W artykule omówiono metodykę badań najczęściej stosowanych metod badania odporności betonu na działanie ujemnych temperatur zewnętrznych. Przedstawiono również szczegóły konkretnych badań.

Z uwagi na klimat Polski szczególnym zagrożeniem dla konstrukcji betonowej jest niszczące działanie mrozu. W miesiącach obniżonych temperatur cykliczne zamrażanie i odmrażanie wody, wywołane częstym przejściem temperatury przez 0°C w cyklu dobowym, w niewłaściwie zaprojektowanym i wykonanym betonie prowadzi do jego zniszczenia.