Jan Biliszczuk prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska

Józef Judycki prof. dr hab. inż. Józef Judycki
Politechnika Gdańska

Jan Piecha prof. dr hab. inż. Jan Piecha
Politechnika Śląska

Tomasz Szczuraszek prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Antoni Szydło prof. dr hab. inz. Antoni Szydło
Politechnika Wrocławska

Elżbieta Stilger-Szydło prof. dr hab. inż. Elżbieta Stilger-Szydło
Politechnika Wrocławska

Ján_Pil'a Assoc. Prof. Ing. Ján Pil'a, PhD.
Technical University of Košice

dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

Jerzy_Ejsmontprof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Politechnika Gdańska


dr inż. Damian Hadryś dr inż. Damian Hadryś
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

               

 

 

 Recenzenci:

Grzegorz_Perundr inż. Grzegorz Peruń
Politechnika Śląska

Beata_Stankiewiczdr inż. Beata Stankiewicz
Politechnika Opolska

Pawel_Mieczkowski dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie