W artykule omówiono produkty syntetyczne (siatki, włókniny, kompozyty) stosowane w zarówno przy budowie nowych dróg, jak również przy wielu pracach remontowych czy branżowych (budowa przyłączy w drodze, kanalizacji itp.).

Od kilkunastu lat wyroby syntetyczne w nawierzchniach bitumicznych stosowane są na coraz szerszą
skalę – zarówno przy budowie nowych dróg, jak również przy wielu pracach remontowych czy branżowych
(budowa przyłączy w drodze, kanalizacji itp.). Najczęściej stosuje się w tych pracach: włókniny, siatki,
tkaniny lub kompozyty syntetyczne. Rozwój technologii produkcji tych materiałów jest bardzo dynamiczny
tak w Polsce, jak i na świecie, ale niestety nie zawsze projektanci i wykonawcy prawidłowo stosują syntetyki
w warstwach bitumicznych. Kolejnym problemem jest duża liczba błędów wykonawczych, których
konsekwencją może być nawet całkowita utrata związania między warstwami asfaltowymi, co doprowadzi
do szybkiego zniszczenia nowo budowanej nawierzchni.