Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2013

Beton w drogownictwie - temat numeru. Jak wyglądają szacunki jeśli chodzi o porównanie kosztów budowy nawierzchni drogowych podatnych (asfaltowych) i sztywnych (betonowych)? Stowarzyszenie Producentów Cementu dokonało analizy porównawczej wykonania nawierzchni drogowych dla kategorii ruchu od KR1 (ruch lekki) do KR6 (ruch ciężki) wraz z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Ekspresowe wyzwania na Lubelszczyźnie

Budowa dróg ekspresowych S17 do Warszawy i S19 do Rzeszowa oraz S12 do wschodniej granicy to bez wątpienia najważniejsze wyzwania w zakresie infrastruktury drogowej dla regionu lubelskiego. Inwestycje te mają poprawić dostępność transportową województwa poprzez połączenie z rozwiniętą gospodarczo stolicą, terenami specjalnych stref ekonomicznych oraz ze wschodnią i południową granicą państwa.

W zachodniopomorskim inwestują w drogi wojewódzkie

W mijającym w tym roku 6-letnim okresie unijnego współfinansowania w województwie zachodniopomorskim przygotowano 31 kompleksowych projektów przebudów istniejącej sieci drogowej i budowy nowych odcinków dróg. W 2013 roku w ramach projektów zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego kontynuowane będą przebudowy pięciu odcinków dróg wojewódzkich.

Obwodnica Świdnicy

W październiku 2011 r. została oddana do użytku obwodnica Świdnicy. Projekt pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” realizowany był w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, w Priorytecie 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 109 mln zł (z czego ok. 88 mln zł pochłonęła budowa samej drogi), co klasyfikuje ją jako jedną z największych inwestycji realizowanych ze środków wojewódzkich i największą w historii powiatu w Polsce. Budowa współfinansowana była przez 6 samorządów: powiat świdnicki – główny inwestor, urząd marszałkowski, miasto Świdnica oraz gminy: Świdnica, Żarów i Jaworzyna Śląska.

Nawierzchnie betonowe- tanie i ekologiczne

W celu porównania kosztów budowy nawierzchni drogowych podatnych (asfaltowych) i sztywnych (betonowych) Stowarzyszenie Producentów Cementu dokonało analizy porównawczej wykonania nawierzchni drogowych dla kategorii ruchu od KR1 (ruch lekki) do KR6 (ruch ciężki) wraz z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Beton w drogownictwie

W budownictwie drogowym beton jest stosowany do wykonania różnych elementów. W ostatnich latach dużo mówi się o wykonywaniu nawierzchni betonowych, podkreślając zalety tego rozwiązania. Nie należy również zapominać o tradycyjnych rozwiązaniach jak mosty i wiadukty oraz elementy infrastruktury drogowej. We wszystkich tych przypadkach możemy spotkać zarówno elementy prefabrykowane, stosowane na szeroką skalę, zwłaszcza przy realizacji odwodnienia pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej, jak i realizacje wykonywane metodą monolityczną. W artykule przedstawiono krótki przegląd elementów betonowych w drogownictwie wraz z opisem technologii ich wykonania.

Beton drogowy - czy to też zwykły beton?

Wiedza o właściwościach betonu i wynikających z nich obszarach zastosowania, właściwe używanie osadzonych w odpowiednim kontekście pojęć i określeń charakterystycznych dla technologii betonu oraz umiejętność elastycznego dostosowania technologii robót do zmiennych warunków wykonania to jest inżynierski, „betonowy” elementarz.

Przemysł cementowy w liczbach

W 13 zakładach w Polsce, które funkcjonują w 9 grupach cementowych, w 2012 r. wyprodukowano 15,6 mln ton cementu. W niniejszym artykule przedstawiono kondycję przemysłu cementowego w latach 2006-2012.

TECHNOLOGIE

Zabezpieczenia przeciwerozyjne i pratotechnika skarp budowli drogowych ziemnych techniką hydroobsiewu - cz. II

W numerze 5/13 „Magazynu Autostrady” autorzy omówili sposoby zabezpieczeń skarp budowli ziemnych przed zniszczeniami erozyjnymi, uwzględniając naturalne umocnienia skarp. W tym numerze przedstawili wymagania dotyczące hydroobsiewu, hydrosiewnika oraz zabiegi pratotechniczne.

MATERIAŁY

Właściwości reologiczne zapraw i mieszanek betonowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi

W artykule zostały przedstawione wyniki badań reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi – zapraw (ZMWP) oraz mieszanek betonowych (BMWP). Mieszanki modyfikowane włóknami polipropylenowymi znalazły zastosowanie m.in. przy realizacji posadzek przemysłowych czy też obudów budowli podziemnych, wpływając pozytywnie na właściwości betonu np. w czasie potencjalnych pożarów.

Beton wałowany

Betonowe nawierzchnie dróg to standard w wielu krajach Europy Zachodniej. W Polsce, pomimo wielu zalet betonu, przez wiele lat był on rzadko stosowany do budowy dróg. Jednak coraz częściej zaczynają pojawiać się betonowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych. Za ich budową przemawiają nie tylko wysoka jakość i trwałość, ale również duże korzyści ekonomiczne. Szacowana trwałość dobrze wykonanej drogi betonowej to minimum 30 lat.

GEOTECHNIKA

Zabezpieczenia warstw przeciwerozyjnych na geomembranach

Problem właściwych zabezpieczeń przeciwerozyjnych pojawia się szczególnie tam, gdzie planujemy na nowo formowanie stoków, budowę skarp nasypów i wykopów, rowów drogowych, rekultywację wysypisk nadpoziomowych i budowę nowych składowisk, wylewisk oraz różnego rodzaju zbiorników wodnych, z wałami przeciwpowodziowymi na czele. Zjawisko osuwania się gruntów i erozji powierzchniowej pojawia się szczególnie po intensywnych deszczach, na powierzchniach pozbawionych jeszcze roślinności, uaktywniając spływ powierzchniowy i zwiększone przepływy w rowach drogowych i różnego rodzaju ciekach wodnych.

ANALIZY I OBLICZENIA

Zamówienia na roboty dodatkowe w drogowych inwestycjach publicznych

Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie wykonawstwa robót są często występującym elementem w realizacji inwestycji budowlanych. Można je zdefiniować jako te roboty, których nie przewidziano na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Przyczyną ich wystąpienia mogą być: konieczność ich wykonania, gdy stają się niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego, lub życzenie inwestora, który zdecydował się na wprowadzenie pewnych dodatkowych prac (np. rozszerzenie zakresu robót).

WYDARZENIA

Dynamiczny pokaz maszyn JCB w Czeladzi

To właśnie dzięki spotkaniom, takim jak to zorganizowane w czerwcu przez firmę Interhandler w Czeladzi, potencjalni odbiorcy maszyn mają niepowtarzalną możliwość zapoznania się ze szczegółową ofertą firmy w warunkach dynamicznych – tu mogą dotknąć, obejrzeć i osobiście wypróbować możliwości zaawansowanych technologicznie maszyn.

Akademia Inżyniera. Nowe rozwiązania w budownictwie drogowym

25-26 czerwca w Bydgoszczy oraz Toruniu odbyło się kolejne seminarium „Nowe rozwiązania w budownictwie drogowym”.

Dobry Beton. Spotkanie prasowe oraz gala

25 kwietnia w Warszawie odbyła się X jubileuszowa Gala Znaku Jakości Dobry Beton. Po raz pierwszy uroczystość została poprzedzona spotkaniem prasowym, podczas którego członkowie zarządu SPBT zaprezentowali przedstawicielom mediów branżę betonu towarowego w Polsce.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij