14-15.09.17 r. po raz szósty w Inowrocławiu odbędzie się Polska Wizja Zero

Lokalizacja:
Inowrocław
Data rozpoczęcia:
14.09.2017
Data zakończenia:
15.09.2017
Strona www:
http://pzpb.com...

Polska Wizja Zero jest jedynym w Polsce i Europie spotkaniem, łączącym w tym samym miejscu i czasie aspekty teorii oraz praktyki projektowania bezpiecznych dróg, stosowania urządzeń bezpieczeństwa i utrzymania dróg oraz zachowań użytkowników ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy.Konferencja wraz z crash testami odbywa się w plenerze – na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu. Specjalnie zbudowana infrastruktura konferencyjna (hale namiotowe) pozwala na komfortowe uczestnictwo w obradach, a poligon jest miejscem praktycznego odzwierciedlenia omawianych problemów w formie crash testów, wystaw i innych pokazów przeprowadzanych na oczach uczestników konferencji. Podczas crash testów i interdyscyplinarnej konferencji poruszone zostaną problemy projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa drogowego oraz bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym. Omówione zostaną zagadnienia projektowania i stosowania certyfikowanych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wpływu różnych urządzeń drogowych i nawierzchni na koszty utrzymania. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcy dróg  wojewódzkich i powiatowych, zarządcy infrastruktury miejskiej, audytorzy BRD. Przedstawiciele największych inwestorów, firm uczestniczących w procesie projektowania i budowy infrastruktury drogowej – generalni wykonawcy i ich podwykonawcy. Przedstawiciele firm utrzymujących drogi oraz firm produkujących maszyny, urządzenia i środki do ich utrzymania. Przedstawiciele firm z zagranicy zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury drogowej (w ubiegłym roku uczestniczyli przedstawiciele z 8 krajów Europy).
Eksperci z wyższych uczelni i instytutów naukowych, banków, przedstawiciele kancelarii prawnych największych firm doradczych i konsultingowych.

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka informacyja