Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2013

Chemia budowlana, domieszki i dodatki specjalne do betonu to nowoczesne materiały wykorzystywane do produkcji mieszanek betonowych. W wydaniu: modyfikacja mieszanek mineralno-asfaltowych, właściwości kompozytów żużlowych o matrycy cementowej, wszystko o oświetleniu ulicznym, Obwodnica Jarosławia oraz perspektywy rozwoju autostrady A1.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

NASZ WYWIAD

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 marca 2012 roku, mija więc rok jego działalności. Większość firm członkowskich to producenci domieszek do betonu, niemniej jednak celem Stowarzyszenia jest powiększenie swoich struktur o kolejne grupy producentów chemii budowlanej. O szczegółach działalności SPChB rozmawiamy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia – Tadeuszem Wasągiem.

Wymagania względem betonu stale rosną

W szerokim portfolio produktów oferowanych przez BASF znajduje się także chemia budowlana. W fabryce w Myślenicach produkowane są domieszki do betonu. Na tym rynku w Polsce BASF posiada mocną pozycję – oferowane przez firmę domieszki znajdują się w szeregu nowych mostów, budynków, dróg i obiektów sportowych w całej Polsce. O sukcesach firmy na tym polu i nie tylko rozmawiamy z Michałem Elertem, dyrektorem techniczno-handlowym BASF Polska Sp. z o.o.

KRAJ

Perspektywy rozwoju autostrady A1

Kolejne kilometry autostrady A1 – oddane do użytku. Możliwy jest przejazd na odcinkach: Łódź – Kujawy, Toruń – Gdańsk. Następne inwestycje – nowe perspektywy. W artykule przedstawiono korzyści płynące z realizacji projektu.

Przełomowy rok dla ekspresowej siódemki

Rok 2013 będzie rokiem przełomowym dla drogi ekspresowej S7, jeżeli tylko założenia rządu zostaną zrealizowane. W artykule przedstawiono obiektywne spojrzenie na losy S7.

20 mld na inwestycje drogowe

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wkład budownictwa drogowego w branżę budowlaną rósł nieprzerwanie, osiągając w 2011 roku udział na poziomie 28%. Rok 2012 był pierwszym okresem spowolnienia, a wkład drogownictwa spadł do 22%. Najbliższe dwa lata dla branży będą raczej trudne, jednakże długoterminowy potencjał wciąż jest spory, co wynika przede wszystkim z dużych potrzeb, jakie generuje polska, wciąż niekompletna, sieć drogowa.

Obwodnica Jarosławia

Budowa ponad 11-kilometrowego (11,31) odcinka obwodnicy pozwoliła na przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta poza tereny zabudowane. Realizacja obwodnicy objęła budowę czterech bezkolizyjnych węzłów, budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę mostów i wiaduktów, przepustów drogowych, przejazdów drogowych oraz dróg dojazdowych.

MATERIAŁY

Wzmocnienia gruntu pod inwestycje drogowe - analiza techniczno-ekonomiczna

Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie napotykamy na trudne warunki gruntowe. Często, z braku innej możliwości wytyczenia trasy, występuje konieczność prowadzenia inwestycji przez bardzo słabe grunty. Szczególne utrudnienie stanowią te o dużej miąższości. Jednym z ważniejszych zagadnień staje się odpowiedni dobór geotechnicznych metod wzmocnienia podłoża. W artykule przeanalizowano wybrane możliwości wzmocnienia gruntów pod inwestycje drogowe. Przedstawiono krótką ich charakterystykę, porównanie efektów, jakie można osiągnąć, stosując te metody, oraz koszty ich wykonania.

Chemia budowlana. Budownictwo drogowe

Tematem przewodnim numeru jest chemia stosowana w budownictwie drogowym. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi przygotowaliśmy dla Państwa mapkę, na której znajdują się firmy zajmujące się produkcją chemii budowlanej.

Domieszki i dodatki specjalne do betonu. Nowoczesne materiały wykorzystywane do produkcji mieszanek betonowych

W niniejszym artykule zostaną opisane nietypowe, specjalne domieszki i dodatki, które producenci chemii budowlanej posiadają w swojej ofercie, a nie zawsze te materiały są znane. Na przykładzie domieszek firmy BASF zostaną opisane mechanizmy, jak i przykłady zastosowań.

Możliwości modyfikowania mieszanek mineralno-asfaltowych

W związku z tym, że na terenie naszego kraju panują bardzo zmienne, w efekcie niekorzystne dla utrzymania i eksploatacji dróg warunki, od wielu lat stosuje się różne dodatki i domieszki modyfikujące właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. W artykule przedstawiono krótki przegląd najpopularniejszych dodatków i modyfikatorów stosowanych w celu poprawy niektórych właściwości mieszanek stosowanych w Polsce.

Wybrane właściwości kompozytów żużlowych o matrycy cementowej

Kompozyty kruszywowe o matrycy cementowej kształtuje się z kruszywa grubego i/lub kruszywa drobnego, spoiwa oraz wody, a także ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie możliwości zastąpienia frakcji piaskowej kruszywa naturalnego (przy zmiennych wartościach punktu piaskowego) żużlem ISP z Huty Cynku oraz przeprowadzenie badań wybranych cech technicznych wzmiankowanych kompozytów o matrycy cementowej. Zaprezentowano m.in. wartości następujących oznaczeń: gęstości pozornej, nasiąkliwości masowej oraz wytrzymałości na ściskanie.

NAWIERZCHNIE

Identyfikacja czynników mających wspływ na hałas komunikacyjny nawierzchni z asfaltu porowatego

Ciągły wzrost obciążenia ruchem, a w szczególności bardzo szybki przyrost ruchu ciężkiego i samochodów dużej ładowności, powoduje wzrost wymagań stawianych nawierzchniom drogowym.

ANALIZY I OBLICZENIA

Analiza wpływu warunków środowiskowych oraz technologicznych na połączenia międzywarstwowe warstw asfaltowych

W rozumieniu technologicznym wykonania warstw asfaltowych oraz połączeń międzywarstwowych istotną kwestią jest efekt połączenia dwóch warstw konstrukcyjnych ze względu na trwałość i nośności całej konstrukcji.

OŚWIETLENIE

Wszystko o oświetleniu ulicznym - przepisy prawne

Oświetlenie uliczne jest niezwykle istotnym elementem umożliwiającym bezpieczne poruszanie się po drogach. Istnieje wiele wytycznych odnośnie umieszczenia owego urządzenia budowlanego przy obiekcie budowlanym, jakim jest droga. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu, jak i gdzie można ową konstrukcję umieścić, nie naruszając przepisów prawnych.

INŻYNIERIA RUCHU

Pozaprędkościowe przyczyny wypadków drogowych

Terminem „bezpieczeństwo” określa się stan braku zagrożenia, spokoju i pewności (1) odniesieniu do bezpieczeństwa drogowego, termin ten powinien być określony przez co najmniej trzy kwestie – bezpieczne drogi, pojazdy oraz użytkownicy dróg. Wyniki badań dotyczące przedmiotowego zagadnienia wykazują, że dwa pierwsze spośród wymienionych kryteriów są przyczyną tylko 10% ogólnej liczby wypadków czy kolizji. Powszechnie uważa się zatem, że to człowiek jako użytkownik dróg i jego psychiczne ograniczenia, takie jak: słaba koncentracja uwagi, zbyt mała prędkość reakcji, mała odporność na stres, a w szczególności brawura (np. nieadekwatna do warunków drogowych prędkość), są głównymi przyczynami większości kolizji.

ŚWIAT

Wybrane aspekty logostyczne transportu drogowego w Europie - cz. II. Uwarunkowania i funkcjoniwanie transportu drogowego we Włoszech

Włochy mają jedną z najlepiej funkcjonujących komunikacji drogowych nie tylko w Europie, ale i na świecie.Podróżni, dostawcy zagraniczni oraz mieszkańcy dzięki logistycznej budowie dróg doskonale odnajdują się w śródziemnomorskim kraju.

UTRZYMANIE DRÓG

Bilfinger Inrastructure - nowe plany, nowa perspektywa

Bilfinger Berger Budownictwo S.A. kontynuuje ekspansję na zagraniczne rynki. Pod nową, prostszą nazwą – Bilfinger Infrastructure – polska firma będzie prowadzić prestiżowe projekty w Skandynawii i w Niemczech. Nowa strategia grupy Bilfinger ma na celu poprawę efektywności poszczególnych jednostek biznesowych oraz zwiększenie ich rentowności.

WYDARZENIA

Ekonomika i ekologia w produkcji MMA

30-31 stycznia firma Ammann Polska Sp. z o. o., w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance zorganizowała dla swoich klientów i partnerów biznesowych seminarium. Tematem spotkania była „Ekonomika i ekologia w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych poprzez zastosowanie instalacji recyklingu i asfaltu spienionego”.

Inrastruktura Polska 2013

Konferencja była w tym roku okazją do spotkania się w jednym miejscu i czasie, na neutralnym gruncie, przedstawicieli zarówno zleceniodawców, jak i wykonawców. Po dramatycznych wydarzeniach z ubiegłego roku można by się spodziewać ostrej polemiki, natomiast zamiast burzliwych i jałowych sporów spotkanie okazało się wyjątkowo merytorycznym forum wymiany poglądów obu stron.

DAF - nowa gama modeli XF Euro 6

21 lutego br. w Tomaszowicach odbyło się spotkanie prasowe, na którym firma DAF Trucks Polska dokonała podsumowania 2012 r. oraz zaprezentowała nowe modele DAF-a XF Euro 6. Wśród zalet nowego modelu wymienić trzeba nie tylko jego walory techniczne, ale także zapewnienie wygody i komfortu kierowcy.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij