Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej rozpoczął się nabór na trzecią edycję Studiów Podyplomowych „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”.

Trzecia edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych rozpocznie się w październiku  2017 r. Zakres tematyczny opracowany został wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem Studiów jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu eksploatacji i utrzymania dróg, w szczególności dotyczącej:

·        diagnostyki nawierzchni drogowej

·        technologii wzmocnień i remontów nawierzchni drogowych

·        utrzymania bieżącego dróg

·        zarządzania ruchem drogowym

·        systemów zarządzania drogami

·        diagnostyki i utrzymania obiektów mostowych

·        wyposażenia dróg i jego utrzymania

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg,  inżynierią materiałów drogowych oraz technologią budowy i remontów dróg (kadra administracji drogowej, pracownicy ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Wojewódzkich i Samorządowych, pracownicy firm związanych z budową i utrzymaniem dróg, pracownicy uczelni technicznych i szkół zawodowych).

Zajęcia na Studiach prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z wyższych uczelni (Politechnika Warszawska i inne) , instytutów naukowo-badawczych (IBDiM, TPA) oraz przedstawicieli firm projektowych i wykonawczych (Transprojekt Warszawa, Strabag, Heller Ingenieurgesellschaft GmbH i innych).

Studia przeznaczone są dla kadry administracji drogowej, pracowników ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Samorządowych, firm związanych z budownictwem drogowym,
pracowników uczelni technicznych i szkół zawodowych.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg to nowe możliwości rozwoju zawodowego w rozwijającej się dziedzinie utrzymania infrastruktury drogowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.speiud.il.pw.edu.pl.