01-03.12.16 r. w Sulejowie k/ Łodzi odbyło się XLI Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej pod hasłem „uwagi praktyczne związane z produkcją drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych”.

Uczestnicy Sympozjum zapoznali się z aktualną sytuacją sektora budowlanego oraz prognozami, szansami i zagrożeniami dla budownictwa w roku 2017, przedstawioną przez Marcina Peterlika z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w wykładzie „Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, budownictwa i rynku kostki brukowej w 2017 roku”. Piotr Nowicki z firmy Schomburg wygłosił dwa wykłady wykłady: „Krawężnik o nasiąkliwości poniżej 4%- wyzwanie dla producentów” oraz „Impregnacja po stronie mokrej- za i przeciw”. 
Natomiast reprezentantka Firmy CRH White, Karolina Rułka, przedstawiła prezentację firmy i ofertę dla producentów.

Obrady Sympozjum zakończył Panel dyskusyjny „Uwagi praktyczne związane z produkcją drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych” , w którym poruszono m.in. tematy metod zagęszczania mieszanki betonowej, rozwiązań technicznych maszyn formujących, korzystających z metody zagęszczania przez wibroprasowanie. Panel prowadzony przez dr. inż. Jerzego Bielawskiego – członka Komisji Technicznej SPBKD i Wacława Bielawskiego zawierał również porady ułatwiające prawidłową eksploatację maszyny. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, dyskusja była ożywiona, zgromadzeni mogli wymienić się uwagami, doświadczeniami i zdobyć nowa wiedzę, związaną z procesem produkcyjnym. Prezes Zarządu poinformował o planowanym na rok przyszły szkoleniu operatorów wibroprasy, którego harmonogram jest w przygotowaniu. Uczestnicy Sympozjum mieli również okazję zapoznać się z ciekawą ofertą firm współpracujących z branżą, prezentujących swoje produkty na stoiskach wystawienniczych.