12-13 stycznia 2017 r. w Białymstoku odbyło się seminarium „Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku” zorganizowane przez ITS POLSKA wraz z Urzędem Miasta w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Białegostoku.

U roczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski (ITS POLSKA). Powitał on przybyłych słuchaczy i zapowiedział wystąpienie zastępcy prezydenta Białegostoku Adama Polińskiego. Następnie głos w temacie zakresu i funkcjonalności systemu ITS w Białymstoku zabrała Bożena Zawadzka (Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku). Temat systemu ITS w Białymstoku kontynuował Zbigniew Dziejma (Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku), który omówił z kolei efekty wprowadzenia i sposób jego wykorzystywania. Zaprezentował także wyniki oceny funkcjonowania systemu. Swoje prezentacje przygotowały również firmy, które były partnerami całego wydarzenia. Reprezentanci partnera głównego – firmy Siemens, Krzysztof Witoń i Łukasz Borowski – omówili system obszarowego sterowania ruchem w Białymstoku oraz przyszłość rozbudowy systemów ITS w zakresie komunikacji car to X i autonomicznych pojazdów. Głos zabrali także przedstawiciele partnerów merytorycznych seminarium – Dariusz Wittkowicz z firmy Pixel zaprezentował system centralnych priorytetów w Białostockiej Komunikacji Miejskiej, a Adam Zajkowski z firmy Bosch Security Systems przedstawił najnowsze technologie wykorzystywane w systemach ITS. Następnie Robert Ziółkowski (Politechnika Białostocka) przedstawił wykorzystanie technologii ITS do efektywniejszego zarządzania prędkością i BRD. Ciekawą kwestię przyszłości systemów zarządzania parkowaniem poruszył Piotr Krukowski. Pierwszy dzień sesji zakończył referat „Krajowy Punkt Dostępowy – narzędzie integracji itinerariuszy” autorstwa Krzysztofa Modelewskiego (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Po części merytorycznej uczestnicy seminarium udali się na zwiedzenia Białegostoku wraz z przewodnikiem, podczas którego można było zobaczyć m.in. Cerkiew, Rynek Kościuszki, Bazylikę, Pałacyk Ślubów, Pałac Branickich. Następnego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Centrum Sterowania Ruchem w Białymstoku. W tegorocznym seminarium udział wzięło ponad 70 osób, w tym reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych, w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni i instytutów badawczych.