżynierskich. Jako istotne przedstawiono zabezpieczenia nasypów przed działaniem czynników szkodliwych takich jak spływająca po nasypach woda, tworzenie się wyrw i podmyć, a także stan zbiorników do przechowywania wody opadowej.

MATERIAŁY

Wpływ temperatury mieszanki betonowej na efekty napowietrzania i mrozoodporność betonu samozagęszczalnego

Proekologiczny beton tworzywem przyszłości

Beton monolityczny jest dzisiaj najbardziej rozpowszechnionym materiałem, z którego wykonuje się konstrukcje budowlane. W 2012 r. w Europie wytworzono go w ilości ponad 296 mln m3, z czego na Polskę przypada ok. 6,6%. Spośród wszystkich produktów masowych tylko dostawy wody przekraczają ten poziom.

Zaprojektuj - wybuduj - utrzymaj - tajniki warstw porowatych z betonu cementowego

Nawierzchnie drenażowe to przykład nielicznych nawierzchni jezdni drogowych, dla których nawet łączna grupa zalet postawiona na szali ze standardem utrzymania dróg stanowi duże wyzwanie dla osób zobowiązanych podjąć decyzję o ich budowie. Ich ekologiczny charakter (redukują hałas), wyższy standard bezpiecznej podróży w warunkach opadów deszczu (niwelują aquaplaning, pozwalają zachować widoczność),większe bezpieczeństwo podróży (obniżają efekty zjawiska oślepienia) w konfrontacji z koniecznością ścisłego reżimu utrzymania tego typu nawierzchni w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami skutecznie obniżają ich atrakcyjny charakter. W artykule dokonano również konfrontacji wyników badań mieszanek porowatych z betonem cementowym zwykłym uznawanym za standard obowiązujący dla nawierzchni jezdni drogowych. Zwraca się również uwagę na bardzo pozytywny aspekt działań podejmowanych przez tzw. „małych przedsiębiorców”, którzy w ramach innowacyjnych form wykorzystania środków unijnych tworzą zaplecze rodzimych rozwiązań, które mogą okazać się bardzo skuteczne w dziedzinie budowy ekologicznych nawierzchni z przedłużoną gwarancją na zachowanie właściwości akustycznych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij