19-21.10.2016 r. w Zakopanem odbyła się XXIII Konferencja „Popioły z energetyki”, organizowana każdego roku przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania.

Konferencja ta jest najważniejszym wydarzeniem branży w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) oraz sektora energetyki.

W tym roku formuła konferencji uległa również znacznej modyfi kacji. Aby ułatwić uczestnikom wymianę poglądów oraz doświadczeń między sobą, organizatorzy postanowili wprowadzić do programu sesje panelowo-dyskusyjne. Pierwsza z nich – „Przy oscypku o popiołach…z liderami rynku minerałów antropogenicznych” – odbyła się 19 października po zakończeniu zaplanowanych sesji merytorycznych. Kolejne dyskusje rozpoczęły drugi dzień konferencji. Podczas dyskusji można było zagłębić się w tematykę postępu technologicznego w uzdatnianiu UPS oraz poznać odpowiedź na zadane pytanie: czy bezodpadowa energetyka węglowa jest możliwa. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było przyznanie prestiżowej nagrody Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania „Feniks 2016”. W tym roku wśród laureatów znaleźli się:

– Białostocka Spółka LSA (w kategorii „fi rma”),
– Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (w kategorii „jednostka naukowo-badawcza”),
– dr hab. inż. Arkadiusz Szymanka, profesor Politechniki Częstochowskiej (w kategorii „człowiek”).

Ponad 20-letnia historia konferencji „Popioły z energetyki” oraz działalność statutowa Polskiej Unii UPS są dowodami na to, że zagospodarowanie ubocznych produktów spalania to wciąż istotny obszar działalności energetyki, nie tylko ze względu na politykę biznesu, przepisów prawnych i związanych z nimi kosztami, ale również ze względu na wizerunek środowiskowy.