14-17 czerwca 2016 r. w Solinie odbył się XVII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zorganizowany przez Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Podkarpackiego.

Tematami przewodnimi tegorocznego Kongresu były: letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, problemy organizacyjne, finansowe i prawne związane z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych. Wydarzenie zostało podzielone na osiem odrębnych tematycznie sesji dotyczących przepisów, konstrukcji/technologii, utrzymania zimowego/letniego oraz poruszającego zagadnienia obszaru i odpowiedzialności. Podczas wystąpień merytorycznych swoje poglądy prezentowali przedstawiciele polityki, firm oraz uczelnii wyższych. Otwarcia Kongresu dokonał Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu. Podczas bogatych paneli tematycznych głos zabrali eksperci branży drogowej: Jacek Pasikowski (PrOWERK) przedstawił zagadnienia związane z mostowymi i drogowymi barierami ochronnymi, Piotr Mazurowaski (Drotest) omówił temat optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów trójosiowych, Paweł Andrzejewski (Nynas) przedstawił technologię naprawy i konserwację nawierzchni Slurry-Seal. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się również prof. Tomasz Siwowski i dr inż. Lesław Bichajło (Politechnika Rzeszowska), przygotowując referat dotyczący nowoczesnych technologii utrzymania i budowy. Poza referatami związanymi z tematem przewodnim uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać wiele innych ciekawych prelekcji, traktujących m.in. o inwestycjach drogowych i ochronie środowiska, materiałach niezbędnych w budownictwie drogowym, o produkcji trwałych mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchniach w technologii betonu wałowanego i wiele innych. Sesje merytoryczne uzupełnił bogaty program wydarzeń towarzyszących, który przyczynił się do integracji uczestników i wielu rozmów kuluarowych.