17 października br. rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na fragmencie węzła Gliwice Wschód (dawniej „Maciejów”) łączącego autostradę A1 i drogę krajową nr 88. Prace przy sprzyjających warunkach pogodowych potrwają do 5 listopada bieżącego roku.

Remont podzielono na cztery części.

W pierwszej fazie remontu planowanej od 17 października, zostanie zamknięta dla ruchu łącznica wyjazdowa z autostrady A1 na drogę krajową nr 88 w kierunku Bytomia. Objazd będzie prowadzony przez łącznicę zjazdową z autostrady A1 na drogę krajową nr 88 w kierunku Gliwic, do węzła drogi krajowej nr 88 z drogą krajową nr. 78 na którym na którym uczestnicy ruchu będą nawracać w kierunku Bytomia. Prace polegające na naprawie uszkodzonego odcinka łącznicy potrwają do 20 października br.

W drugiej fazie remontu planowanej od 21 października, zostanie zamknięta dla ruchu łącznica wjazdowa na autostradę A1 z drogi krajowej nr. 88 od Gliwic. Objazd będzie poprowadzony drogą krajową nr 88 w kierunku Bytomia aż do węzła drogi krajowej nr. 88 z ulicą Szkubacza na którym uczestnicy ruchu będą nawracać na drogę krajową nr. 88 w kierunku Gliwic. Prace polegające na naprawie uszkodzonego odcinka łącznicy potrwają do 24 października br.

W trzeciej fazie remontu planowanej od 25 października, zostanie zamknięta łącznica wyjazdowa z autostrady A1 na drogę krajową nr 88 w kierunku Gliwic. Objazd będzie prowadzony przez łącznicę wyjazdową z autostrady A1 na drogę krajową nr 88 w kierunku Bytomia aż do węzła drogi krajowej nr. 88 z ulicą Szkubacza na którym uczestnicy ruchu będą nawracać na drogę krajową nr. 88 w kierunku Gliwic. Prace polegające na naprawie uszkodzonego odcinka łącznicy potrwają do 27 października br.

Czwarta, ostatnia faza zostanie rozpoczęta 2 listopada br. W ostatniej fazie zostanie zamknięta dla ruchu łącznica wjazdowa na autostradę A1 z drogi krajowej nr. 88 od Bytomia. Objazd będzie poprowadzony drogą krajową nr 88 w kierunku Gliwic aż do węzła drogi krajowej nr 88 z drogą krajową nr. 78, na którym uczestnicy ruchu będą nawracać w kierunku Bytomia. Prace polegające na naprawie uszkodzonego odcinka łącznicy potrwają do 5 listopada br.

Główne roboty będą obejmowały wykonanie:

- robót przygotowawczych, organizacji, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, zmianę organizacji ruchu;
- wymiana uszkodzonej warstwy wiążącej i ścieralnej;
- rozbiórka i odtworzenie  ścieku przykrawędziowego;
- regulacja istniejących wpustów;
- odtworzenie oznakowania poziomego oraz przywrócenie docelowej organizacji ruchu.

GDDKiA