Magazyn Autostrady wydanie nr 12/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 12/2012

Szanowni Państwo! Powoli dobiega końca rok 2012, rok pełen sprzeczności. Z jednej strony cieszyliśmy się inwestycjami związanymi z Euro 2012, z drugiej euforię szybko zastąpił szok spowodowany załamaniem rynku budowlanego. Po początkowym zdumieniu przyszedł czas na refleksje, jak do tego doszło. Zła sytuacja rynku budowlanego to w dużej mierze pokłosie błędnej polityki państwa w sferze inwestycji infrastrukturalnych,przetargów, w których główne kryterium stanowiła cena, oraz morderczego tempa budów, by zadowolić społeczeństwo na Euro 2012. Sytuacja tak naprawdę nadal jest nierozstrzygnięta – rozmowy na styku „branża” – rząd trwają.Ale patrząc w przyszłość, rok 2013 rysuje się przed nami dosyć zagadkowo. Trudno się pokusić o jakiekolwiek prognozy, ponieważ możliwych jest wiele scenariuszy. Nie zakładajmy jednak tych najgorszych, zróbmy wszystko, aby to, na co mamy wpływ, układało się po naszej myśli, a to, czego zmienić nie możemy, nie determinowało naszych działań. W tym numerze „Magazynu Autostrady” po raz ostatni drukujemy felieton Malkontenta,który od kilku lat dzielił się z Państwem swoimi przemyśleniami. Jak sam autor stwierdził, może już czas aby wypowiedzieli się optymiści?

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Ważenie pojazdów ciężarowych - cz. 3. Zasady, techniki oraz efekty ważenia samochodów ciężarowych przez inspektorów ITD

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat intensywny wzrost natężenia ruchu jest podstawową przyczyną postępującej degradacji nawierzchni drogowych. Dlatego też ochrona infrastruktury drogowej nabiera szczególnego znaczenia, gdyż ogranicza niszczący wpływ przeciążonych pojazdów na stan nawierzchni i zapewnia znominowane warunki eksploatacji drogi, jak również pośrednio podnosi poziom bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Jednym z podstawowych narzędzi takiej ochrony jest kontrola wagi samochodów ciężarowych, która polega na pomiarze nacisków poszczególnych osi oraz masy całkowitej pojazdów. W artykule przedstawiono przyczyny, zakres i skutki funkcjonowania systemu pomiaru wagi samochodów ciężarowych, jak również zobrazowano sposoby wykonywania tych zadań przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych

Realizacja przedsięwzięć drogowych stanowi duże wyzwanie pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Wielkość przedsięwzięć i skomplikowane warunki realizacji robót liniowych oraz obiektów drogowych wymagają wsparcia dobrze przygotowaną logistyką. Struktura systemu logistycznego, stosowane strategie zarządzania logistyką budowy oraz modele obsługi logistycznej wpływają na koszty logistyczne i w efekcie efektywność realizacji przedsięwzięć. Potrzeba uwzględnienia logistyki w zarządzaniu przedsięwzięciem zachodzi we wszystkich fazach cyklu inwestycyjnego (od koncepcji projektowych, poprzez budowę i eksploatację). W artykule zaprezentowano wyniki badań procesów logistycznych związanych z przepływami zasobów koniecznych do realizacji robót budowlanych: wyrobów budowlanych, ludzi (w tym zatrudniania podwykonawców, ale też innych uczestników przedsięwzięcia budownictwa drogowego świadczących usługi na rzecz budowy). Zidentyfikowano podstawowe zakłócenia w przepływach logistycznych. Na podstawie analizy wyników badań oceniono możliwości i stopień zaawansowania wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw przy realizacji przedsięwzięć drogowych.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsięwzięć drogowych. Wybrane problemy

Przedsięwzięcia budowlane w zakresie drogownictwa to zwykle projekty o znacznym stopniu złożoności. Implikuje to szereg czynników, m.in. indywidualny charakter oraz znaczna liczba podmiotów, stanowiących pojedyncze ogniwa, w różnym stopniu zaangażowanych w dany projekt. Projekty te można postrzegać jako skomplikowany system złożonych procesów biznesowych i technologicznych, wymagających dynamicznego zarządzania. W systemie tym mogą występować procesy sekwencyjne, jak też współbieżne – niezależne i zależne.

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

NASZ WYWIAD

Stale dążyć do doskonałości

Ich guru, jeśli chodzi o podejście do biznesu, jest Henry Ford, zwany genialnym twórcą metod przemysłowych, który zrewolucjonizował rynek motoryzacji. Wdrażają jego maksymy na co dzień, co skutkuje ugruntowaną pozycją na rynku i dążeniem do ciągłego rozwoju. O tajnikach zarządzania z dyrektorem handlowym firmy Foliarex, Piotrem Lipczyńskim, rozmawia Maria Rogalska.

MATERIAŁY

Bariery ochronne - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bariera ochronna drogowa jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, której podstawowym celem jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie mienia uczestników ruchu drogowego i osób pracujących na drodze.

O skuteczności środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg

W zimowym utrzymaniu dróg wykorzystuje się różne środki chemiczne, których zadaniem jest zapobieganie oraz likwidacja śliskości pośniegowej, oblodzenia i gołoledzi. W pracy określono skuteczność działania tych środków, z jednoczesnym wskazaniem substancji najbardziej skutecznych. Badaniami objęto: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, 25-proc. rozwór chlorku sodu, 25-proc. roztwór chlorku wapnia, sól drogową (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN6)), mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem wapnia (w proporcjach: 4:1, 3:1, 2:1) oraz mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem magnezu (w proporcjach: 4:1, 3:1, 2:1). Wykazano, że najskuteczniejszym środkiem stosowanym w zimowym utrzymaniu dróg jest mieszanina chlorku sodu z chlorkiem magnezu, sporządzona w proporcji 4:1.

TECHNOLOGIE

Parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe gruntów spoistych ulepszonych technologią katalityczno-fizyczną

Technologia (metoda) katalityczno-fizyczna jest wykorzystywana do powierzchniowego ulepszania gruntów spoistych. W artykule, po przybliżeniu wspomnianej technologii, zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych w odniesieniu do parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych (Φ, c, M0) czterech gruntów spoistych przed ulepszeniem i po ich ulepszeniu wspomnianą technologią.

Inżynieryjne wyposażenie budowli równi logistycznych

Zamierzeniem niniejszego artykułu jest pokazanie kierunku tworzenia rozwiązań technicznych systemu konstrukcyjnego równi logistycznych. Są to przede wszystkim nawierzchnie i urządzenia odwodnień specyficzne dla tego rodzaju budowli inżynieryjnych. Sugestie pewnej selektywności w wyborze zestawów szerokiej oferty rynku w tym zakresie mogą pozwolić projektantom na skuteczniejsze optymalizowanie kosztów budowy i eksploatacji tych urządzeń w stosunku do ich skutecznej wydajności w kontroli spływu wód opadowych w obszarze budowli stanowiących równie logistyczne.

FELIETON

Czy to przesada?

INŻYNIERIA RUCHU

Organizacja ruchu drogowego w czasie remontów dróg wielopasowych

Od początku XXI wieku długość autostrad w Polsce wzrosła ponadtrzykrotnie (2), (4). Nastąpił istotny wzrost liczby dróg ekspresowych dwujezdniowych. Zwiększa się również długość ulic dwujezdniowych pozostających w gestii samorządów. Wszystko to sprawia, że coraz istotniejszym zagadnieniem staje się organizacja ruchu podczas remontów i modernizacji dróg i ulic wielopasowych.

WYDARZENIA

"Górne przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej" - szkolenia dla specjalistów

Zajęcia typu workshop cieszą się coraz większą popularnością, z czego doskonale zdaje sobie sprawę firma Dendros, organizator konferencji i szkoleń. Ostatnie zrealizowane przez firmę szkolenie tego typu odbyło się w listopadzie („Górne przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej”) i cieszyło się tak dużym powodzeniem, że lista uczestników została zamknięta na długo przed terminem szkolenia.

Targi Infrastruktura 2012

"Popioły z energetyki". Sopot 2012

24-26 października 2012 roku w Sopocie odbyła się XIX konferencja „Popioły z energetyki”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska Unia UPS. Jak zwykle zgromadziła rzeszę osób zainteresowanych wykorzystaniem ubocznych produktów spalania.

XXVII Seminarium Techniczne PSWNA

17-19 października 2012 r., tradycyjnie już w hotelu BOSS w Warszawie, odbyło się XXVII Seminarium Techniczne PSWNA, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Październikowe seminarium odbyło się pod hasłem „Technologia i prawo – wspólna droga do jakości. Technologia. Zastosowanie.Doświadczenia”.

LV Techniczne Dni Drogowe

W listopadzie odbyły się LV Techniczne Dni Drogowe, których organizatorem są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Krajowa Sekcja Drogowa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij