W całym kraju na drogach krajowych pracuje 138 pojazdów do zimowego utrzymania, w tym na Podkarpaciu 14 jednostek. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

23.02.18 r. na całej sieci dróg krajowych pracuje 138 pojazdów do zimowego utrzymania, w tym na Podkarpaciu 14 jednostek. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. W najbliższych dniach na Podkarpaciu zgodnie z komunikatem IMGW, spodziewane są bardzo niskie temperatury sięgające – 18 stopni C. Zapowiadane są także opady śniegu. Służby do zimowego utrzymania dróg są w gotowości w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Na Podkarpaciu w okresie zimowym drogi utrzymywane są w trzech standardach:

- w standardzie I – 200,372 km - ok. 22 % całości (A4, S19, DK9, DK97)

- w standardzie II – 604,315 km - ok. 68 % całości (DK9, DK19, DK28, DK73, DK77, DK84, DK94)

- w standardzie III - 87,088 km - ok. 10 % całości (DK28, DK77)

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych dostępne są pod całodobowym numerem infolinii drogowej GDDKIA 19 111 oraz w serwisie internetowym GDDKiA w zakładce "Serwis dla kierowców", gdzie można sprawdzać aktualne warunki przejazdu i korzystać z podglądu dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.

Działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach a nie ich całkowitą likwidację. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia - niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym - apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów! Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg – mówi Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.