16 maja 2017 w Czeladzi odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Reologia w technologii Betonu".

Konferencja została zorganizowana przez Grupę Górażdże we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej oraz Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Słowo wstępu podczas sesji inauguracyjnej wygłosili przedstawiciele organizatorów: prof.dr hab. inż. Janusz Szwabowski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Tadeusz Wasąg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.
W trakcie dwóch sesji uczestnicy wysłuchali 11 referatów. Przewodniczącymi pierwszej sesji był dr hab. inż., prof. Pol.Śl. Jacek Gołaszewski (Politechnika Śląska w Gliwicach) i Krzysztof Kaczan (Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej), a drugiej Tadeusz Wasąg, (Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej), prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny,  (Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.). Konferencja zgromadziła 240 osób głównie przedstawicieli firm budowlanych, producentów betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoriów badawczych, producentów materiałów budowlanych a także przedstawicieli środowiska akademickiego. Podczas dwóch sesji wystąpili m.in. prof. Marek Salamak (Politechnika Śląska w Gliwicach), prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) prof. Zbigniew Giergiczny (Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.), mgr inż. Przemysław Malinowski (Górażdże Cement), dr inż. Damian Dziuk (CT Betotech Sp. z o.o.), dr inż. Maciej Batog (Górażdże Cement S.A.) oraz prof. Paweł Łukowski (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. prof. Pol. Śl Jacek Gołaszewski. W swoich referatach prelegenci poruszyli tematy związane z betonowymi nawierzchniami drogowymi, cementami niskoalkaicznymi oraz hydraulicznymi spoiwami dla drogownictwa. Odpowiedziano również na pytanie czy współczesny beton wymaga modyfikacji składu domieszkami i dodatkami. Omówiono również wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie oraz wymagania dotyczące wyglądu powierzchni elementów betonowych w zależności od przeznaczenia i miejsca zastosowania. Porównano również metody badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych składników mieszanki betonowej na wyniki badań, a na końcu zaprezentowano wpływ metody badania nasiąkliwości stwardniałego betonu na wynik końcowy - mgr inż. Krzysztof Wrzecion, MAPEI Polska Sp. z o.o.