Jan Biliszczuk prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
Politechnika Wrocławska

Jan Piecha prof. dr hab. inż. Jan Piecha
Politechnika Śląska

Tomasz Szczuraszek prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Antoni Szydło prof. dr hab. inz. Antoni Szydło
Politechnika Wrocławska

Elżbieta Stilger-Szydło prof. dr hab. inż. Elżbieta Stilger-Szydło
Politechnika Wrocławska

Ján_Pil'a Assoc. Prof. Ing. Ján Pil'a, PhD.
Technical University of Košice

prof. dr hab. inż. Daniel Słyś
Politechnika Rzeszowska

Jerzy_Ejsmontprof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Politechnika Gdańska


dr inż. Damian Hadryś dr inż. Damian Hadryś
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Józef Judycki dr inż. Jacek Kawalec
Politechnika Śląska

               

 

 

 Recenzenci:

Grzegorz_Perundr inż. Grzegorz Peruń
Politechnika Śląska

Beata_Stankiewiczdr inż. Beata Stankiewicz
Politechnika Opolska

Pawel_Mieczkowski dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie