29 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum Drogowe zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy oraz marszałka województwa podkarpackiego.

Pierwszego dnia Forum w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca Via Carpatii – jej szans i uwarunkowań realizacji w perspektywie międzynarodowej i krajowej. Odbyła się ona pod honorowym patronatem ministra infrastruktury i budownictwa. Podczas sesji omówiono znaczenie szlaku Via Carpatia w polityce transportowej Polski, celowość jej budowy na tle euroazjatyckich korytarzy transportu drogowego oraz perspektywy umieszczenia szlaku w sieci bazowej korytarzy TEN-T. Starania o wpisanie drogi do sieci bazowej TEN-T zaangażowane są rządy państw położonych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, a od pewnego czasu także władze samorządowe regionów Polski, Słowacji i Węgier, przez które ma przebiegać. Podczas kolejnej sesji przedstawiono nowe podejście GDDKiA do realizacji inwestycji związanych z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Dyrektorzy konkretnych oddziałów GDDKiA omówili również szczegółowo stan realizacji drogi S19. Przeprowadzona została również debata panelowa „Jedna droga, wiele korzyści”, moderowana przez prof. Tomasza Siwowskiego. Drugiego dnia sesje merytoryczne odbywały się we wnętrzach hotelu Hilton Garden Inn. Swoje wystąpienia przedstawili: Wiesław Kaczor (dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszowie), Lesław Kornak (dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego), Piotr Magdoń (dyrektor MZD w Rzeszowie), Tomasz Lenar (przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDP, dyrektor PZD w Przeworsku). Nie zabrakło też przedstawicieli fi rm. Swoje wystąpienia przedstawili m.in. Jacek Pasikowski (PrOWERK) i Dominik Małasiewicz (Lhoist Polska). Tego samego dnia została zorganizowana wycieczka techniczna podążająca szlakiem ciekawych inwestycji drogowychi mostowych w regionie podkarpackim. Autorem scenariusza wycieczki i kompetentnym przewodnikiem był prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy mogli przejechać przez kończony jeszcze odcinek autostrady A4 Rzeszów – Jarosław. Innymi atrakcjami szlaku inwestycji były: najdłuższy odcinek tzw. cichej nawierzchni z asfaltu porowatego, fragment obwodnicy wybudowanej przez miasto z pierwszym na Podkarpaciu mostem podwieszanym, kładka z drewna klejonego, wybudowana dla rowerzystów w ramach szlaku Green Velo w Przemyślu, most łukowy w Krzywczy oraz most kompozytowy w Błażowej. Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji merytorycznej zorganizowanej pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej dotyczącej nowoczesnej technologii w drogownictwie. W jej ramach prof. Tomasz Siwowski przedstawił potencjał badawczo-rozwojowy Politechniki Rzeszowskiej w zakresie drogownictwa. Cała sesja została podzielona na dwa tematyczne bloki: drogowy, który odbył się pod kierunkiem dr. Bichajło, i mostowy moderowany przez prof. Siwowskiego. Po raz kolejny Polski Kongres Drogowy przyczynił się do integracji ludzi aktywnych w środowisku drogowym: zarządców dróg (państwowych i samorządowych), projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Podczas konferencji w Rzeszowie organizatorzy zadbali o warstwę merytoryczną dotyczącą problemów technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z drogownictwem, jak również stworzyli warunki do wymiany doświadczeń uczestników.