Postępowanie przetargowe na ostatni odcinek autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową będzie ogłoszony już na nowych zasadach, w oparciu m.in. o warunki wypracowane w porozumieniu z branżą.

Potrzeba jeszcze kilkunastu dni, by ten kluczowy przetarg, na ostatni odciek autostrady północ – południe, dobrze przygotować. Kończą się prace nad wzorem umowy. Efektem tych prac ma być m.in. wypracowany w porozumieniu z branżą wzór umowy na roboty budowlane, który będzie stosowany w nowo ogłaszanych przetargach. Ma też być wprowadzona optymalizacja kosztów m.in. w zakresie obiektów służących ochronie środowiska, czy typizacji obiektów mostowych. Rynek ma też być w szerszym zakresie otwarty na firmy średnie. Po dopracowaniu tych zasad, a także po zatwierdzeniu zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych, co według deklaracji – nastąpi najpóźniej w lutym – będzie ogłoszony przetarg na ostatni odcinek autostrady A1. Wcześniej zostanie ogłoszony przetarg na dwa odcinki S61 (na ogłoszenie przetargu oczekuje ok. 90 km trasy między Ostrowią Mazowiecką a Szczuczynem). Zarówno S61 jaki A1 mają być ogłoszone jako przetargi nieograniczone. – Chodzi o to by maksymalnie skrócić przetargi. Nie trzeba dokładnie sprawdzać wszystkich oferentów, wystarczy sprawdzić najtańszego. Dzisiaj, przy takiej znajomości rynku i firm stających do przetargu nie ma potrzeby tak dogłębnego sprawdzania firm. Podmioty te były już wielokrotnie sprawdzane, a dzielenie na dwa etapy istotnie wydłuża postępowanie.

Rynek Infrastruktury