Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2013

Geosyntetyki i wzmacnianie podłoża. Geosyntetyczne zbrojenia to jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, które na stałe wpisały się w krajobraz współczesnego budownictwa. Dzięki ich zastosowaniu możliwe są realizacje inwestycji w częściach świata wcześniej niedostępnych lub na terenach o bardzo złych warunkach gruntowo-wodnych, nienadających się do zagospodarowania. Geosyntetyki wykorzystuje się w robotach ziemnych, drenażu, do konstrukcji nawierzchni.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Badania geotechniczne i rozpoznanie podłoża jako podstawa prac projektowych

Obecnie w praktyce inżynierskiej jednym z głównych kierunków zastosowań geosyntetyków jest zbrojenie gruntu przy projektowaniu nasypów, stromych skarp i murów oporowych posadawianych na słabonośnych podłożach lub gruntach wysadzinowych. Podstawą do wnioskowania o potrzebie wzmocnienia podłoża gruntowego powinna być zawsze właściwa ocena warunków geologiczno-inżynierskich poprzedzona badaniami podłoża gruntowego, opracowanymi np. w formie dokumentacji geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu.

Przegląd geosyntetyków

Geosyntetyk to płaski materiał wykonany z polimeru, stosowany w budownictwie w kontakcie z gruntem, ze skałą lub z innym materiałem geotechnicznym. Geosyntetyki mogą pełnić w budownictwie wiele funkcji. Mogą być stosowane jako: warstwa separacyjna, warstwa filtracyjna, dren, warstwa przeciwerozyjna, warstwa zbrojąca (wzmacniajaca), warstwa szczelna, warstwa ochronna. W aktualnym numerze prezentujemy przegląd geosyntetyków.

Geosyntetyki i materiały do wzmacniania podłoża

Tematem przewodnim numeru są geosyntetyki oraz metody wzmacniana podłoża. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi przygotowaliśmy dla Państwa przegląd, w którym znajdują się firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją geosyntetyków i materiałów do stabilizacji gruntu.

Geowłókniny - zastosowanie i istotne parametry

Geosyntetyki na stałe wpisały się w krajobraz współczesnego budownictwa. Dzięki ich zastosowaniu możliwe są realizacje inwestycji w częściach świata wcześniej niedostępnych lub na terenach o bardzo złych warunkach gruntowo-wodnych, nienadających się do zagospodarowania.

Obwodnica Olecka dostępna dla kierowców

Kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Droga została udostępniona do ruchu warunkowo, ponieważ nie zostały jeszcze zakończone wszystkie prace na drogach serwisowych, przy umocnieniu rowów i skarp oraz przebudowie urządzeń melioracyjnych. Wykonawca zrealizuje te zadania wiosną. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych na obwodnicy Olecka będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu (70 km/h).

Linowy wzrost wydatków

Drogowe bariery linowe to ogromne obciążenie dla zarządcy dróg. ich naprawy kosztują o wiele więcej niż utrzymanie barier stalowych - dowiedli naukowcy ze Szwecji, którzy przyjrzeli się kosztem remontów. bariery stalowe okazały się także bezpieczniejsze.

Wielki plac budowy na przyszłej S8

Budowa drogi ekspresowej S8 jest jedną z najważniejszych inwestycji dla sieci drogowej Polski. Mimo opóźnień cieszy fakt, że pod koła kierowców trafiły nowe kilometry na trasie Wrocław – Warszawa. Kolejne brakujące odcinki w województwach wielkopolskim i łódzkim są w budowie i będą oddawane etapami na przełomie lat 2013-2014. Ten rok powinien być przełomowy dla realizacji odcinków w okolicach Warszawy i w kierunku Białegostoku.

Autostrada A4 na Podkarpaciu najwcześniej w 2014 roku

Obecnie Podkarpacie jest wielkim placem budowy autostrady A4 prowadzącej do granicy z Ukrainą, mimo że budowa wyodrębnionych odcinków miała zakończyć się przed rozpoczęciem Euro 2012. Powódź, protesty podkarpackich samorządowców, prace archeologiczne, rozwiązanie kwestii ujęcia wody dla Łańcuta i pokonanie przeszkód związanych z ochroną żab to tylko niektóre problemy opóźniające budowę A4 na Podkarpaciu. Z czasem pojawiły się jeszcze większe trudności – problemy z wykonawcami. Wypowiedziane zostały umowy, konieczne były nowe przetargi.

Przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego pod inwestycje drogowe

Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie napotykamy trudne warunki gruntowe. Często, z braku innej możliwości wytyczenia trasy, występuje konieczność prowadzenia inwestycji przez bardzo słabe grunty. Analiza realizacji różnych inwestycji drogowych w naszym kraju wykazuje, że wykonawcy stosują w praktyce kilka najpopularniejszych, najczęściej stosowanych rozwiązań. Tymczasem w historii rozwoju budownictwa i inżynierii lądowej wypracowano szereg metod, których skuteczność, technologia i koszty są bardzo różne. Niejednokrotnie zapomniane na co dzień metody mogą okazać się dużo skuteczniejsze. W artykule przedstawiono krótki przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego dla inwestycji drogowych.

MATERIAŁY

Geosyntetyczne zbrojenie jako jeden ze sposobów wzmoznienia podłoża gruntowego w budownictwie drogowym

Od wielu dziesiątków, jeśli nie setek lat w budownictwie poszukuje się efektywnych sposobów wzmacniania gruntów. Najczęściej grunty wzmacnia się w celu zwiększenia ich nośności oraz zmniejszenia osiadań i zapewnienia stateczności posadowionych na nich budowli. Podstawą doboru właściwej metody wzmocnienia podłoża gruntowego są dokładne rozpoznanie jego właściwości oraz zebranie szczegółowych danych na temat obiektów inżynierskich, które mają być na nim posadowione.

Wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą geosyntetyków

Budownictwo drogowe to nie tylko budowa nawierzchni. Obejmuje ono także przygotowanie podłoża, wykonanie obiektów towarzyszących czy prace instalacyjne. Od kilku lat przy realizacji przedsięwzięć drogowych stosuje się materiały geosyntetyczne. Wykorzystuje się je w robotach ziemnych, drenażu, do konstrukcji nawierzchni, przy pracach rekultywacyjnych i wykończeniowych.

NAWIERZCHNIE

Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS)

Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS) wspomagają zarządcę na poziomie strategicznym i operacyjnym. Na poziomie strategicznym umożliwiają one planowanie budżetów na utrzymanie dróg w długim horyzoncie czasu (15-20 lat) tak, aby uzyskać założone cele jakościowe, opisywane poprzez wymagany stan nawierzchni. PMS na poziomie operacyjnym wspomaga zarządcę przy planowaniu konkretnych programów utrzymaniowych w krótkim horyzoncie czasu (do 3 lat), optymalizujących korzyści dla użytkowników dróg przy równoczesnym spełnieniu ograniczeń budżetowych. Efektywne wykorzystanie systemów zarządzania stanem nawierzchni przez administrację drogową jest możliwe tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania. Programy PMS na poziomie strategicznym posiadają charakter „automatu decyzyjnego” i bazują na danych o dużym stopniu agregacji, natomiast na poziomie operacyjnym wykorzystywane są dane szczegółowe, zaś sam program umożliwia interakcję z operatorem.

WYDARZENIA

Zgoda czyni prawo

20 lutego odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja Polskiego Kongresu Drogowego „Consensus facit legem. Dobre praktyki przy zamawianiu i realizacji umów na projekty drogowe”. Honorowym patronatem objął konferencję wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Seminarium eSeMA 2013 - Zakopane

20-22 lutego 2013 r. w Zakopanem odbyło się kolejne seminarium techniczne zorganizowane przez firmę Rettenmaier Polska. Tematyka seminarium eSeMA 2013 okazała się bardzo interesująca, o czym świadczyły bardzo ożywione i długie dyskusje po wygłoszonych prezentacjach.

Narciarskie zmagania drogowców

22 i 23 lutego br. na stoku Szymoszkowa w Zakopanem odbyły się IX Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Po raz kolejny okazało się, że udział w zawodach to okazja do dobrej zabawy i jednocześnie zdrowej rywalizacji.

ŚWIATŁO 2013

XXI edycja Targów SWIATŁO odbyła się w dniach 11-13 marca 2013 r. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Targi ŚWIATŁO to od lat synonim nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia i iluminacji.

Głębokie wykopy 2013

21 marca br. w Warszawie odbyło się XII Seminarium – Geotechnika dla Inżynierów „Głębokie wykopy 2013” – zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij