Województwo dolnośląskie otrzymało ponad 65 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Łącznie dofinansowano 77 inwestycji z terenu całego województwa.

Dofinansowanie dla gminnych i powiatowych samorządów na budowę i remonty dróg lokalnych z PROW na latach 2014-2020 wynosi ponad 63 proc. kosztów danej inwestycji. Samorządowcy z regionu złożyli 225 wniosków o łącznej wartości 295 mln zł, z czego starali się o dofinansowanie w kwocie ponad 186 mln zł.

Podczas spotkania z samorządowcami marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zapewnił, że poprawa infrastruktury drogowej w dolnośląskich gminach oznacza nie tylko wzrost bezpieczeństwa i komfortu, ale również rozwój gospodarczy miejscowości. Dobra infrastruktura drogowa ułatwi pozyskanie inwestorów.

W konkursie preferowane były gminy o niskim dochodzie oraz wysokim bezrobociu. Premiowano projekty budowy dróg, zapewniające dojazd do obiektów użyteczności publicznej oraz trasy łączące drogi gminne z powiatowymi czy wojewódzkimi.

finanse.wp.pl