Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2012

Szanowni Państwo! Wszyscy na bieżąco śledzimy doniesienia z rynku budowlanego. 28 czerwca Sejm uchwalił ustawę regulującą wypłacanie zaległych wynagrodzeń podwykonawcom pracującym przy budowie autostrad. 6 lipca Senat przyjął ustawę bez poprawek. Umożliwia ona zwracanie się przez mikro, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za zrealizowane i odebrane prace, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który będzie mógł wypłacić firmom pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców. Ustawa znajdzie zastosowanie zarówno do przedsiębiorców realizujących roboty budowlane, jak i dostarczycieli towarów czy usługodawców. Propozycja ustawy została opracowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale podwykonawców. W bieżącym numerze „Magazynu Autostrady” tematem wiodącym są bariery ochronne. W szeregu artykułów poświęconych temu zagadnieniu przeczytają Państwo m.in. o wpływie konstrukcji i materiałów na właściwości ochronne barier drogowych i mostowych. Zachęcam także do zapoznania się z opinią Marka Romańskiego, który przedstawia Państwu kilka swoich spostrzeżeń na temat niespójności zapisów w dokumentacjach technicznych projektowanych dróg z duchem normy PN-EN 1317. Równocześnie chciałabym aby ta lektura zainspirowała Państwa do dyskusji, dlatego serdecznie zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami i przemyśleniami poprzez nadsyłanie ich do redakcji. Nie bójmy się wyrażać własnych opinii a „Magazyn Autostrady” niech stanie się platformą wymiany doświadczeń, dyskusji i próby wypracowania jak najlepszych rozwiązań w tych trudnych dla branży czasach.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Nowy Tomyśl-Świecko. Ochrona środowiska naturalnego

Autostrada A2 Świecko – Nowy Tomyśl jest jednym z największych zrealizowanych projektów ekologicznych w Europie. 25% budżetu stanowiły koszty przeznaczone na ochronę środowiska, ponieważ aż 85% odcinka Nowy Tomyśl-Świecko przebiegało przez tereny leśne. Co 2 kilometry na autostradzie rozmieszczone są kolumny alarmowe i urządzenia ochrony środowiska.

Tymczasowa organizacja ruchu w Toruniu. Analizy symulacyjne ruchu

Jednym z najważniejszych problemów komunikacyjnych Torunia narastającym na przestrzeni wielu lat jest jedna przeprawa mostowa. Obecnie połączenie pomiędzy południowymi, a północnymi częściami miasta realizowane jest przez jedyną przeprawę mostową w mieście jaką jest Most Piłsudskiego. Alternatywą dla niej jest tzw. most autostradowy położony w miejscowości Czerniewice. Korzystanie z niego wiąże się jednak ze znacznym wydłużeniem drogi pomiędzy źródłem a celem podróży.

Przegląd barier

Na drogach krajowych dopuszcza się stosowanie barier ochronnych, które spełniają wymagania normy PN-EN 1317, co musi być udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badań zderzeniowych. Bariery ochronne stosowane na drogach krajowych powinny być identyczne w każdym aspekcie z tymi, które przeszły pomyślnie badania zderzeniowe i są oznakowane „CE” albo znakiem budowlanym. W zestawieniu obok prezentujemy Państwu przegląd firm, które zajmują się produkcją, dystrybucją oraz montażem barier ochronnych.

NASZ WYWIAD

Lafarge - zrównoważony rozwój i innowacyjność

Zrównoważone budownictwo, ciągły rozwój i innowacyjność to hasła, które na co dzień przyświecają działalności Lafarge. Bruno Roux, dyrektor zarządzający Lafarge w Polsce, w rozmowie z Marią Rogalską wyjaśnia, dlaczego warto kierować się właśnie takimi zasadami.

Zaangażowanie i wiara - tajniki sukcesu odcinka C autostrady A2

Po wielu perypetiach wykonawcą robót budowlanych na odcinku C autostrady A2 od dnia 18 maja 2012 roku została firma BÖGL a KRÝSL k.s. z siedzibą w Pradze i BOGL a KRYSL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. W wyniku wytężonych prac odcinek był przejezdny podczas Euro 2012. Jak to się udało? W rozmowie z Marią Rogalską zdradza Ivo Sochorek, prezes firmy BÖGL a KRÝSL w Polsce.

MATERIAŁY

Właściwości ochronne barier drogowych i mostowych. Wpływ konstrukcji materiałów

W niniejszym artykule przedstawiono wpływ konstrukcji i materiałów na właściwości ochronne barier drogowych i mostowych. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono wprowadzenie do problematyki drogowych i mostowych barier ochronnych, dokonano przeglądu materiałów i konstrukcji barier, omówiono podstawy prawne stosowania i lokalizowania ochronnych barier drogowych i mostowych, przedstawiono zasady prowadzenia testów zderzeniowych oraz omówiono przeprowadzane badania ochronnych barier drogowych i mostowych.

NAWIERZCHNIE

Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych - cz. 2

Podobnie jak wszystkie cechy nawierzchni, tak i cechy powierzchniowe identyfikowane są w nowoczesnych systemach diagnostyki dróg dwuetapowo, tzn. w pierwszym etapie następuje zidentyfikowanie danych elementarnych, w drugim zaś określenie wskaźników stanu. W odniesieniu do cech powierzchniowych jest jednak istotna różnica.

ANALIZY I OBLICZENIA

Badanie wybranych typów ekranów akustycznych. Zastosowanie modelu symulacyjnego w porównaniu z wynikami badań terenowych wykonanych w warunkach rzeczywistych

Najczęściej stosowanym sposobem ochrony akustycznej terenów chronionych usytuowanych wzdłuż dróg jest – zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz. 826) – zastosowanie ekranów akustycznych. Stosowanie ekranów urbanistycznych w praktyce wymaga wiedzy na temat: właściwości akustycznych ekranu,wskaźnika zwanego „skutecznością ekranowania”, określonego w warunkach terenowych, przed realizacją i po realizacji ekranu, metod projektowych zastosowania ekranu.

OPINIE

O barierach raz jeszcze

FELIETON

Przede wszystkim fundament

WYDARZENIA

Wielki test bezpieczeństwa w Inowrocławiu

Co może ocalić życie kierowcy, a co go zabić – to pokazała kumulacja testów zderzeniowych, która odbyła się 30 czerwca w Inowrocławiu. Urządzenia drogowe badano na jedynym w Polsce i jednym z niewielu w Europie certyfikowanym torze do testowania barier drogowych.

Budowa Roku 2011 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia

Uroczystość podsumowania konkursu „Budowa Roku 2011 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia” oraz wręczenia nagród i wyróżnień miała miejsce 19 czerwca w Rzeszowie. Przybyli na nią zaproszeni goście oraz bohaterowie uroczystości - nagrodzeni statuetkami i wyróżnieni dyplomami.

Pokaz maszyn Doosan w Kozli

2-3 lipca firma Doosan zaprosiła przedstawicieli prasy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz Polski na zorganizowany w kamieniołomie w m. Kozly pokaz maszyn. Przedstawicielka redakcji „Magazynu Autostrady” miała możliwość testowania sprzętu nowej generacji: ładowarki kołowej DL200 i DL350, wozidła przegubowego DA30 oraz koparki gąsienicowej DX 300NLC oraz DX 340NLC.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij