Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2013

Bariery ochronne i dźwiękochłonne – temat wydania. Drogowe i mostowe bariery ochronne są jednym z podstawowych urządzeń ruchu drogowego, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa tego ruchu. Bariery te stosuje się w miejscach, w których przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów pojazdów i innych użytkowników drogi.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Alternatywne metody redukcji hałasu komunikacyjnego

Budowa nawierzchni redukujących hałas jest na ogół droższa w porównaniu z budową standardowych nawierzchni. Jednak te pierwsze są bardziej ekonomiczne, biorąc pod uwagę cały okres eksploatacyjny drogi, ponieważ mogą zredukować lub wykluczyć zastosowanie kosztownych barier dźwiękochłonnych.

Zielone światło dla ekspresowej "piątki"

Budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5 staje się coraz bardziej realna. Jak zapowiada Ministerstwo Transportu, jeszcze w tym roku mają być ogłoszone przetargi na brakujące odcinki trasy S5 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem oraz Gnieznem i Mielnem (planowany węzeł na granicy woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego). Cała trasa S5, łącząca Poznań z autostradą A1, może być gotowa w 2017 r.

Nowe obwodnice na wschodzie Polski

Na mapie wschodniej Polski powstają nowe kilometry dróg. W wielu przypadkach są to nowe obwodnice, które wyprowadzają uciążliwy ruch tranzytowy i zwiększają bezpieczeństwo. Swoich obwodnic doczekali się już mieszkańcy Jędrzejowa, Jarosławia, Frampola i Olecka. Wkrótce zakończy się budowa obwodnic Kielc i Lublina. Z wiosną ruszyły prace dla nowych obwodnic na Podlasiu.

Drogowe i mostowe bariery ochronne - problemy związane z ich stosowaniem

Drogowe i mostowe bariery ochronne są jednym z podstawowych urządzeń ruchu drogowego, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa tego ruchu. Bariery te stosuje się w miejscach, w których przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów pojazdu i innych użytkowników drogi. Elementy te stosuje się na mostach, wiaduktach, na nasypach dróg, zakrętach oraz w miejscach, gdzie w bliskości jezdni znajdują się obiekty i przeszkody stałe.

Przegląd barier ochronnych

Tematem przewodnim numeru są bariery ochronne. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi przygotowaliśmy dla Państwa w formie tabeli przegląd producentów oraz sprzedawców barier ochronnych.

Posadowienie na gruntach organicznych na odcinku Obwodnicy Smętowa w ciągu DW241 z wykorzystaniem geodrenów i georusztów trójosiowych

W artykule autor opisał technologię posadowienia nasypu na gruntach organicznych na odcinku obwodnicy Smętowa. Zastosowanie georusztów trójosiowych oraz geodrenów pozwoliło na prawidłowe wykonanie robót oraz rozwiązanie napotkanych przy budowie problemów. Po upływie dwóch lat od oddania odcinka do eksploatacji nawierzchnia nie wykazuje żadnych uszkodzeń.

Ekrany akustyczne - możliwości ochrony przed hałasem drogowym

Wraz z rozwojem komunikacji samochodowej pojawił się problem wzrastającego poziomu hałasu powodowanego przez pojazdy poruszające się po drogach. Wysoki poziom hałasu jest szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Dlatego przez lata rozwoju komunikacji powstało szereg rozwiązań chroniących przed tym zjawiskiem tereny przylegające do dróg i ulic. W artykule przedstawiono krótki przegląd różnych ekranów chroniących przed hałasem z uwzględnieniem kształtu, rozmiaru, zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Przedstawiono również aspekt ekonomiczny wyboru różnych rozwiązań.

Pilna potrzeba nowelizacji wytycznych GDDKiA dotyczących barier drogowych i wprowadzenia ich jako krajowego załącznika do normy

Wszystkie bariery drogowe stosowane obecnie wzdłuż polskich dróg muszą, z prawnego punktu widzenia, przejść odpowiednie testy zderzeniowe uwieńczone wydaniem certyfikatu wyrobu, potwierdzającego parametry zderzeniowe zgodnie z normą PN-EN 1317. Dopiero po uzyskaniu certyfikatu ich producent może zadeklarować zgodność z normą, oznakować wyrób znakiem CE (jeżeli certyfikat wydała jednostka badawcza notyfikowana) lub znakiem budowlanym (jeżeli certyfikat wydała krajowa jednostka akredytowana), dołączyć informację o wyrobie i dopiero wtedy wprowadzić wyrób do obrotu i stosowania.

Przegląd ekranów akustycznych

Tematem przewodnim numeru są ekrany akustyczne oraz bariery ochronne. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi przygotowaliśmy dla Państwa w formie tabeli przegląd producentów oraz sprzedawców ekranów akustycznych.

MATERIAŁY

Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość

W artykule przedstawiono wyniki badań betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu (MK).

WYDARZENIA

XIII Konferencja "Kruszywa Mineralne"

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu, wspólnie z Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, już po raz trzynasty zorganizował naukowo- techniczną konferencję, która poświęcona została problematyce górnictwa kopalin skalnych. Konferencja odbyła się w dniach 24-26 kwietnia w Kudowie-Zdroju.

VI Kongres ITS

13-14 maja w Warszawie odbył się VI Kongres ITS. W imprezie zorganizowanej przez stowarzyszenie ITS Polska udział wzięło ponad 300 osób – reprezentantów firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski i Europy.

Skoordynowane systemy utrzymania dróg na poziomie operacyjnym

23-24 kwietnia 2013 r. w Darmstadt firma Heller Ing.-GmbH zorganizowała konferencję „Skoordynowane systemy utrzymania dróg na poziomie operacyjnym”. W konferencji mającej charakter warsztatów technicznych wzięło udział ponad 50 przedstawicieli niemieckiej administracji drogowej szczebla federalnego, krajów związkowych, powiatów i większych miast.

Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska

Już po raz siedemnasty 17-19 kwietnia w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska”, zorganizowana przez: Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne, Stowarszyszenie Włókienników Polskich oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

XVIII Seminarium Techniczne PSWNA

AUTOSTRADA-POLSKA 2013

Już po raz 19. odbyły się największe targi branży drogowej w Polsce AUTOSTRADA-POLSKA. Ta edycja zgromadziła 409 wystawców z całego świata oraz 15.000 zwiedzających. Tegorocznym targom towarzyszyły Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO-TIL, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij