Kolejne inwestycje poprawiające stan istniejącej sieci dróg krajowych oraz – co najważniejsze - bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zostały zatwierdzone.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał programy 16 zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w siedmiu województwach. Najbardziej skorzystają województwa: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i dolnośląskie – każde z nich dostało pieniądze na trzy zadania. Łączny koszt inwestycji to ponad 61,3 mln zł.

•             Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice - Gogołowice (woj. dolnośląskie). Lata realizacji: 2019 - 2020.

•             Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna – Wąsosz (woj. dolnośląskie). Lata realizacji: 2019 – 2020.

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na dk 25 w m. Ose, Ligota Dziesławska i Ostrowina w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych PLMN. Realizacja w 2017 r.

W województwie mazowieckim w ramach inwestycji zostanie zrealizowana:

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na dk 61 w miejscowości Dzierżenin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na dk 50 w miejscowości Kamion w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie:

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubuskim na dk 12 w m. Trzebiel w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

Województwo opolskie:

•             Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Wójcice (woj. opolskie). Realizacja w 2018 r.

•             Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Skarbiszów (woj. opolskie). Realizacja w 2018 r.

Województwo śląskie:

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na dk 81 w miejscowości Bąków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na dk 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy - Grabarze w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2019 r.

Województwo warmińsko-mazurskie:

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na d 16 w miejscowości Tyrowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na dk 53 w miejscowości Trękusek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

•             Poprawa BRD w woj. warmińsko - mazurskim na dk 53 na odc. Korpele - Szczytno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks). Lata realizacji: 2018 – 2019.

Województwo wielkopolskie:

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na dk 25 w miejscowości Mikorzyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks). Lata realizacji: 2017 – 2018.

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. wielkopolskim na dk 25 w m. Fabianów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Lata realizacji robót: 2017 r.

•             Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. wielkopolskim na dk 36 w m. Krotoszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

MiB