Konferencja odbędzie się w dniach 22-26 maja 2017 roku w Międzyzdrojach. Obrady konferencji odbywać się będą w Hotelu Vestina.

Lokalizacja:
Międzyzroje
Data rozpoczęcia:
22.05.2017
Data zakończenia:
26.05.2017
Strona www:
http://www.awar...

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

 TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

- zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
- analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
- sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
- ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
Główny Inspektor
JACEK SZER

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Prezes
ANDRZEJ ROCH DOBRUCKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OLGIERD GEBLEWICZ

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
PIOTR KRZYSTEK

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
JANUSZ ŻMURKIEWICZ

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE

Warunki uczestnictwa

Ramowy program