Magazyn Autostrady wydanie nr 11/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 11/2012

Szanowni Państwo! podczas X Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Lech Witecki, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, powiedział, że w latach 2012-2014 na nowe inwestycje drogowe ma zostać wydanych 43 mld zł. Z podawanych przez dzienniki informacji wynika, że tegoroczne wydatki na inwestycje drogowe zamkną się kwotą około 19 mld zł. Jak zapowiadają przedstawiciele resortu transportu, wydatki na przyszły rok mają wynieść ok. 15 mld zł, co oznacza, że w 2014 roku wydatki na nowe drogi wyniosą około 8 mld zł. Dobrze by było, gdyby te prognozy okazały się prawdziwe – w ich obliczu polska branża budowlana zyskałaby realną szansę „wywinięcia” się światowemu kryzysowi. Jest rzeczą ludzką traktowanie życia jako „tu i teraz”. Postarajmy się jednak spojrzeć w przyszłość, w dodatku optymistycznie – jak zapowiada Lech Witecki, już w przyszłym roku mają zostać ogłaszane przetargi na wybór wykonawców inwestycji współfinansowanych z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Musimy pamiętać, że inwestycje infrastrukturalne są istotnym elementem napędzającym branżę budowlaną, a tym samym całą gospodarkę. Jak słusznie zauważono podczas październikowego Kongresu Drogowego 2012, powinniśmy zadbać o stworzenie zintegrowanego systemu transportu. Nie trudno zauważyć prostą zależność – tereny wschodnie czy Pomorza Środkowego lub Warmii i Mazur to obszary, gdzie jest największe bezrobocie, a jednocześnie najniższe nakłady na inwestycje infrastrukturalne. Budujmy więc drogi i generujmy nowe miejsca pracy.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Nowoczesne i uniwersalne rozwiązania w zurbanizowanych centrach miast

Rury CC-GRP cechują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, gładką powierzchnią zewnętrzną, względnie małą grubością ścianki, minimalną chropowatością wewnętrznej powierzchni rur, dzięki czemu gwarantują doskonałe właściwości hydrauliczne rurociągu.

Ważenie pojazdów ciężarowych - cz. 2. Infrastruktura techniczna ważenia samochodów ciężarowych na drogach krajowych

Jeśli marzymy o równych drogach, musimy nie tylko je budować, ale też o nie dbać. W coraz większej liczbie polskich miast na drogach wjazdowych instalowane są elektroniczne systemy ważenia pojazdów. Stąd pomysł GDDKiA na wprowadzenie na drogach najwyższych kategorii: głównych, głównych ruchu przyspieszonego, ekspresowych i autostradach, kompleksowego systemu ważenia pojazdów. Będzie się on składał z miejsc do ważenia pojazdów, w których inspektorzy transportu drogowego będą używali przenośnych wag, i z tzw. bramek preselekcyjnych ustawianych nad jezdniami i montowanych w nawierzchni.

Ochrona środowiska na A1 na Górnym Śląsku

Przed budową autostrady A1 uzyskano decyzje środowiskowe, które nałożyły na inwestora szereg warunków w zakresie ochrony środowiska, zarówno dla etapu budowy drogi, jak i eksploatacji. Najważniejsze, zrealizowane warunki decyzji na oddanym do ruchu odcinku A1 Pyrzowice – Świerklany to: budowa przejść dla dużych, średnich i małych zwierząt, przeniesienie prawnie chronionych osobników ciemiężycy zielonej (po wcześniejszym uzyskaniu zgody ministra środowiska), wykonanie wygrodzenia stałego autostrady siatką o wysokości od 1,5 do 2,4 m wraz z wygrodzeniem herpetologicznym dla małych zwierząt, nasadzenia roślin oraz budowa ekranów akustycznych.

MATERIAŁY

Skuteczne ekrany akustyczne

Współcześnie lawina motoryzacyjna oraz rozwijająca się ekspansywnie na świecie szybka kolej powodują niespotykane w ubiegłych stuleciach potrzeby ochrony przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym. W ostatnim czasie zrealizowano w Polsce gigantyczną liczbę metrów kwadratowych nowych ekranów akustycznych, o różnych konstrukcjach, wypełnionych rozmaitymi panelami, o różnorodnych wysokościach, jak również wielorakiej formie kolorystycznej.

Drogowe konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego na terenach sejsmicznych w Polsce

Ciągle postępujący rozwój sieci drogowej w Polsce, w szczególności autostrad, dróg szybkiego ruchu i obwodnic miejskich, doprowadza do posadawiania dróg i obiektów inżynierskich w bardzo różnych warunkach geotechnicznych.

Zastosowanie grodzic stalowych w budownictwie drogowym

W artykule przedstawiono wstępne informacje odnośnie wykorzystania grodzic stalowych w budownictwie komunikacyjnym. Szczegółowo omówiono podział samych grodzic oraz konstrukcji z nich wykonywanych pod względem różnych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przenoszenia parć pochodzących od mas ziemnych. Ponadto w treści znajduje się kilka podstawowych założeń dotyczących konstruowania i analizy konstrukcji ścianek szczelnych z wykorzystaniem grodzic.

Grodzice winylowe

Wśród przegród inżynieryjnych ścianki szczelne z tworzyw sztucznych, w tym z grodzic winylowych, są najnowszym rozwiązaniem technicznym o zaledwie 25-letniej historii. Alternatywnym rozwiązaniem dla ścianek szczelnych w zakresie przegród przeciwfiltracyjnych wdrożonym w połowie XX wieku są przegrody szczelinowe, wykonywane z zaczynów iniekcyjnych na bazie bentonitu.

Niemieckie doświadczenia z betonem wałowanym

W artykule omówiono niemieckie doświadczenia w aplikacji betonu wałowanego w budownictwie drogowym. Chodzi o odcinek Stein-Neukirch drogi B54 (Westerwald) oraz otwarty plac składowy Hesedorf. Zgromadzone informacje techniczne zestawiono w układzie specyfikacji. Opracowane wytyczne także mogą być przydatne w budowie dróg lokalnych, dojazdów, placów i parkingów, ścieżek rowerowych itp., również warstw nośnych podbudowy dróg wysoko obciążonych w ramach polskiego programu modernizacji infrastruktury drogowej.

NAWIERZCHNIE

Podłoże gruntowe pod nasypy i konstrukcje. Stawiane wymagania oraz dobór wzmocnień

Możliwość odpowiedniego wykonania nawierzchni drogowej oraz właściwego jej użytkowania przez długi czas jest warunkowana prawidłowym przygotowaniem podłoża gruntowego. W przypadku prowadzenia szlaków komunikacyjnych przez tereny odznaczające się trudnymi warunkami gruntowymi, a także przy przekazywaniu dużych obciążeń na podłoże (wysokie nasypy, obiekty inżynierskie) konieczne jest wykonanie wzmocnień. Artykuł podejmuje problemy właściwego doboru wzmocnień oraz warunków ich właściwej realizacji.

Nieciągłości i pustki w podłożu budowlanym

W artykule przybliżone zostaną metody identyfikacji pustek i nieciągłości występujących w górnych warstwach masywu gruntowego oraz praktyczne sposoby ich likwidacji, a także skutki lokalizacji obiektów budowlanych i inżynierskich na takich obszarach. Problemy te zilustrowano wybranymi przykładami z praktyki.

WYDARZENIA

Konferencja "Dni Betonu 2012"

8-10 października już po raz siódmy odbyła się konferencja „Dni Betonu”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Patronat naukowy nad konferencją objęły Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN oraz Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN.

Najlepsze praktyki domowe

O tym, jak żywa jest potrzeba spotykania się w środowisku branżowym w celu poznawania najnowszych rozwiązań stosowanych w budowie dróg oraz doświadczeń innych w tym zakresie, świadczy wysoka frekwencja podczas seminarium „Dobre praktyki przy budowie dróg”, które odbyło się pod koniec września br. w Płocku.

O drogach na konwencie

Dyskusje o poszukiwaniu nowych możliwości finansowania modernizacji dróg wojewódzkich i ujednolicenie zasad rozliczania zrealizowanych projektów unijnych zdominowały Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich w Fojutowie pod Tucholą.

Konferencja Transnoise

3-5 października w Zakopanem odbyła się I Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2012. Jej celami były wskazanie aktualnych problemów dotyczących hałasu komunikacyjnego i dyskusja o obowiązujących przepisach. W trakcie konferencji przedstawione zostały praktyczne i innowacyjne metody ochrony przed hałasem komunikacyjnym.

Kongres Drogowy 2012

Podczas Kongresu Drogowego 2012, który odbył się 3 października w Warszawie, eksperci z branży rozmawiali między innymi o tym, jak poprawić system finansowania polskiej infrastruktury oraz jakich zmian wymaga prawo o zamówieniach publicznych. Padły również pytania o przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce.

FELIETON

Denerwująca rozrzutność


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij