Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Krakowskiej i Żywieckiej w Bielsku-Białej, w ciągu drogi krajowej nr 52. Termin składania ofert w postępowaniu mija 7 lipca 2017 roku.

Przetarg składa się z dwóch części i łącznie z pięciu zadań. Pierwsza część zamówienia polega na rozbudowie ulic: Krakowskiej, od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska” oraz dalej, do granicy miasta. Druga część zamówienia polega na rozbudowie ul. Żywieckiej, łącznie w trzech zadaniach: od ul. Stojałowskiego do ulicy PCK, od ul. PCK do ul. Poniatowskiego i od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej. Ulice znajdują się w ciągu DK-52. Termin składania ofert w postępowaniu mija 7 lipca 2017 roku. Kryteria, jakimi będzie kierował się inwestor przy wyborze wykonawcy to cena (60%), okres gwarancji (15%), organizacja ruchu (15%), analiza ryzyka (5%), harmonogram (5%). Wadium, jakie zobowiązani są wpłacić oferenci wynosi 550 tys. zł dla pierwszego i drugiego zadania. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.