8-9 listopada 2016 roku w Gliwicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja infraBIM – „BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej”, zorganizowana przez BIG BANG Media przy współpracy z Politechniką Śląską.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Wojewody Śląskiego Konferencja InfraBim odegrała ważną rolę dla całego środowiska inżynierów budownictwa.

Skierowana była do szerokiego grona przedstawicieli branży drogowej, kolejowej i mostowej, a w szczególności: projektantów, wykonawców, nadzoru, dostawców oprogramowania, usług i produktów budowlanych, naukowców, prawników oraz pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.

W programie znalazły się sesje poświęcone problematyce wdrażania BIM w Polsce i działania podejmowane w tym kierunku przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Omówiono również Londyńskie Crossail w kontekście BIM, zagadnienia BuildingSmart, narzędzia wykorzystywane przy wdrażaniu i użytkowaniu BIM. Firma Skanska przedstawiła swoją wizję użytkowania BIM jako element świata digitalizacji, jak również podzieliła się swoim doświadczeniem na przykładzie Skanska UK i Skanska Szwecja. Omówiono też zagadnienia związane z danymi geoinżynierskimi (BDGI), które są podstawą w projektowaniu inwestycji infrastrukturalnych, integrację Lean management i BIM, relację między zamawiającym, projektantem i wykonawcą w kontekście wykorzystania BIM, m.in. przy budownictwie mostowym. Sesje zakończone były dyskusją, podczas której każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się i otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania.

Duża liczba uczestników (188) świadczy o tym, że konferencja spełnia oczekiwania odbiorców i jest przydatną platformą wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z problematyką możliwości i sposobów wdrażania BIM w polskich projektach infrastrukturalnych.