Od 1.02.2018 r. dyrektorem lubelskiego oddziału GDDKiA jest Mirosław Czech.

 Powołanie na nowe stanowisko wręczyła Iwona Stępień - Kotlarek - zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Pan Mirosław Czech zastąpił na stanowisku Dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie Stanisława Schodzińskiego. Mirosław Czech ukończył ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także studia podyplomowe z audytu i nadzoru w samorządzie i administracji. W latach 2004-2015 pracował w drogownictwie jako kierownik rejonu Hrubieszów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Pełnił także funkcję wicestarosty powiatu chełmskiego. Od 2006 roku jest radnym Rady Miasta Chełm. Przed przejściem do GDDKiA był dyrektorem Chełmskiego Parku Wodnego.

 

GDDKiA odział w Lublinie