Łatwiejszy wyjazd z Białegostoku w kierunku Warszawy ma zapewnić planowana budowa węzła Porosły. Miasto pozyskało właśnie na ten 172,5 mln zł z Programu Polska Wschodnia. Budowa ma ruszyć z końcem tego lub na początku 2018 roku.

Koszt całej inwestycji szacowany jest na 203,5 mln zł. Dzięki niej Trasa Generalska, czyli wewnętrzna obwodnica Białegostoku od strony północno – zachodniej polączy się z wylotówką na Warszawę prowadzącą drogą nr 8.

W ramach planowanej inwestycji planowana jest budowa dwupoziomowego węzła drogowego w okolicy miejscowości Porosły. Powstanie on na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i ul. Gen. Franciszka Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 (ul. Jana Pawła II), drogi powiatowej nr 1551B i drogi gminnej do Kol. Porosły. Dwupoziomowy węzeł drogowy powstanie także na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz Elewatorskiej, wraz wiaduktem kolejowym nad linią kolejową nr 38 Białystok – Głomno.

Według planów, droga krajowa nr 8 (ul. Kleeberga) i DW-676 (ul. Jana Pawła) na łącznej długości blisko 3 km zostaną przebudowane z przekroju jednojezdniowego na dwujezdniowe. W zakres inwestycji wejdzie także budowa sieci dróg dojazdowych o długości ok. 5,5 km. Przebudowane zostaną skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

Rynek Infrastruktury