Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2012

Szanowni Państwo! Oddaję w Państwa ręce kwietniowy numer „Magazynu Autostrady”, którego tematem wiodącym jest chemia budowlana. W tym zakresie polecam Państwa szczególnej uwadze artykuły „Chemiczne domieszki do betonu i ich rola przy wykonywaniu betonowych konstrukcji drogowych i mostowych” autorstwa mgr Hanny Jóźwiak i dr inż. Grażyny Bundyry-Oracz z Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. oraz „Nowoczesne domieszki do betonu w budownictwie infrastrukturalnym”, którego autorem jest Robert Czołgosz z firmy SIKA Polska. W momencie pisania tych słów do Euro 2012 pozostało 80 dni. Oprócz podekscytowania samymi rozgrywkami wszyscy, a z pewnością przedstawiciele branży drogowej, czujemy pewien niepokój związany z infrastrukturą – jak będzie wyglądała komunikacja pomiędzy miastami będącymi współgospodarzami tej imprezy? Na to pytanie będziemy sobie mogli odpowiedzieć dopiero po zakończeniu tegorocznych mistrzostw. Rząd uspokaja, że przecież „drogi na Euro nie grają”. Niby nie ale wynik zderzenia rzeczywistości z rządowym „piarem” zostanie przez społeczeństwo zapewne tak dobrze zapamiętany, jak wynik pierwszego meczu Polski z Grecją.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

KRAJ

Przegląd rozwiązań komunikacyjnych wpływających na ograniczenie poziomu hałasu drogowego

Poprzez hałas rozumiemy dźwięk nieprzyjemny, niepożądany o dowolnym charakterze akustycznym. Przebywanie na obszarach charakteryzujących się ponadnormatywnymi poziomami hałasu jest niekorzystne dla zdrowia. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy. Szkodliwość działania hałasu objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w koncentracji, drażliwością, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu itp. Hałas I związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczających środowisko. Postęp cywilizacji zmusza nas do stawiania czoła temu problemowi i podejmowania prób na różnych płaszczyznach, mających na celu obniżenie bądź całkowite zlikwidowanie tego zjawiska.

MATERIAŁY

Współczesne elementy drobnowymiarowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Rodzaje, właściwości i zastosowanie

W artykule przedstawiono wytwarzany w kraju szeroki asortyment elementów z betonu komórkowego nowej generacji zarówno pod względem dokładności wymiarów, wyglądu zewnętrznego jak i parametrów użytkowych. Z elementów tych realizowane są łatwo i szybko trwałe i energooszczędne budynki odpowiadające współczesnym wymaganiom i trendom.

Badania skuteczności ekranowania jako uzupełnienie projektowania różnych typów ekranów akustycznych

Analizy i badania skuteczności ekranowania (oddzielania) są niezbędnym składnikiem projektowania i budowy zabezpieczeń środowiska naturalnego poprzez stosowanie ekranów akustycznych. W chwili obecnej mamy do czynienia z dużą ilością dostępnych rozwiązań technicznych, które można wykorzystać do ochrony środowiska naturalnego w procesie ekranowania akustycznego. Niebagatelne znaczenie mają również parametry projektowe zabezpieczeń. W artykule przedstawiono nie zawsze właściwe wybory tych parametrów, które są spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy projektantów. Przedstawione analizy i badania wskazują między innymi na konieczność rozszerzenia wiedzy projektowej w tym zakresie i nakreślają ogólną drogę postępowania podczas projektowania zabezpieczeń.

Spoiny technologiczne. Chemia drogowa a trwałość nawierzchni

Budowa drogi to proces złożony, wymagający skoordynowania wielu zadań. Wykonawcy zwykle większą wagę przywiązują do działań głównych, często zapominając, że wcale nie mniejszy wpływ na ogólną trwałość obiektu, mają mało zauważalne w całościowym kosztorysie pozycje, do których należą uszczelnienia spoin technologicznych czy dylatacje.

Chemiczne domieszki do betonu i ich rola przy wykonywaniu betonowych konstrukcji drogowych i mostowych

Domieszki do betonu to substancje chemiczne dodawane do mieszanki betonowej w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w istotny sposób wpływające na właściwości świeżej mieszanki bądź stwardniałego betonu. Mimo, że w stosunku do całej masy betonowej stanowi to mniej niż 1%, w ostatnich latach wobec wzrastających wymagań dotyczących jakości betonu, domieszki chemiczne stają się znaczącym jego składnikiem.

Zastosowanie chemii budowlanej do napraw i renowacji budowli podziemnych

W artykule przedstawiono wybrane problemy, jakie występują w budowlach podziemnych. Omówiono też sposoby wykonywania napraw i renowacji budowli podziemnych z zastosowaniem chemii budowlanej.

Nasyp drogowy o warstwach konstrukcyjnych ze strzępów gumowych

Technologia wykorzystywania materiału odpadowego pochodzącego z recyclingu zużytych opon samochodowych jako wypełniacza nasypów drogowych jest w Polsce mało znana i niepraktykowana. Jako Biuro Analiz i Rozwoju Mostostalu Warszawa S.A. wykonany został prototypowy nasyp drogowy z zastosowaniem tej innowacyjnej metody jego wypełnienia. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, analizach oraz monitoringu wzniesionego obiektu pragniemy przedstawić potencjał tej technologii w realizacjach infrastruktury drogowej w naszym kraju. Poprzez szereg testów autorzy udowadniają, z inżynierskiego punktu widzenia, iż tego typu wypełnienie nasypu drogowego może z powodzeniem zastąpić typowy materiał gruntowy. Ponadto wykazują, iż nieoceniona dla dobra środowiska naturalnego jest możliwość recyclingu materiału odpadowego takiego jak zużyte opony samochodowe.

Nowoczesne domieszki do betonu w budownictwie infrastrukturalnym

W ostatnich latach ilość inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce systematycznie wzrastała. Wiąże się to z funduszami unijnymi przekazywanymi naszemu krajowi na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej oraz przygotowaniami do turnieju EURO 2012. Dominującym materiałem przy realizacji konstrukcji mostowych, a ostatnio także nawierzchni drogowych jest beton.

TECHNOLOGIE

Iniekcja zagęszczająca - nowoczesna metoda wzmacniania podłoża gruntowego

W artykule opisano iniekcję zagęszczającą systemu Kellera, nowoczesną metodę wzmacniania słabego podłoża gruntowego. Przedstawiono, założenia, rozwój oraz zakres zastosowań przedmiotowej metody. W artykule opisano wzmocnienie słabego podłoża gruntowego nasypu drogowego, na przykładzie przebudowywanej ulicy w Olsztynie. W przykładzie przedstawiono założenia projektowe, zakres, charakterystykę oraz kryteria odbioru robót.

Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego siatkami stalowymi - stateczność lokalna

Z uwagi na różnorodność materiałów wykorzystywanych do zbrojenia konstrukcji oporowych często popełnianym błędem przy wyznaczaniu nośności zbrojenia jest stosowanie współczynników i wzorów obowiązujących dla innego typu materiału. Zdarza się, że przy projektowaniu konstrukcji zbrojonych siatkami stalowymi, długość siatek obliczana jest na podstawie wzorów obowiązujących dla geosyntetyków. Problem wynika z braku rozróżnienia typów zbrojenia w krajowej normie.

NAWIERZCHNIE

Problemy przy wykonywaniu wzmocnień pod nasypy i konstrukcje nawierzchni

Prawidłowe przygotowanie podłoża pod nasypy i konstrukcję nawierzchni jest koniecznym warunkiem bezpiecznego przeniesienia obciążenia oraz stateczności budowli komunikacyjnej. Ze względu na znaczny koszt tych robót, zagadnienie to jest szczególnie istotne przy realizacji inwestycji drogowych. Niniejszy artykuł dotyczy problemów związanych z projektowaniem i wykonawstwem robót geoinżynieryjnych, które mogą rzutować na prawidłowość realizacji budowli.

FELIETON

Winni niewinni

WYDARZENIA

XXXV Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej

W dniach 5-8 marca w Zakopanem odbyło się XXXV Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Tematem sympozjum były uwagi praktyczne dotyczące produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych.

KLIR w Olsztynie

W dniach 7-10 marca 2012 r. odbyło się 117. spotkanie członków Klubu Inżynierii Ruchu. Seminarium zorganizowane przez przedstawicieli z Olsztyna pod honorowym patronatem prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzynowicza – odbyło się w militarnym otoczeniu w Wilimowie. Tematem seminarium była „Przyszłość komunikacji zbiorowej w Olsztynie”.

Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej

28-29 lutego tego roku w Rosnówku k. Poznania odbyła się konferencja „Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej” zorganizowana przez firmę Dendros. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm energetycznych, specjaliści ds. oświetlenia oraz przedstawiciele firm działających w branży oświetleniowej. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Związek Powiatów Polskich.

Drogowcy-sportowcy

24 i 25 lutego br. na stoku Szymoszkowa w Zakopanem odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Honorowy patronat nad zawodami objęli profesor Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu oraz poseł Stanisław Żmijan – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Drogi samorządowe nowocześnie

1 marca w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone nowoczesnym metodom budowy dróg samorządowych. Seminarium zostało zorganizowane przez czasopismo „Infrastruktura. Ludzie, Innowacje, Technologie” oraz firmę Lafarge. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Nowy serwis firmy DAF w Iłowej

Firma ESA Trucks, autoryzowany dealer firmy DAF, otworzyła nową stację serwisowo- sprzedażową w Koninie Żagańskim k/Iłowej. Dogodna lokalizacja (30 km od przejścia granicznego Olszyna), jak również szeroki wachlarz usług zapewniają klientom kompleksową obsługę.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij