Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Pieniądze będą przeznaczone na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku. Ich łączna długość wyniesie ok. 200 km. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w szczególności budowa tras szybkiego ruchu: autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast. 

Pieniądze będą przeznaczone na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku. Ich łączna długość wyniesie ok. 200 km.

Od 2004 roku łączne wydatki na budowę dróg ze środków zarządzanego przez BGK Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 132 mld złotych. Wymiernym efektem działań funduszu jest sfinansowanie budowy ponad 1200 km odcinków autostrad i 1600 km odcinków dróg ekspresowych.

BGK