Jak zarządzać infrastrukturą drogową? - INFRAMA odpowiada na to pytanie podczas warsztatów w Rzeszowie

Zarządzanie infrastrukturą drogową – ten temat znów zebrał wokół siebie drogowców z całego województwa, tym razem podkarpackiego. 24 kwietnia Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA przeprowadziła kolejne warsztaty z cyklu „Podstawy Road Asset Management”. Uczestnicy warsztatów, wśród których znaleźli się między innymi pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego spotkali się w Rzeszowie, żeby poznać założenia metodyki i sprawdzić  jak w praktyce wykorzystać jej możliwości i narzędzia.

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili prowadzący uczestnikom warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty przeplatały wykłady z praktycznymi ćwiczeniami zmierzającymi do stworzenia planu utrzymania dróg zgodnie z zasadami Road Asset Management. Uczestnicy wykorzystywali w tym celu wiedzę uzyskaną na wykładach i specjalnie przygotowane materiały pomocnicze.

W taki sposób udział w warsztatach Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA pozwolił uczestnikom przejść krok po kroku przez proces podejmowania decyzji zgodnie z zasadami Road Asset Management, który uwzględnia między innymi:
•    zarządzanie ryzykiem,
•    identyfikację celów i interesariuszy,
•    zastosowanie KPI (key performance indicators),
•    oraz zarządzanie informacją i wiedzą.
Wielkie zainteresowanie wśród uczestników wywołał temat zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów prowadzący podali konkretne przykłady KPI stosowane w drogownictwie, ponadto uczestnicy samodzielnie mogli określić niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności.

Nie mniej ważnym tematem wywołującym dyskusje stał się temat zarządzania informacją i wiedzą. Dr Heller podczas wykładu podkreślił, że wartość danych powstaje dopiero w przypadku ich stosowania w procesach decyzyjnych, gdyż dane same w sobie nie mają żadnej wartości. Ponadto uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

INFRAMA