13-14.10.2016 r. w Gdyni odbyło się pierwsze Pomorskie Forum Drogowe. Konferencję objęli patronatem marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Tematem przewodnim wydarzenia była perspektywa rozwoju sieci drogowej na Pomorzu oraz komplementarność inwestycji prowadzonych w okresie najbliższych kilku lat przez różnych zarządców. Dokonano również analizy kryteriów ocen w przetargach drogowych. Otwarcia pierwszego Forum dokonał prezes Polskiego Kongresu Zbigniew Kotlarek, który również zapowiedział że stowarzyszenie będzie wspierać działania dla rozwoju sieci drogowej w regionie pomorskim. Podczas pierwszej sesji prezes przyznał również wyjątkową nagrodę „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione z okazji 90-lecia Polskich Kongresów Drogowych w 2015 r. W tym roku otrzymał ją Andrzej Pawlaczyk – wieloletni pracownik administracji drogowej, związany również z Transprojektem
Gdańskim. Następnie głos zabrał członek Zarządu woj. pomorskiego Ryszard Świlski, który omówił działania podejmowane przez władze województwa, m.in. przebudowy odcinków dróg wojewódzkich nr: 222, 222+229, 224, 226, 521,231, oraz inwestycje na DK 22 w powiązaniu z DK 25 i DK 55, jak również na S6 i S7. Inwestycje realizowane będą w porozumieniu z sąsiednimi województwami. O kierunkach rozwoju sieci transportu Pomorza wypowiedział się również Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Następnie Karol Markowski (p.o. dyrektora Oddziału GDDKiA) przedstawił retrospekcje i plany realizacji drogowych w Polsce w latach 2014-2023. Zapowiedział, że przewiduje budowę nowych dróg
i obiektów inżynieryjnych, np.: obwodnica Starogardu Gdańskiego, rozbudowa zachodniej obwodnicy Trójmiasta, przebudowa dojazdu do portu w Gdyni i OPAT. W pierwszej sesji udział wzięli również Grzegorz Stachowiak (dyrektor ZDW w Gdańsku), który przedstawił kryteria wyboru inwestycji na drogach wojewódzkich, oraz Andrzej Ryński (zastępca dyrektora ZDiZ w Gdyni) przedstawiający Gdynię jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego. Podczas Pierwszego Pomorskiego Forum Drogowego zainicjowano zupełnie nowe przedsięwzięcie,jakim jest weryfi kacja struktury funkcjonalno-technicznej sieci dróg wojewódzkich.  Podjęte zostaną również starania, aby taką weryfikację przeprowadzić na terenie całego kraju.