W nr 3/17 Magazyny Autostrady w artykule autorstwa mgr inż. Wacława Szafrańca pt. "Efektywność drenażu francuskiego – w porównaniu z drenażem tradycyjnym – rurowym" porównano koszty budowy drenażu tradycyjnego z drenażem francuskim.

W marcowym numerze Magazynu Autostrady (3/17) w artykule: Efektywność drenażu francuskiego w porównaniu z drenażem tradycyjnym-rurowym, na str. 59 w tabelce „Stopa procentowa wynosi 25%” w tys. zł nastąpił błąd w druku. Wartość aktualna netto (NPV) powinna wynosić - 96,00. W wersji drukowanej Magazynu pojawiło się: 96,00.


Wersja poprawiona