Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 7/2012

Szanowni Państwo, wakacje za pasem, okres urlopowy zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa. Jak czytamy w uzasadnieniu na stronie Urzędu obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa. W związku z powyższym konieczne jest zaproponowanie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych regulujących kwestie podwykonawstwa. Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 10% wartości kontraktu. Z projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych natomiast na stronach lipcowego „Magazynu Autostrady” przeczytają Państwo m.in. o związkach samozagęszczalności i wytrzymałości fibrobetonu w aspekcie zmiennych czynników technologicznych, identyfikacji pęknięć nawierzchni z wykorzystaniem techniki radarowej oraz mrozoodporności wysokowartościowego betonu samozagęszczalnego (HPSCC) nienapowietrzonego oraz celowo i ubocznie napowietrzonego.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Iniekcja strumieniowa dla uszczelnienia gruntu pod remontowaną ulicą Dźwigową w Warszawie

W artykule omówiono zastosowanie iniekcji strumieniowej dla uszczelnienia gruntu podczas przebudowy ulicy Dźwigowej z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w celu ułatwienia prac w tunelu i zmniejszenia ryzyka osiadań wiaduktów.

Właściwości gabionów wykonanych z siatki splatanej lub z siatki zgrzewanej

W powszechnym rozumieniu gabiony są to prostopadłościenne kosze wykonane z siatki stalowej i w miejscu wbudowania napełnione kamieniami. Jednakże w wyniku odpowiedniego kształtowania i dodatkowych modyfikacji, z siatki gabionowej można produkować różne wyroby finalne tj. kosze, materace, walce, elementy do zbrojenia gruntu, siatki do zabezpieczeń przed erozja powierzchniową lub obrywami skalnymi, siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowych, itp. Wszystkie te wyroby produkowane są z drutu stalowego, zabezpieczonego przed korozją jedną z trzech metod: gruby ocynk (minimalna grubość powłoki cynkowej wg klasy A normy PN-EN 10244-2 ), jednorodny stop cynkowo-aluminiowy (np. galfan, bezinal, crapal), gruby ocynk lub stop cynkowo-aluminiowy i dodatkowa powłoka z PCW.

Przejścia dla zwierząt w Polsce - stosowane rozwiązania, doświadczenia i problemy - cz. 2

Podstawowym problemem ochrony siedlisk i korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach drogowych jest zwykle zbyta niska liczba projektowanych przejść dla zwierząt, często obserwowane są także nieodpowiednie parametry i rozwiązania konstrukcyjno-projektowe, niedostosowane do wymagań poszczególnych gatunków. Na każdym etapie planowania, projektowania, a także budowy przejść należy uwzględnić specyfikę tych obiektów w stosunku do innych budowli inżynierskich, wynikającą z wymagań i preferencji poszczególnych gatunków zwierząt, dla których są przeznaczone.

Betonowe elementy prefabrykowane

W niniejszym materiale prezentujemy Państwu przegląd betonowych elementów prefabrykowanych oraz firm, które zajmują się ich produkcją i dystrybucją. Dodatkowo eksperci, Dariusz Bocheńczyk i Daniel Cekała, podpowiedzą, jaki cement stosować w produkcji betonu towarowego, a jaki w kostki brukowej brukowej, oraz jak prawidłowo zagęszczać mieszankę betonową.

Ścieżki rekreacyjne - cz. 3

W poprzedniej części artykułu ("Magazyn Autostrady", nr 12/11) autorzy przedstawili i porównali utrzymanie ścieżek rowerowych z nawierzchnią kostkową i asfaltową wybudowanych w parkach, na terenach zielonych i nadmorskich promenadach. W 3 części artykułu o ścieżkach rowerowych autorzy przedstawiają nawierzchnię żwirową typu Terra Way.

Koszty wzacniania podłoża przy budowie dróg w Polsce na podstawie ostatnich lat

Decyzja o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji mistrzostw Europy poskutkowała koniecznością zrealizowania szeregu inwestycji drogowych w skali dotychczas niespotykanej w naszym kraju. Plan przedstawiony w 2008 roku zakładał, że do 2012 roku w Polsce powstanie około 1000 km nowych autostrad i około 2000 km nowych dróg ekspresowych. Budowa sieci szybkich i nowoczesnych dróg miała zapewnić połączenie z miastami- gospodarzami Euro 2012 w Polsce, a poprzez autostradę A4 zapewnić sprawną i szybką komunikację z Ukrainą.

TECHNOLOGIE

Związki samozagęszczalności i wytrzymałości fibrobetonu w aspekcie zmiennych czynników technologicznych

Analizowanie związków samozagęszczalności i wytrzymałości fibrobetonu w aspekcie zmiennych czynników technologicznych jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów. Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w sposób szybszy i bezpieczniejszy, niż w przypadku zastosowania betonu o tradycyjnych właściwościach.

NAWIERZCHNIE

Identyfikacja pęknięć nawierzchni z wykorzystaniem techniki radarowej

Identyfikacja pęknięć, metody oceny i sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników od lat są przedmiotem badań. Ważnym elementem w procesie oceny stanu nawierzchni pod kątem spękań jest prawidłowa, wczesna ich identyfikacja. W ostatnich latach szczególnego tempa rozwoju nabrały metody diagnostyczne oparte na półautomatycznych lub automatycznych metodach identyfikacji. Są to przede wszystkim metody działające w oparciu o techniki wizyjne, w których wykorzystuje się technologie szybkiej obróbki obrazów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości.

MATERIAŁY

Mrozoodporność wysokowartościowego betonu samozagęszczalnego (HPSCC) nienapowietrzonego oraz celowo i ubocznie napowietrzonego

Skład wysokowartościowego betonu (z ang. HPC), w tym samozagęszczalnego (HPSCC), powinien być tak zaprojektowany, aby posiadał małą porowatość kapilarną (9). W przypadku wysokowartościowego samozagęszczalnego betonu, stosunek w/c nie jest wysoki. W konsekwencji objętość porów kapilarnych jest mniejsza i zanika przy stosunku w/c

Beton w budownictwie drogowym - domieszki, wymagania, warunki stosowania

Beton jest materiałem coraz częściej stosowanym w budownictwie drogowym. Ze względu na możliwości modyfikowania właściwości staje się on materiałem uniwersalnym. W budownictwie drogowym, ze względu na warunki pracy konstrukcji, zaleca się stosowanie betonu napowietrzonego o podwyższonej mrozoodporności. W artykule przedstawiono mechanizm podwyższania mrozoodporności poprzez dodanie domieszek napowietrzających oraz warunki pracy konstrukcji betonowych w drogownictwie. Wymogi dotyczące betonu napowietrzonego oraz stosowanie domieszek napowietrzających przedstawiono na tle obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń.

FELIETON

Budowlańcy górą

WYDARZENIA

Recykling - materiały przyszłości

Podczas odbywających się w Kielcach XVIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA firma BLL Sp. z o.o zorganizowała Międzynarodową Konferencję” Mission possible - Recykling Material of the future/Misja możliwa- Recykling - materiały przyszłości”. Patronami Honorowymi byli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Walne Zgromadzenie OIGD

W dniu 17 maja 2012 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców. Poruszono najważniejsze problemy z jakimi boryka się branża drogowa. W dyskusji m. in. na temat relacji Zamawiający-Wykonawca i jedynego kryterium jakim jest najniższa cena w postępowaniach przetargowych wzięli udział Lech Witecki Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP.

International Rampf Regatta 2012

7-10 czerwca odbyły się po raz X regaty zorganizowane przez firmę Rampf Formen. W tych dniach do Giżycka zjechali przedstawiciele firm związanych z produkcją i sprzedażą kostki brukowej wraz z rodzinami.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij