Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2012
Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2012

Szanowni Państwo! Pogoda sprzyja drogowcom i w zasadzie do końca 2011 roku można było ich spotkać na placach budów. Obecnie, jak podaje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (stan na 28.10.2011 roku), w budowie i przebudowie znajduje się 1380,5 km dróg i autostrad. Liczba ta napawa optymizmem, zwłaszcza że jeszcze pięć lat temu było to zaledwie 400 km. Wiadomo, że część z tych inwestycji ma znaczenie priorytetowe w związku z przygotowaniami Polski do EURO 2012, choć warto spojrzeć na nie z nieco szerszej perspektywy i ocenić jako przedsięwzięcia pożądane i racjonalne, mające na celu skomunikowanie ze sobą głównych ośrodków gospodarczych kraju. Patrząc na kondycję sektora drogowego w Polsce u progu 2012 roku, wydaje się ona całkiem nieźle prezentować na tle wskaźników i nastrojów w innych krajach europejskich. Nie brak już dziś proroków wieszczących wizje przyszłości, jednak na pytanie, który ze scenariuszy dalszego rozwoju sektora – optymistyczny, umiarkowany czy pesymistyczny – wydaje się najbardziej realny, będzie można sobie odpowiedzieć dopiero za rok. Czy poprowadzi nas sztuczna inteligencja? Zachęcam Państwa do lektury artykułu o telematyce drogowej, która łączy w sobie osiągnięcia informatyki i telekomunikacji i już od ponad dwudziestu lat pomaga zwiększać mobilność oraz bezpieczeństwo na drogach europejskich i światowych. Ponadto w numerze polecam raport techniczny z autostrady A4 na odcinku Jarosław – Radymno oraz artykuł dotyczący podstaw prawnych stosowania i lokalizowania ochronnych barier drogowych oraz mostowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

ANALIZY I OBLICZENIA

Doświadczalna analiza stanu odkształcenia elementu gabionowej ściany oporowej

Przedstawiono wyniki badań przestrzennego stanu odkształcenia fizycznego modelu kosza siatkowo-kamiennego gabionu), stanowiącego komponent ściany oporowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze, modele i omówiono metodę badań. Stwierdzono redukcję odkształceń poziomych w gabionie, czyli w bryle ośrodka ziarnistego otoczonej powłoką siatkową, w odniesieniu do odkształceń modelu wzorcowego, będącego bryłą ośrodka bez siatkowej osłony. Oszacowano wartości parametrów wytrzymałościowych badanych modeli.

Ciągła kontrola procesu betonowania nawierzchni autostradowych z zastosowaniem kart Shewharta

Karty kontrolne od dziesięcioleci stanowią metodę graficzną statystycznej kontroli produkcji. Przy wykonywaniu nawierzchni autostradowych szczególne znaczenie ma kontrola procesu betonowania. Stały nadzór nad jego stabilnością jest niezbędny do spełnienia warunków wytrzymałościowych. Do tego celu bardzo przydatne są karty kontrolne Shewharta tworzone w oparciu o wyniki wytrzymałości próbek betonu pobranych podczas betonowania nawierzchni.

NASZ WYWIAD

Jedno kliknięcie, a tyle korzyści

„Magazyn Autostrady” wspiera Ogólnopolską Akcję Poparcia dla Etyki w Sprzedaży „Popieramy Etykę w Sprzedaży”. Na czym polega akcja i dlaczego warto w niej uczestniczyć, w rozmowie z Marią Rogalską wyjaśnia Przemysław Mik, ekspert ds. sprzedaży i prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sprzedażą.

MATERIAŁY

Ochronne bariery drogowe i mostowe. Podstawy prawne stosowania i lokalizowania

Nowe przepisy techniczne dla systemów drogowych barier ochronnych zmieniają całkowicie dotychczasowe podejście do metod ich projektowania i stosowania. W miejsce parametrów typowo produkcyjnych określających bariery wprowadzono parametry funkcjonalne, których podstawą wyznaczania są badania systemów prowadzone w różnych aspektach zachowania poziomu bezpieczeństwa.

Wytrzymałość konstrukcyjnych betonów lekkich a wstępna wilgotność kruszyw porowatych

W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu nasiąkliwości i wilgotności kruszyw lekkich na kształtowanie wytrzymałości na ściskanie konstrukcyjnych betonów lekkich. W oparciu o wyniki zrealizowanych badań własnych wykazano, że wyższa zdolność absorpcyjna kruszywa lekkiego sprzyja efektowi doszczelnienia i wzmocnienia struktury zarówno samego kruszywa, jak i matrycy cementowej w betonie. W efekcie betony lekkie wykonane na kruszywie suchym charakteryzowały się ponad dwukrotnie wyższą wytrzymałością na ściskanie (do 83,0 MPa) w porównaniu z betonami na kruszywach wstępnie nasyconych.

Analiza wpływu rodzaju domieszek chemicznych na napowietrzenie i właściwości zapraw samozagęszczalnych mieszanek betonowych

Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych podjętych w celu określenia wpływu rodzaju i ilości superplastyfi katorów (SP), domieszek przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących (VMA) na zawartość powietrza i konsystencję oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie samozagęszczalnej zaprawy cementowej. Zaprezentowano także wyniki SEM, dotyczące wpływu domieszek na jej strukturę. Wyniki badań dowiodły, że zarówno rodzaj, jak i ilość AFA oraz VMA wpływają na właściwości świeżych i stwardniałych samozagęszczalnych zapraw.

FELIETON

Prędkość ograniczona

KRAJ

Autostrada A4 - odcinek Jarosław - Raydmno

Umowa z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na projekt i budowę 25-kilometrowego odcinka autostrady A4, o wartości 794,4 mln zł netto, została podpisana 29 października 2009 roku. Prace budowlane na pierwszym odcinku – Jarosław – okolice Pawłosiowa – rozpoczęły się w sierpniu 2010 roku, natomiast na odcinku od Pawłosiowa do Radymna – w październiku 2010 roku. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na kwiecień 2012 roku. Wykonawcą tego odcinka autostrady jest Budimex SA.

Poprowadzi nas sztuczna inteligencja

Łączy w sobie osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. Telematyka drogowa już od ponad dwudziestu lat pomaga zwiększać mobilność oraz bezpieczeństwo na drogach europejskich i światowych. W Polsce marzenie o autostradach przyszłości urzeczywistnia się między innymi dzięki systemowi IRIS.

Kiedy specjaliści i menedżerowie poszukują pracy w branży budowlanej?

Większość specjalistów i menedżerów zatrudnionych w branży budowlanej w sposób bierny lub aktywny poszukuje innej pracy. Świadczy to nie tylko o dużej dynamice polskiego rynku pracy, ale także o jego dojrzałości i konkurencyjności. Kto poszukuje pracy aktywnie, a kto nie? Jaki jest poziom satysfakcji z obecnej pracy? Jakie czynniki są najważniejsze podczas podejmowania decyzji o zmianie pracy? I w końcu – jakie benefity skuszą specjalistę i menedżera do zmiany miejsca zatrudnienia?

WYDARZENIA

Premierowe targi Expo KRUSZYWA

23-25.11.2011 r. w sosnowieckim Expo Silesia odbyła się pierwsza edycja Targów Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA. Targi zorganizowane były przy współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kruszyw oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a ich tematyka była w pełni poświęcona branży wydobycia i zastosowania kruszyw.

Południowy Koncer Węglowy dla środowiska

3 listopada 2011 r. w siedzibie Południowego Koncernu Węglowego S.A. odbyła się konferencja „Południowy Koncern Węglowy dla środowiska – Wykorzystanie kruszyw produkowanych w PKW S.A. w budownictwie drogowym oraz hydrotechnicznym”. Celem spotkania było poszerzanie wiedzy społecznej w tematyce działań koncernu z zakresu gospodarowania wydobywaną wraz z węglem na powierzchnię skałą płonną i przetwarzania jej na kruszywa, mieszanki kruszywowe w sposób przynoszący wymierne korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.

VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

20-21 października 2011 r. w Świlczy k. Rzeszowa odbyło się VI Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne „Autostrada A4 i drogi ekspresowe na Podkarpaciu”. Organizatorami spotkania byli Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej oraz rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Targi Infrastruktura 2011

IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura, które odbyły się 15-17 listopada 2011 roku w Centrum MT Polska w Warszawie, zgromadziły 117 wystawców z Polski i zagranicy.Dużą popularnością cieszyły się liczne konferencje i seminaria, podczas których eksperci podejmowali najbardziej aktualne tematy nurtujące branżę. Wybranym firmom, już po raz drugi, specjalne nagrody Grand Prix wręczył minister infrastruktury.

Seminaria IBDiM podczas Targów Infrastruktura

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w czasie Targów Infrastruktura zorganizował dwa seminaria: „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” oraz „Aktywne inteligentne bariery drogowe i mostowe”.

Hałas w mieście

Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Problem hałasu w mieście. Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich” odbyła się w dniach 7-8 listopada 2011 r. w Kielcach. Była to już IV edycja imprezy odbywającej się pod patronatem honorowym głównego inspektora ochrony środowiska i prezydenta miasta Kielce.

XXXIV Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej

7-9 listopada 2011 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się XXXIV Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Tematem sympozjum był „Color Mix w praktyce – sztuka czy technologia?”


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij