Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2013
Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2013

Prefabrykowane elementy betonowe i kostka brukowa - temat wydania. Polecamy: Eco-SCC i Green-SCC czyli ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla betonów samozagęszczalnych, urabialność fibrobetonu, właściwości betonów ciężkich żużlowych-wibroprasowanych, betonowe nawierzchnie lotniskowe oraz nowe nawierzchnie betonowe na polskich drogach.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

zdaniem czytelnika

Bezpieczeństwo = dobra droga + kultura jazdy

NASZ WYWIAD

Stabilny partner w biznesie

Firma Budokrusz istnieje na rynku od 1990 roku. Dziś jest czołowym producentem betonów towarowych i kostki brukowej na Mazowszu. Celem strategicznym przedsiębiorstwa jest utrzymywanie wysokiej pozycji w zajmowanym przez nie sektorze budowlanym – wysoka sprzedaż materiałów zawsze idzie w parze z ich najwyższą jakością. O szczegółach działalności firmy oraz jej planach na przyszłość rozmawiamy z Arturem Tytzem, dyrektorem handlowym ds. prefabrykatów betonowych.

KRAJ

Możliwości zatrudnienia w sektorze budowlanym w obliczu problemów finansowych firm z branży

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce realizowano rekordową liczbę inwestycji infrastrukturalnych. Nigdy wcześniej pieniędzy na budowę dróg w naszym kraju nie było tak dużo, a kołem napędowym do realizacji tych projektów było EURO 2012. Niestety, ostra konkurencja o kontrakty, a tym samym zaniżanie wartości ofert na realizację poszczególnych inwestycji drogowych do absolutnego minimum przy jednoczesnym ciągłym wzroście cen materiałów budowlanych w efekcie skutkowała poważnymi problemami finansowymi, a niejednokrotnie ogłaszaniem niewypłacalności przez wiele firm z sektora. Dodatkowym ciosem dla branży są malejące w najbliższych latach budżety na realizację kolejnych inwestycji drogowych. To wszystko rzuca cień nie tylko na przyszłość branży, ale również tysięcy osób w niej zatrudnionych. Na co mogą liczyć i gdzie szukać zatrudnienia? Na to pytanie odpowiada Franciszek Szewczyk, Business Unit Manager firmy doradztwa personalnego BRUNEL, specjalizującej się w rekrutacji pracowników dla sektora inżynieryjnego.

Betonowe elementy drogowe

Tematem przewodnim numeru są prefabrykowane elementy betonowe oraz kostka brukowa. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi przygotowaliśmy dla Państwa mapkę producentów, sprzedawców oraz pośredników prefabrykowanych elementów betonowych i kostki brukowej, oraz elementów do ich produkcji.

Wybrane aspekty logistyczne transportu drogowego w Europie cz. I. Uwarunkowania i funkcjonowanie transportu drogowego w Liechtensteinie

W artykule autor przedstawił system transportowy w Liechtensteinie. To niewielkie państwo, które ma doskonałą sieć drogową umożliwiającą łatwą podróż w dowolnie wybrany zakątek kraju.

Instrumenty pochodne - ograniczanie ryzyka w publicznych inwestycjach infrastrukturalnych

W artykule przedstawiono zalety stosowania instrumentów pochodnych w projektach infrastrukturalnych w zamówieniach publicznych. Stosowanie instrumentów pochodnych zminimalizowałoby bankructwa firm budowlanych, zerwane umowy oraz niedotrzymane terminy.

Rok 2012 rekordowy dla polskiej sieci drogowej

Ponad 700 km nowych dróg przybyło na mapie Polski w 2012 roku. Po tym rekordowym roku kierowcy mogą obecnie korzystać z 1366 km autostrad i 1097 km dróg ekspresowych. Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 został zrealizowany w ponad 60%. W 2013 roku w budowie będzie ponad 700 km dróg, z czego oddanych będzie ponad 400 km. Jednak znaczna ich część to kilometry, których nie udało się oddać zgodnie z planami w roku minionym.

Nowe nawierzchnie betonowe na polskich drogach

Z roku na rok dynamicznie rośnie ruch samochodowy na drogach, dlatego przy budowie autostrad i dróg ekspresowych priorytetem powinny być wieloletnia trwałość, jakość i niskie koszty utrzymania. Niestety większość polskich dróg wykonanych jest w tzw. nawierzchni podatnej, czyli asfaltowej, na której dość częstym zjawiskiem są koleiny, a asfalt w wyższych temperaturach jest bardziej podatny na odkształcenia. Tymczasem odciążeniem dla polskich dróg mogą być nawierzchnie betonowe, których trwałość jest przeciętnie 2,5-3,5 razy większa niż asfaltowych.

Niezrealizowane kontrakty budowlane a kryterium najniższej ceny. Kazus zagranicznych wykonawców przy budowie polskich autostrad

Od organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej minęło pół roku, jednak z informacji prasowych można wywnioskować, że kryzys w branży budowlanej, będący następstwem wojny cenowej, zbliża się wielkimi krokami.

MATERIAŁY

Eco-SCC, Green-SCC - ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla betonów samozagęszczalnych

Mimo że beton samozagęszczalny funkcjonuje na rynku już od lat 90., to w dalszym ciągu pojawiają się problemy, które ograniczają jego stosowanie w wielu krajach. Poza typowo ekonomiczną barierą (koszt betonu samozagęszczalnego przewyższa cenę betonu zwykłego, co jest szczególnie widoczne w przypadku niskich klas betonu, takich jak C16/20 czy C20/25), występują też problemy ze zwiększonym skurczem z powodu dużej ilości zaczynu. Często pojawiają się również problemy ograniczające możliwości wbudowania, wynikające z dużej lepkości standardowego betonu samozagęszczalnego.

KRAJ

Kształtowanie urabialności fibrobetonu samozagęszczalnego

Obecny stan wiedzy nie jest wystarczający do efektywnego kształtowania urabialności mieszanek samozagęszczalnych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. Konieczne są dalsze badania, zwłaszcza uwzględniające wpływ zmiennych właściwości geometrycznych i materiałowych włókien.

MATERIAŁY

Prefabrykat jako wyrób budowlany

Prefabrykat betonowy/żelbetowy to część składowa konstrukcji budowlanej, wytwarzana w zakładzie prefabrykacji lub bezpośrednio przy budowie w specjalnie do tego celu zbudowanych formach, montowana w ustrój już jako gotowy wyrób.

Wybrane właściwości betonów ciężkich żużlowych - wibroprasowanych

W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością kształtowania cementowych betonów ciężkich z odpadów hutniczych i energetycznych (żużel ISP i popiół lotny). Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanych spoiw oraz kruszyw na końcowe cechy techniczne w/w betonów. Wzmiankowane betony wykonywano w skali półtechnicznej metodą wibroprasowania suchych mieszanek betonowych.

Asfalty modyfikowane gumą jako alternatywa dla asfaltów modyfikowanych polimerami

Występujący wyraźny brak zdecydowania w stosowaniu asfaltów modyfikowanych gumą tkwi prawdopodobnie w trudności ich produkcji i problemie z homogenizacją mieszaniny asfaltu i gumy.

Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Technologia betonu i aspekty wykonawcze.

W artykule opisano technologię betonu opartą na zastosowaniu grysów granitowych w połączeniu zarówno z dodatkami tradycyjnymi chemii budowlanej (plastyfikator i domieszka napowietrzająca), jak i chemii opartej na polimerach, a także poruszono aspekty wykonawcze z wykorzystaniem układarek betonu metodą ślizgową.

PRAWO I ADMINISTRACJA

Zastrzeżenie kary umownej w umowach o roboty budowlane

Zapis kar umownych zamieszcza się w umowach najczęściej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane. Ich istotą jest zabezpieczenie jednej ze stron na wypadek poniesienia szkody na skutek opóźnień lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Mają ponadto charakter mobilizujący stronę umowy do planowego i terminowego wywiązywania się z umowy.

Wymogi formalnoprawne dotyczące barier ochronnych stosowanych w drogownictwie

Bariery drogowe, podobnie jak inne elementy wyposażenia dróg, są obiektami budowlanymi i powinny spełniać wymogi przepisów obowiązujących w naszym kraju. Szczególnie istotne są wymogi dotyczące bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono przegląd przepisów mających zastosowanie do inwestycji drogowych ze szczególnym uwzględnieniem barier drogowych. Więcej uwagi poświęcono przepisom regulującym wprowadzanie na rynek wyrobów budowlanych i ich certyfikacji oraz wymogom dotyczącym projektowania i badania oraz określania parametrów barier drogowych określonych w normie PNEN 1317.

WYDARZENIA

XXXVI Sympozjum Szkoleniowe SPBKD

12-14 listopada 2012 r. odbyło się w Kołobrzegu XXXVI Sympozjum Szkoleniowe SPBKD pod hasłem „Uwagi praktyczne dotyczące produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych”.

Polska Przedsiębiorczość 2012

Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., 17 listopada 2012 r. uroczyście przedstawili laureatów VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, X jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku” oraz VI edycji konkursu „Perły Medycyny”.

POLEKO w pigułce

Bogactwo konferencji branżowych, seminariów, warsztatów, szkoleń i wymiany doświadczeń, a wokół tego wystawa nowinek technicznych oraz technologicznych – tak podsumować można targi POLEKO 2012, na których 550 wystawców z 21 krajów zaprezentowało najnowsze produkty, technologie oraz usługi z zakresu ochrony środowiska.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij